انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

IRANHEX


تاریخ عضویت
۲۴ شهریور ۱۳۸۹ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. بالا آمدن ناقص بخش دیدگاه ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. اجاری کدهای دلخواه در پست آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. مشکل در بخش جفنگ ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 4. عوض شدن اسم در سیاره! آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 5. مشکل در اتصال وردپرس به هاست آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 6. تاریخ همه دیدگاه ها به تاریخ پست تغییر پیدا کرده اند!!! آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 7. مشکل در بخش دیدگاه ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 8. مشکل قرار دادن کد در دیدگاه آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 9. خارج شدن ، بعد از وارد شدن به مدیریت آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 10. فایل های core در پوشه wp-admin آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 11. مشکل بخش ابزارک وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 12. کمک در مورد دادن اطلاعات اتصال آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 13. مشکل خارج شدن از مدیریت آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. افزونه هاي ايران هكس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 15. نام‌نویسی برای ویترین وردپرس فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 16. راهنمایی جامع برای گذاشتن صفحه index.html آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. بالا آمدن ناقص بخش دیدگاه ها آغازشده: ۱۳ سال پیش بدون پاسخ.
 2. اجاری کدهای دلخواه در پست آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 3. مشکل در بخش جفنگ ها آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 4. عوض شدن اسم در سیاره! آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 5. مشکل در اتصال وردپرس به هاست آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 6. مشکل در بخش دیدگاه ها آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 7. تاریخ همه دیدگاه ها به تاریخ پست تغییر پیدا کرده اند!!! آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 8. مشکل قرار دادن کد در دیدگاه آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 9. خارج شدن ، بعد از وارد شدن به مدیریت آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 10. فایل های core در پوشه wp-admin آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 11. مشکل بخش ابزارک وردپرس آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 12. کمک در مورد دادن اطلاعات اتصال آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 13. مشکل خارج شدن از مدیریت آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 14. راهنمایی جامع برای گذاشتن صفحه index.html آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.