انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

toote


تاریخ عضویت
۱۵ خرداد ۱۳۹۲ (۷ سال)
آخرین فعالیت
5 سال, 11 ماه قبل (آفلاین)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. اضافه کردن کلمات کلیدی خاص به تمام نوشته ها آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
 2. خرابی صفحه مدیریت آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. خرابی صفحه مدیریت آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 4. تغییر آواتار مدیر آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 5. چه افزونه ای آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 6. حذف قسمت نظرات برای چند برگه مشخص آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. ساخت زیر شاخه برای برگه ها آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 8. چگونگی درج عکس آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 9. چگونگی درج عکس آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. نحوه متمایز کردن یک عکس نسبت به دیگر عکس ها آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. بک آپ شامل کدام قسمت های پنل میشه؟ آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 12. بک آپ شامل کدام قسمت های پنل میشه؟ آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. بک آپ شامل کدام قسمت های پنل میشه؟ آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. بک آپ شامل کدام قسمت های پنل میشه؟ آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. اضافه کردن کلمات کلیدی خاص به تمام نوشته ها آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۵ سال پیش.
 2. خرابی صفحه مدیریت آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 3. خرابی صفحه مدیریت آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 4. چه افزونه ای آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 5. حذف قسمت نظرات برای چند برگه مشخص آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 6. چگونگی درج عکس آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 7. ساخت زیر شاخه برای برگه ها آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 8. چگونگی درج عکس آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 9. نحوه متمایز کردن یک عکس نسبت به دیگر عکس ها آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 10. بک آپ شامل کدام قسمت های پنل میشه؟ آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 11. بک آپ شامل کدام قسمت های پنل میشه؟ آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 12. بک آپ شامل کدام قسمت های پنل میشه؟ آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 13. بک آپ شامل کدام قسمت های پنل میشه؟ آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.