انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

khosro


تاریخ عضویت
۱۹ مرداد ۱۳۸۷ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. رفع اشكال بايگاني ماهانه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. درخواست فارسی سازی قالب i3theme آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 3. تغییر در قالب i3theme آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. انتقال از همه چیز به وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۳ سال پیش
 5. اشکال در ترجمه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 6. یک اشکال عجیب ولی واقعی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 7. تنظیم از دو طرف در قالب Peaceonearth آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. رفع اشکال قالب i3theme آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 9. فارسی کردن پوسته theme آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 10. فارسی سازی قالب librio آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. فایل های زبان (fa_IR.php و fa_IR.mo) آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 12. مشکل در نمایش حروف فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. رفع اشكال بايگاني ماهانه آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 2. درخواست فارسی سازی قالب i3theme آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. تغییر در قالب i3theme آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 4. اشکال در ترجمه آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 5. یک اشکال عجیب ولی واقعی آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 6. فارسی کردن پوسته theme آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 7. رفع اشکال قالب i3theme آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 8. تنظیم از دو طرف در قالب Peaceonearth آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 9. فایل های زبان (fa_IR.php و fa_IR.mo) آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.