انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Tornado


تاریخ عضویت
۲۵ مرداد ۱۳۸۷ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
MNB

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل با فرم تماس با ما آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. راهنمایی در مورد رفع مشکل از افزونه SCF2 Contact Form آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 3. صفحه به صفحه کردن سایت؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 4. راه اندازی ساایت جوک آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۳ سال پیش
 5. ابزارك آمارگير فارسي نسخه ي آزمايشي آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 6. خطا دادن در همه موارد ( ! ) آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 7. افزونه نوشتن متن روی عکس watermark آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 8. یک مشکل در طراحی قالب ورد‍رس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 9. مشکل در قالب simplified-10 آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 10. امتیاز دادن به مطالب سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 11. فارسی شدن URL های وبلاگ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 12. نمیشه هیچ پوشه ای درست کرد !! آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. نوشتن در موضوعات سایت؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. تبدیل لینک ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 15. نمیشه پست زد در سایت ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 16. این خطا چیه ؟‌(‌مهم) آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 17. خبر خوان RSS در وردپرس؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 18. wp-admin کار نمی کنه آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 19. آرشیو دسته ای ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. راه اندازی ساایت جوک آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۳ سال پیش.
 2. مشکل با فرم تماس با ما آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. امتیاز دادن به مطالب سایت آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 4. افزونه نوشتن متن روی عکس watermark آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 5. صفحه به صفحه کردن سایت؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 6. خطا دادن در همه موارد ( ! ) آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 7. مشکل در قالب simplified-10 آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 8. فارسی شدن URL های وبلاگ؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 9. نمیشه هیچ پوشه ای درست کرد !! آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 10. نوشتن در موضوعات سایت؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 11. تبدیل لینک ؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 12. نمیشه پست زد در سایت ! آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 13. این خطا چیه ؟‌(‌مهم) آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 14. خبر خوان RSS در وردپرس؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 15. wp-admin کار نمی کنه آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 16. آرشیو دسته ای ؟ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.