انجمن

انجمن وردپرس فارسی » برچسب‌ها » فایل ترجمه

موضوع نوشته‌ها آخرین پاسخ تازگی
ویرایش twentytwelve-fa_IR.po و تغییر ترجمه ها  »  ۱ تصفیه آب خانگی ۸ سال پیش
اضافه کردن فایل ترجمه به کمک poedite  »  ۶ farzadsg ۱۰ سال پیش

افزودن موضوع جدید

You must log in to post.