انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

payamsad


تاریخ عضویت
۲ شهریور ۱۳۸۷ (۱۵ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. نمایش اشتباه تاریخ جلالی در پست ها (روز و ماه جابجاست) آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. نمایش اشتباه تاریخ جلالی در پست ها (روز و ماه جابجاست) آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.