انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

abbas


تاریخ عضویت
۵ دی ۱۳۸۹ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. چگونه دسترسی نویسنده رو به دیدگاهها محدود کنم؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. پس از نصب مجدد ورد پرس www از ادرس سایتم حذف شده؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. هنگام ورود به کنترل پنل ورد پرس صفحه سایتم باز میشه؟؟؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 4. مشکل با افزونه امارگیرfastat آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 6. مشکل عدم وجود موضوعات و امار....در قالب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. چرا هدر این قالب رو نمیشه تغییر داد؟؟؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. کد امار سایت بین کدوم تگها باید قرار داده بشه؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 9. مشکل با امار سایت و تبلیغات! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 10. آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. هنگام ورود به کنترل پنل ورد پرس صفحه سایتم باز میشه؟؟؟؟ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. کد امار سایت بین کدوم تگها باید قرار داده بشه؟؟ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. چگونه دسترسی نویسنده رو به دیدگاهها محدود کنم؟؟ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. پس از نصب مجدد ورد پرس www از ادرس سایتم حذف شده؟؟ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. مشکل با افزونه امارگیرfastat آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. مشکل عدم وجود موضوعات و امار....در قالب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. چرا هدر این قالب رو نمیشه تغییر داد؟؟؟؟ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. مشکل با امار سایت و تبلیغات! آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 9. آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.