انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

morrning


تاریخ عضویت
۱۱ آذر ۱۳۸۹ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
sdsd

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. bbpress (خواهش می کنم آقای گناهکار این پست رو قفل نکنید) آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. مشارکت در فارسی سازی BBpress آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. مشارکت در فارسی سازی BBpress آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. نا هماهنگی حروف انگلیسی در کنار فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 5. مشکل با نسخه X.X.X.3 ,vn\vs آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 6. فارسی کردن وردپرس 3 انگلیسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. مشکل با لوگوی وردپرس در صفحه wp-login.php آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. فارسی کردن وردپرس 3 انگلیسی آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. مشارکت در فارسی سازی BBpress آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 3. مشارکت در فارسی سازی BBpress آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 4. مشکل با نسخه X.X.X.3 ,vn\vs آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 5. مشکل با لوگوی وردپرس در صفحه wp-login.php آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.