انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

medriss


تاریخ عضویت
۲۴ مرداد ۱۳۸۷ (۱۵ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. کمک در مورد استاندارسازی آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. افزونه فارسی ثبت نام حرفه ای آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. استاندارسازی پوسته ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 4. درخواست ترجمه پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 5. استاندارد سازي پوسته ها و گذاشتن فايل زبان؟چرا؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 6. غیرفعال کردن ایمیل ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. فارسی سازی قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. مشکل با قالب کوبریک آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. مسابقه طراحي قالب براي وبلاگ رائول + جايزه ويژه آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. مشكل در RSS آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 11. مشکل ورود به قسمت مدیریت آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشكل در RSS آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 2. کمک در مورد استاندارسازی آغازشده: ۱۵ سال پیش بدون پاسخ.
 3. استاندارسازی پوسته ها آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 4. فارسی سازی قالب آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 5. مشکل با قالب کوبریک آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 6. مسابقه طراحي قالب براي وبلاگ رائول + جايزه ويژه آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 7. مشکل ورود به قسمت مدیریت آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.