انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

blogspot


تاریخ عضویت
۲۸ مرداد ۱۳۸۷ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. گیر کردن به دسترسی ها ! آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. ایجاد محدودیت برای نوشته های رمز دار آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. خطای 404 در هنگام بروزرسانی افزونه ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکل قدیمی آپلودِ حل نشده آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. عدم نمایش تصاویر اسلایدر آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 6. امنیت و نقوذ کاربر آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. ورود به بخش مدیریت مقدور نیست ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 8. مشکل در قالب بندی سایت بر اساس بخش ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 9. ایراد پس از بروز رسانی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 10. تفاوت بین IE و Firefox ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. طريقه بستن حلقه وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 12. ترکیب برگه ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. گیر کردن به دسترسی ها ! آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 2. ایجاد محدودیت برای نوشته های رمز دار آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 3. خطای 404 در هنگام بروزرسانی افزونه ها آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 4. عدم نمایش تصاویر اسلایدر آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 5. مشکل قدیمی آپلودِ حل نشده آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. امنیت و نقوذ کاربر آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. ورود به بخش مدیریت مقدور نیست ! آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 8. مشکل در قالب بندی سایت بر اساس بخش ها آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 9. ایراد پس از بروز رسانی آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 10. تفاوت بین IE و Firefox ؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 11. ترکیب برگه ها آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.