انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

sunny110


تاریخ عضویت
۱۵ آبان ۱۳۸۹ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. به‌روزرسانی خودکار وردپرس با شکست مواجه شد آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
  2. انتقال خودکار کاربران از دامنه اصلی به ساب دامین یا ساب آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. انتقال خودکار کاربران از دامنه اصلی به ساب دامین یا ساب آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.