انجمن


حذف بلوك وسط در قالب سايت  (۳ نوشته)

 • نگار موبايل

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۲۲
  تشکر شده: ۳۵ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۲ اسفند ۱۳۸۹ - ۲۰:۱۹

  با سلام
  من از قالبي استفاده ميكنم كه دو تا بلوك وسط و بالا داره واسه تبليغات هر كاري ميكنم نميتونم اين بلوك رو حذف كنم آخه ساختار قالب رو بهم ميريزه، هر كدي كه در اين بلوك قرار ميدم ارتفاع بلوك هم زياد ميشه و همش يه فضاي خالي زير تبليغ هستش يه بخشي از اين كد رو قرار ميدم ببينيد متوجه ميشد

  <!--page-content-->
   <div id="page-content">
    <!--two-box-warpper-->
    <div class="two-box-warpper">
  
  <div id="page-body">
  
  <div class="linkbox-content" id="recent-phones">
  
        <p style="text-align: center;"><a href="http://www.shop.negar-mobile.ir/"><img src="http://dl1.negar-mobile.ir/shop.gif" alt="فروشگاه اينترنتي نگار" width="476" height="120" /></a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http://forosh.biz/perf13_23554_%D8%B9%D8%B7%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D9%87%20%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%20%D8%B4%D9%85%D8%A7.html"><img class="aligncenter" src="http://1001shop.biz/nabimages/hb/had.gif" border="0" alt="" width="468" height="82" /></a></p>         
  
     <div id="phone-gallery"><ul id="phone-gallery-frame">
  
   
  
     </div>
  
    <div class="clear"> </div>
  
  </div>
  
  <div class="linkbox-top"></div>
  
      <div class="linkbox-content">
      	<div class="links-left">
  
  <ul>
   <?php wp_list_bookmarks('title_li=&categorize=0&category=61'); ?> 
  
   </p>
   </ul>
  </div>
  <div class="links-right">
  
  <ul>
   <div align="center">
    <?php wp_list_bookmarks('title_li=&categorize=0&category=62'); ?> 
  
  </ul>
  </div>
  <div class="clear"></div>    </div>
      <div class="linkbox-btt"></div>
 • عبدالماجد شه بخش ( ایجباری )

  آفلاین
  عضو فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۱۰۳۱
  تشکر شده: ۱۴۳۲ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۲ اسفند ۱۳۸۹ - ۲۱:۱۶

  شما اینو حذف کن :

  <div class="linkbox-content" id="recent-phones">
  
        <p style="text-align: center;"><a href="http://www.shop.negar-mobile.ir/"><img src="http://dl1.negar-mobile.ir/shop.gif" alt="فروشگاه اينترنتي نگار" width="476" height="120" /></a></p>
  <p style="text-align: center;"><a href="http://forosh.biz/perf13_23554_%D8%B9%D8%B7%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D9%87%20%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%20%D8%B4%D9%85%D8%A7.html"><img class="aligncenter" src="http://1001shop.biz/nabimages/hb/had.gif" border="0" alt="" width="468" height="82" /></a></p>         
  
     <div id="phone-gallery"><ul id="phone-gallery-frame">
  
     </div>
  
    <div class="clear"> </div>
  
  </div>
  
  <div class="linkbox-top"></div>
  
      <div class="linkbox-content">
      	<div class="links-left">
  
  <ul>
   <?php wp_list_bookmarks('title_li=&categorize=0&category=61'); ?> 
  
   </p>
   </ul>
  </div>
  <div class="links-right">
  
  <ul>
   <div align="center">
    <?php wp_list_bookmarks('title_li=&categorize=0&category=62'); ?> 
  
  </ul>
  </div>
  <div class="clear"></div>    </div>
      <div class="linkbox-btt"></div>

  البته موقتا که اگه مشکلی پیش اومد برش گردونی .

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Saeed Fard
 • نگار موبايل

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۲۲
  تشکر شده: ۳۵ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۲ اسفند ۱۳۸۹ - ۲۱:۴۳

  ممنون درست شد.
  حالا چطور میتونم لینک دوستان سایتم که در ‍ایین سایت قرار گرفته رو دو ستونه قرار بدم یعنی دو ستون مثلا" ۱۵ تایی در همون قسمت پايين اينم كد ايندكس قالب

  <?php get_header(); ?>
  <body>
  
  <!--warpper-->
  <div id="warpper">
   <div id="header">
    <h1><a href="<?php bloginfo('url'); ?>"><span><?php bloginfo('name'); ?></span></a></h1>
    <div class="date"> به نگار موبايل خوش آمديد
  </div>
     <form method="get" id="searchform" action="<?php bloginfo('url'); ?>/">
          <input type="text" value="<?php the_search_query(); ?>" name="s" id="s" />
          <input type="submit" id="searchsubmit" value="جستجو" style="display:none" />
  	 </form>
  
