انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

morteza_max


تاریخ عضویت
۶ شهریور ۱۳۸۹ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. هک شدم چه کنم ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. نمایش ندادن برگه ها در پربازدیدترین مطالب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. مطالب تصادفی،محبوبترین ها،بازدید هر پست آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 4. خطای موضوعات درختی ؟ (شما مجوز کافی برای دسترسی به‌این آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. افزونه ترتیب دلخواه موضوعات آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. یک مسئله با پر بازدیدترین ها+موضوعات آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. قرار دادن پست ثابت و تبلیغات بین مطالب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. مشکل جدید با ابتدای نصب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 9. ایجاد تالارگفتمان با امکان عضویت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 10. بلوری شدن لینک آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 11. جدول در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 12. آمار بازدید واقعی سایت ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. مشکل با افزونه Post Views آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 14. تنظیمات فرم تماس با ما ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. ایجاد صفحه کامل تماس باما ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 16. آمار بازدید هر پست ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 17. نوشته های بلوک دسته بندی موضوعات آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 18. صفحه جداگانه ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 19. تغییر عکس بالای ابزارک یا بلوک ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. نمایش ندادن برگه ها در پربازدیدترین مطالب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. هک شدم چه کنم ؟ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. یک مسئله با پر بازدیدترین ها+موضوعات آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. خطای موضوعات درختی ؟ (شما مجوز کافی برای دسترسی به‌این آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. افزونه ترتیب دلخواه موضوعات آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. قرار دادن پست ثابت و تبلیغات بین مطالب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. مشکل جدید با ابتدای نصب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. ایجاد تالارگفتمان با امکان عضویت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 9. بلوری شدن لینک آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 10. جدول در وردپرس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 11. آمار بازدید واقعی سایت ؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 12. تنظیمات فرم تماس با ما ؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 13. ایجاد صفحه کامل تماس باما ؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 14. آمار بازدید هر پست ؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 15. نوشته های بلوک دسته بندی موضوعات آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 16. صفحه جداگانه ؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 17. تغییر عکس بالای ابزارک یا بلوک ؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.