انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

khosro


تاریخ عضویت
۱۹ مرداد ۱۳۸۷ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. رفع اشكال بايگاني ماهانه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. درخواست فارسی سازی قالب i3theme آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 3. تغییر در قالب i3theme آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. انتقال از همه چیز به وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
 5. اشکال در ترجمه آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 6. یک اشکال عجیب ولی واقعی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 7. تنظیم از دو طرف در قالب Peaceonearth آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. رفع اشکال قالب i3theme آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 9. فارسی کردن پوسته theme آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 10. فارسی سازی قالب librio آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. فایل های زبان (fa_IR.php و fa_IR.mo) آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 12. مشکل در نمایش حروف فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. رفع اشكال بايگاني ماهانه آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 2. درخواست فارسی سازی قالب i3theme آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 3. تغییر در قالب i3theme آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 4. اشکال در ترجمه آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 5. یک اشکال عجیب ولی واقعی آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 6. فارسی کردن پوسته theme آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 7. رفع اشکال قالب i3theme آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 8. تنظیم از دو طرف در قالب Peaceonearth آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 9. فایل های زبان (fa_IR.php و fa_IR.mo) آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.