انجمن


جدول کامنت ها!  (۴ نوشته)

 • pep30

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۸۴
  تشکر شده: ۲۴ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۴ دی ۱۳۸۹ - ۱۸:۵۵

  چرا قسمت کامنت ها اینقدر نا میزونه ؟
  میشه یکی کمک کنه!؟
  http://www.porseshopasokh.com/?p=1333

 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۴ دی ۱۳۸۹ - ۱۹:۲۲

  فایل style.css رو ویرایش کنید.

 • pep30

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۸۴
  تشکر شده: ۲۴ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۵ دی ۱۳۸۹ - ۱۰:۱۴

  ممنون
  اما چیشو باید تنظیم کنم ؟

  /*
  Theme Name: WSDTalk
  Theme URI: http://www.websoftdownload.com
  Version: 2.4
  Author URI: http://www.websoftdownload.com
  
  */
  
  body, h1, h2, h3, h4, h5, h6, blockquote, p,form{
  	margin: 0;
  	padding: 0;
  }
  
  body{
  	margin: 0;
  	font-family: tahoma;
  	font-size: 8pt;
  	text-align:right;
  	vertical-align: top;
  	background: #ffffff;
  	color: #000000;
  	background-image:url(images/bg.jpg);
  	background-repeat:repeat-x;
  }
  
  .main {
  	text-align:center;
  	float:inherit;
  	width:1000px;
  	position:static;
  		}	
  
  .black_01 {
  	background-image:url(images/black_01.png);
  	background-repeat:no-repeat;
  	width:254px;
  	height:55px;
  	float:right;
  	direction:rtl;
  	}
  
  .black_02 {
  	background-image:url(images/black_02.png);
  	background-repeat:no-repeat;
  	width:254px;
  	height:179px;
  	float:right;
  	direction:rtl
  	}
  
  .black_03 {
  	background-image:url(images/black_03.png);
  	background-repeat:repeat-y;
  	width:254px;
  	height:27px;
  	float:right;
  	}
  
  .pages {
  	padding-right:50px;
  	padding-top:5px;
  	line-height:16px;
  	direction:rtl;
  	text-align:right
  	}
  
  .pages a{
  	background-image:url(images/flesh_keder.png);
  	background-position:right;
  	background-repeat:no-repeat;
  	color:#cccccc;
  	padding-right:15px;
  	text-decoration:none
  	}
  .pages a:hover{
  	background-image:url(images/flesh.png);
  	background-position:right;
  	background-repeat:no-repeat;
  	color:#FFFFFF;
  	padding-right:15px;
  	text-decoration:none
  	}	
  
  .search {
  	padding-top:12px;
  	padding-right:55px;
  	direction:rtl;
  	}	
  
  .form_s_t {
  	background:#333333;
  	color:#fff;
  	border:0px none;
  	width:100px;
  	height:18;
  	font-size: 8pt;
  	text-align:center
  		}
  .top {
  	height:55px;
  	background-image:url(images/top_bg.jpg);
  	background-repeat:repeat-x;
  	float:right;
  	width:1000px;
  	}
  
  .icons {
  	float:right;
  	padding-top:10px;
  	padding-right:10px;
  	float:right
  	}	
  
  #quangcao a img {
  	opacity:1.0;
  	-moz-opacity:1.0;
  	filter:alpha(opacity=100);
  	}
  
  #quangcao a:hover img {
  	opacity:0.7;
  	-moz-opacity:0.7;
  	filter:alpha(opacity=80);
  	} 
  
  .title {
  	float:left;
  	padding-top:20px;
  	padding-left:10px;
  	font-size:14px;
  	font-weight:bold;
  	color:#636363;
  	font-family:Tahoma;
  	}	
  
  .title span{
  	color: #FF0000;
  	float:left
  	}
  
  .header {
  	height:179px;
  	background-image:url(images/header.jpg);
  	background-repeat:no-repeat;
  	float:right;
  	width:100%
  
  	}
  
  .header span {
  	float:left;
  	text-align:right;
  	direction:rtl;
  	padding-left:15px;
  	padding-top:10px;
  	font-size: 8ptx;
  	color:#FFFFFF
  	}
  
  .center {
  	background-image:url(images/center_bg.jpg);
  	background-repeat:repeat-x;
  	background-color:#F4F4F4;
  	width:1000px;
  	float:right
  	}
  
  .pad {
  	padding-top:0px;
  	float:right
  	}	
  
  .content {
  	width:587px;
  	float:right;
  	padding-right:5px;
  	}
  
  .content_title {
  	background-image:url(images/content_title.png);
  	background-repeat:repeat;
  	width:587px;
  	height:45px;
  	direction:rtl;
  	text-align:right;
  	}	
  
  .content_title a{
  	color:#FFFFFF;
  	font-size:13px;
  	font-weight:bold;
  	text-decoration:none
  	}
  
  .content_title p{
  	padding-right:60px;
  	padding-top:10px;
  	color:#FFFFFF;
  	font-size:13px;
  	font-weight:bold
  	}
  
  .content_body {
  	background-image:url(images/content_body.jpg);
  	background-repeat:repeat-y;
  	width:587px;
  	float:right;
  	direction:rtl;
  	text-align:right;
  	}
  
  .content_body p{
  	padding-right:5px;
  	}
  
  .single{
  	width:570px;
  	padding-right:10px;
  	text-align:justify;
  	line-height:17px;
  	padding-top:8px;
  	}
  
