انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

jowshany


تاریخ عضویت
۲ مرداد ۱۳۸۷ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل با Duplicate title tags در گوگل وبمستر آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 2. حذف دسته بندی از تعداد زیادی از مطالب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. نتایج جستجو عینا همانند متن بدون گذاشتن کوتیشن آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. درخواست افزونه کارهای انجام شده در مدیریت آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. حذف نام سایت در عنوان (تایتل) مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 6. این افزونه جدید به چه کاری میاد ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. اضافه کردن تگ nofollow به لینک ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 8. نمایش یک عکس در صورت اضافه نشدن زمینه دلخواه به پست آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 9. نمایش ندادن زمینه دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 10. مشکل با ایجاد خط فاصله (سطر) آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 11. کمک برای ساخت سایتی مثه نیک صالحی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل با Duplicate title tags در گوگل وبمستر آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. حذف دسته بندی از تعداد زیادی از مطالب آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 3. نتایج جستجو عینا همانند متن بدون گذاشتن کوتیشن آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 4. درخواست افزونه کارهای انجام شده در مدیریت آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 5. حذف نام سایت در عنوان (تایتل) مطلب آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 6. اضافه کردن تگ nofollow به لینک ها آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 7. نمایش ندادن زمینه دلخواه آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 8. مشکل با ایجاد خط فاصله (سطر) آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 9. کمک برای ساخت سایتی مثه نیک صالحی آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.