انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

wpm


تاریخ عضویت
۲۲ مرداد ۱۳۸۷ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل در نمایش تگ و دسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. مشکل در افزونه ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 3. آمار گیر آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 4. مشکل در ویرایش قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 5. مشکل در آپلود تصاویر آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 6. مشکل در لیست گوگل ریدر آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. مشکل در تقویم جلالی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 8. مشکل در آپلود عکس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 9. مشکل در ویرایش متن آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل در ویرایش قالب آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. مشکل در لیست گوگل ریدر آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. مشکل در نمایش تگ و دسته آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 4. آمار گیر آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 5. مشکل در افزونه ها آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 6. مشکل در تقویم جلالی آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 7. مشکل در آپلود عکس آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 8. مشکل در ویرایش متن آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.