انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

hamed_hymn


تاریخ عضویت
۷ شهریور ۱۳۸۹ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. استفاده دو سایت از یک دیتابیس (وردپرس) آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 2. نمایش زیر مجموعه های مربوط به دسته آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. نمایش زیر مجموعه های مربوط به دسته آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. حذف css خاص آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. باز نشدن سایت! خیلی عجیب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. شما رو به خدا تا حالا چنین چیزی دیدید ؟؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. این چه افزونه ای هست؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. اضافه کردن اطلاعات در قسمت پروفایل آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. ایجاد مشکل در قالب با نصب افزونه های امتیاز دهی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 10. افزونه سطح مطلب چیست؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. نمایش تصویر کوچک از مطالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 12. کمک در مورد نمایش پیشرفته آمار آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 13. تغییر قالب پیش فرض در مولتی سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. ویرایش قالب توسط کاربر آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. مشکل فارسی در بخش مدیریت مولتی سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 16. راهنمایی در مورد Multi site enabler آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. استفاده دو سایت از یک دیتابیس (وردپرس) آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. نمایش زیر مجموعه های مربوط به دسته آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 3. نمایش زیر مجموعه های مربوط به دسته آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 4. حذف css خاص آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. باز نشدن سایت! خیلی عجیب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. این چه افزونه ای هست؟ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. ایجاد مشکل در قالب با نصب افزونه های امتیاز دهی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 8. اضافه کردن اطلاعات در قسمت پروفایل آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 9. افزونه سطح مطلب چیست؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 10. نمایش تصویر کوچک از مطالب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 11. کمک در مورد نمایش پیشرفته آمار آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 12. تغییر قالب پیش فرض در مولتی سایت آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 13. مشکل فارسی در بخش مدیریت مولتی سایت آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 14. ویرایش قالب توسط کاربر آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.