  .s_comment a{
  	text-decoration:none;
  	color:#1766c5;
  	}
  
  .single a{
  	color:#1766c5;
  	font-size: 8pt;
  	}
  
  .s_comment a{
  	text-decoration:none;
  	color:#1766c5;
  	}
  
  .post {
  	width:282px;
  	float:right;
  	padding-right:7px;
  	}
  
  .nav {
  	text-align: center;
  	color:#000000;
  	}
  
  .nav a{
  	text-decoration:none;
  	color:#1766c5;
  	}	
  
  .post_title {
  	background-image:url(images/post_title.jpg);
  	width:282px;
  	height:6px;
  	background-repeat:no-repeat;
  	}	
  
  .post_body {
  	width:282px;
  	background-image:url(images/post_body.jpg);
  	background-repeat:repeat-y;
  	height: 200px;
  	}
  
  .post_body a{
  	text-decoration:none;
  	color:#ba0000;
  	font-size: 8pt;
  	font-weight:bold;
  	}
  
  .post_body p{
  	width:260px;
  	text-align:justify;
  	padding-right:10px;
  	}
  
  .author {
  	font-size:8pt;
  	padding-top:5px;
  	}
  
  .author a{
  	text-decoration:none;
  	color:#000000;
  	font-size: 8pt;
  	font-weight:normal;
  	}
  
  .meta {
  	background-image:url(images/meta.jpg);
  	width:275px;
  	height:27px;
  	padding-right:3px;
  	background-repeat:no-repeat;
  		}
  
  .more{
  	padding-right:23px;
  	padding-top:8px;
  	}
  
  .more a{
  	text-decoration:none;
  	color:#000000;
  	font-size: 8pt;
  	font-weight:normal;
  	}
  
  .com{
  	padding-right:113px;
  	}
  
  .com a{
  	text-decoration:none;
  	color:#000000;
  	font-size: 8pt;
  	font-weight:normal;
  
  	}
  
  .post_footer {
  	width:282px;
  	height:33px;
  	background-image:url(images/post_footer.jpg);
  	background-repeat:no-repeat;
  	}	
  
  .content_footer {
  	background-image:url(images/content_body.jpg);
  	background-repeat:repeat-y;
  	width:587px;
  	float:right;
  	direction:rtl;
  	text-align:right;
  	height:25px;
  	}	
  
  .ads{
  	width:148px;
  	float:right
  	}	
  
  .ads img{
  	padding:4px;
  	background:#eee;
  	border:1px solid #ccc;
  	margin:1px;
  	}
  
  .ads img:hover {
  	background:#e1e1e1;
  	}
  
  .menu_bar {
  	background-image:url(images/menu_bg.png);
  	background-repeat:repeat-y;
  	width:260px;
  	float:right;
  	}
  
  .menu_title {
  	width:260px;
  	height:45px;
  	background-image:url(images/menu_title.png);
  	background-repeat:no-repeat;
  	float:right
  	}
  
  .menu_title span{
  	direction:rtl;
  	text-align:right;
  	font-size: 8pt;
  	color:#FFFFFF;
  	direction:rtl
  	}
  
  .menu_body {
  	width:260px;
  	float:right;
  	background-image:url(images/menu_bg.png);
  	background-repeat:repeat-y;
  	text-align:justify;
  	direction:rtl;
  		}	
  
  .menu_body a{
  	text-decoration:none;
  	color:#000000;
  	}
  
  .menu_body a:hover{
  	text-decoration:none;
  	color:#1766c5;
  	}
  
  .menu_body table{
  	padding-right:25px;
  	}
  
  .mojtaba{
  	width:220px;
  	padding-right:30px;
  	}
  
  .mojtaba li {
  	list-style:none;
  	padding-right:0px;
  	}
  
  .mojtaba ul {
  	padding-right:0px;
  	}	
  
  .mojtaba li a{
  	text-decoration:none;
  	color:#000000;
  	}
  
  .mojtaba li a:hover{
  	text-decoration:none;
  	color:#1766c5;
  	}
  
  .clr {
  	height:25px;
  	width:233px;
  	}
  .down {
  	background-image:url(images/down.jpg);
  	background-repeat:repeat-x;
  	float:right;
  	height:62px;
  	width:100%;
  	}
  
  .footer {
  	width:100%;
  	height:55px;
  	background-color:#2D2F2E;
  	float:right
  	}
  
  .logo {
  	background-image:url(images/logo.jpg);
  	background-repeat:no-repeat;
  	height:50px;
  	float:left;
  	width:57px;
  	}	
  
  .copy {
  	padding-top:10px;
  	color:#fff;
  	float:right;
  	text-align:right;
  	padding-right:10px;
  	}
  .copy a{
  	color:#63d3ee;
  	text-decoration:none;
  	}
  
  .wpn_the_tags { border:1px solid #e1e1e1; border-left:0; border-right:0; padding:5px 0; margin:10px 0; }

  این کد من چیو درست کنم !؟

 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۵ دی ۱۳۸۹ - ۲۰:۳۶

  در comments.php ببینید چه کلاسی برای لیست نظرات تعریف شده و بعد در style.css به دنبالش بگردید.
  شاید هم 2 تا لیست تو در تو در پوسته قرار گرفته باشه!

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.