   </div>
   <div id="nav">
  	<ul>
  <?php include (TEMPLATEPATH . "/topmenu.php"); ?>
    </ul>
   </div>
   <!--page-content-->
   <div id="page-content">
    <!--two-box-warpper-->
    <div class="two-box-warpper">
  
  <div id="page-body">
  
  <div class="linkbox-top"></div>
  
        <p style="text-align: center;"><a href="http://www.shop.negar-mobile.ir/" target="_blank"><img src="http://dl1.negar-mobile.ir/shop.gif" alt="فروشگاه اينترنتي نگار" width="468" height="120" /></a></p>
  <br>
  
  <p style="text-align: center;"><a href="http://forosh.biz/perf13_23554_%D8%B9%D8%B7%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D9%87%20%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%20%D8%B4%D9%85%D8%A7.html" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://1001shop.biz/nabimages/hb/had.gif" border="0" alt="" width="468" height="60" /></a></p>  
  
    <!--post #883-->
  	<?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
  <div class="page-body">
  <span class="post-top"></span>
  
  <div class="post-warpper">
   <h2 class="posttitle"><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark">
    <?php the_title(); ?>
    </a></h2>
   <div class="top-meta">
    <ul>
  
     <li class="category">دسته: <?php the_category(',') ?></li>
  	                <li class="view">بازديد: <font color="red"><?php if(function_exists('the_views')) { the_views(); } ?></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </li>
  
    </ul>
   </div>
   <div class="post">
   <?php the_content(__('')); ?>
  
   </div>
   <br>
    <div class="post-more-link"> ادامه نوشته <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark">
     <?php the_title(); ?>
     </a>. </div>
  
   <div class="postmeta">
    <ul>
     <li class="author">نوشته:<?php the_author_posts_link(); ?></li>
     <li class="date">تاریخ: <?php the_time('F jS, Y') ?></li>
  
      <li class="commnet"><a href="<?php the_permalink() ?>#comment">نظرات [<?php comments_number(); ?>]</a></li>
  
    </ul>
  </div>
  
  </div>
  <span class="post-btt"></span>
  </div>
  <!--/post #883-->
  <?php endwhile; else: ?>
  <p><?php _e('Sorry, no posts matched your criteria.'); ?></p>
  <?php endif; ?>
   <?php if(function_exists('wp_pagenavi')) { // if PageNavi is activated ?>
  <p align="center" style="direction:ltr;"><?php wp_pagenavi(); // Use PageNavi ?></p>
  <?php } else { // Otherwise, use traditional Navigation ?>
  <div class="navigation">
  	<div class="nav-previous"><?php next_posts_link('&laquo; مطالب پیشین') ?></div>
  	<div class="nav-next"><?php previous_posts_link('مطالب جدیدتر &raquo;') ?></div>
  </div>
  <?php } // End if-else statement ?>
  
  <div class="ads">
  </div>
  
  </div>
  <!--sidebar-right-->
     <div id="sidebar-right">
  
  		<?php include (TEMPLATEPATH . "/rsidebar.php"); ?>
     </div>
     <!--/sidebar-right-->
     <div class="clear"></div>
  
    </div>
    <!--sidebar-left-->
    <div id="sidebar-left">
     <?php include (TEMPLATEPATH . "/sidebar.php"); ?>
  
    </div>
    <!--/sidebar-left-->
    <div class="clear"></div>
  
   <!--/page-content-->
   <!--footer-->
  
   <!--/footer-->
  
  <div id="footer"> <span class="top"></span>
    <div class="footer-col flinks">
     <h3>لینک دوستان</h3>
     <ul>
  	  <?php wp_list_bookmarks('title_li=&categorize=0&category=2'); ?>
     </ul>
    </div>
    <div class="footer-col tag-cloud">
     <h3>ابرواژه</h3>
     <ul>
  	 <?php wp_tag_cloud('smallest=8&largest=8&'); ?>
     </ul>
    </div>
    <div class="footer-col pages">
     <h3>صفحات سایت</h3>
    </div>
    <div class="clear"></div>
    <div id="copyright">
     <div class="text">
      <p>&copy; تمامی حقوق برای صاحب سایت محفوظ است.<br />
       کپی برداری از مطالب این سایت بدون کسب اجازه از مدیر سایت ممنوع می باشد.</p>
     </div>
     <div class="designer"><a href="http://negar-mobile.ir/" target="_blank">NjR Group</a></div>
     <div class="logos">
      <ul>
       <li><a href="http://validator.w3.org/check/referer"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/xhtml_valid.gif" alt="XHTML Valid" width="60" height="20" /></a></li>
       <li><a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/css_valid.gif" alt="CSS Valid" width="60" height="20" /></a></li>
       <li><a href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/get_firefox.gif" alt="Get Firefox" width="80" height="20" /></a></li>
      </ul>
     </div>
     <div class="clear"></div>
    </div>
    <span class="btt"></span></div>
  
    <span class="warpper-btt"></span>
  
   </div>
   </div>
   <!--/warpper-->
  
  </body>
  
  </html>

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.