انجمن

انجمن وردپرس فارسی » برچسب‌ها » شمسی

موضوع نوشته‌ها آخرین پاسخ تازگی
وردپرس 5.3 فارسی ، مشکل تاریخ شمسی  »  ۵ nima2270 ۲ سال پیش
نمایش تاریخ میلادی برای هر پسد  »  ۱ mokazemi ۵ سال پیش
بدست آوردن تاریخ میلادی  »  ۲ parsian1361 ۸ سال پیش
چگونه تاریخ خبرها را شمسی کنم؟  »  ۳ مهمان ۸ سال پیش
مشکل جدید تاریخ شمسی  »  ۲ astaraki ۸ سال پیش
نمایش همزمان تاریخ خورشیدی و قمری و میلادی در وردپرس  »  ۱ irns ۹ سال پیش
نیاز به تبدیل تاریخ در یک افزونه ی توئیت خوان!  »  ۱ omid020 ۹ سال پیش
نمایش تاریخ اشتباه در افزونه جلالی  »  ۵ Morteza ۱۰ سال پیش
تاریخ پست ها به صورت میلادی نشون داده میشه(قالب آرتیستر  »  ۱ soal ۱۱ سال پیش
سایت های دوزبانه و اقزونه ی جلالی  »  ۳ kits ۱۳ سال پیش

افزودن موضوع جدید

You must log in to post.