انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

مصطفی


تاریخ عضویت
۱۴ مهر ۱۳۸۷ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل نصب buddypress در وردپرس نسخه 3 آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 2. تاپیک افزونه های فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۲ سال پیش
 3. ارور در rss feed آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکل ادامه مطلب در WP2.7 آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 5. مشکل rss در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 6. مشکل در IE برای نوشتن پست جدید آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. مشکل rss در وردپرس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 2. مشکل نصب buddypress در وردپرس نسخه 3 آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. مشکل ادامه مطلب در WP2.7 آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. ارور در rss feed آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. مشکل در IE برای نوشتن پست جدید آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.