انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

sami20134u


تاریخ عضویت
۱۲ تیر ۱۳۹۲ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. عجیب ترین مشکل وردپرس بعد از به روز رسانی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  2. ذخیره نشدن تغییرات آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  3. ذخیره نشدن تغییرات آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. عجیب ترین مشکل وردپرس بعد از به روز رسانی آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. ذخیره نشدن تغییرات آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  3. ذخیره نشدن تغییرات آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.