انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

blogspot


تاریخ عضویت
۲۸ مرداد ۱۳۸۷ (۱۵ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. گیر کردن به دسترسی ها ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. ایجاد محدودیت برای نوشته های رمز دار آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. خطای 404 در هنگام بروزرسانی افزونه ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکل قدیمی آپلودِ حل نشده آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 5. عدم نمایش تصاویر اسلایدر آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 6. امنیت و نقوذ کاربر آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 7. ورود به بخش مدیریت مقدور نیست ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 8. مشکل در قالب بندی سایت بر اساس بخش ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 9. ایراد پس از بروز رسانی آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 10. تفاوت بین IE و Firefox ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. طريقه بستن حلقه وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 12. ترکیب برگه ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. گیر کردن به دسترسی ها ! آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 2. ایجاد محدودیت برای نوشته های رمز دار آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 3. خطای 404 در هنگام بروزرسانی افزونه ها آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 4. عدم نمایش تصاویر اسلایدر آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 5. مشکل قدیمی آپلودِ حل نشده آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 6. امنیت و نقوذ کاربر آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 7. ورود به بخش مدیریت مقدور نیست ! آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 8. مشکل در قالب بندی سایت بر اساس بخش ها آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 9. ایراد پس از بروز رسانی آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 10. تفاوت بین IE و Firefox ؟ آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 11. ترکیب برگه ها آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.