انجمن


صفحه بعدی رو میزنم صفحه بعد همونجوریه.  (۲۳ نوشته)

 • oshgool

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۹۳
  تشکر شده: ۶۵ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ - ۲۰:۲۳

  شلام خدمت دوستان من امروز متوجه شدم که وقتی زیر کل مطالب که نوشته صفحه بعدی یا صفحه قبلی وقتی میزنم صفحه بعد میره ها صفحه بعد ولی نوشته ها همونه. والاه موندم از چیه نمیدونم آپگریت کردم اینجوری شده یا بوده یا از تمه نمیدونم والاه کمک کنید ممنون میشم.
  میتونید ببینید. ایناها
  http://gijali.com

 • oshgool

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۹۳
  تشکر شده: ۶۵ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ - ۲۰:۲۴

  http://gijali.com/?paged=1
  http://gijali.com/?paged=2
  http://gijali.com/?paged=3
  ایناها

 • گناهکار

  آفلاین
  کلیددار
  تعداد نوشته‌ها: ۳۵۳۵
  تشکر شده: ۲۵۴۴ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ - ۲۲:۵۲

  از query posts استفاده کردین توی حلقه‌تون؟

 • oshgool

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۹۳
  تشکر شده: ۶۵ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ - ۱۳:۴۲

  چی؟ متوجه نشدم. دادا زیر دیپلم بگو. دمت گرم.

 • گناهکار

  آفلاین
  کلیددار
  تعداد نوشته‌ها: ۳۵۳۵
  تشکر شده: ۲۵۴۴ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ - ۱۳:۴۹

  می‌شه قسمت حلقه‌ی وردپرستون رو اینجا بذارین تا ببینیم مشکل کجاست.

 • navid

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۲۷۱۸
  تشکر شده: ۲۹۹ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ - ۱۳:۵۳

  همون حرف های گناهکار به شیوه ای راحتتر :‌
  محتویات فایل index.php تون رو اینجا بزارید ;-)

 • oshgool

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۹۳
  تشکر شده: ۶۵ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ - ۱۷:۵۷

  بفرما دادا.

  <?php get_header(); ?>
  
  <div id="content">
  
  	<?php query_posts('cat=-25'); if (have_posts()) : ?>
  	<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
  
  	<!--comment count on right-->
  	<div class="comm"><span><?php comments_popup_link(__('0','WP_Premium'), __('1','WP_Premium'), __('% ','WP_Premium')); ?></span></div>
  	<!--post title link-->
  	<h3 class="h1" id="post-<?php the_ID(); ?>"><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php _e('Permanent Link to','WP_Premium'); ?> <?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h3>
  
  	<!--Post Meta-->
  	<div class="post-meta-top">
  	<div class="auth"><span><?php _e('Posted by','WP_Premium'); ?> <strong><?php the_author_posts_link(); ?></strong></span></div>
  	<div class="date"><span><?php _e(' at ','WP_Premium'); ?><strong><?php the_time(' j F , Y'); ?></strong></span></div>
  
  	</div>
  	<div class="clearboth"></div>
  	<!--read more-->
  	<?php the_content(__('<br />Read the rest of this entry &raquo;','WP_Premium')); ?>
  
  	<!--Post Meta-->
  	<div class="post-bottom">
  	<!--<?php if (function_exists('the_tags')) { ?><?php _e('<strong>Tags: </strong>','WP_Premium'); ?><?php the_tags('', ', ', ''); ?><br /><?php } ?>-->
  	<div class="cat"><span class="cat-links"><?php _e('Filed under:','WP_Premium'); ?> <?php the_category(' , ') ?></P></span><P><span class="comments-link"><?php _e('comments-Num...','WP_Premium'); ?> <?php comments_popup_link(__('0','Premium'), __('1','Premium'), __('% ','Premium')); ?></span></P></div>
  
  	<div class="clearfix"></div>
  	</div>	
  
  	<?php endwhile; ?>
  
    <!-- Prev/Next page navigation -->
    <div class="page-nav">
  	  <div class="nav-previous"><?php previous_posts_link(__('Previous Page','WP_Premium')) ?></div>
  	  <div class="nav-next"><?php next_posts_link(__('Next Page','WP_Premium')) ?></div>
    </div>
  
  	<?php else : ?>
  
  	<h2><?php _e('Not Found','WP_Premium'); ?></h2>
  	<p><?php _e('Sorry, but you are looking for something that is not here.','WP_Premium'); ?></p>
  	<p><?php _e('If you would like to search for something, please use the search bar at the top-right side of your screen.','WP_Premium'); ?></p>
  
  	<?php endif; ?>
  
  </div>
  
  <!--include sidebar-->
  <?php get_sidebar(); ?>
  
  <!--include footer-->
  <?php get_footer(); ?>
 • navid

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۲۷۱۸
  تشکر شده: ۲۹۹ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ - ۱۹:۱۷

  این به چه دردی می خوره :
  query_posts('cat=-25');

 • oshgool

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۹۳
  تشکر شده: ۶۵ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۷ - ۰۱:۰۷

  دمت گرم نوید جان ولی نمیدونم این از کجا پیداش شده بود.
  ممنون

 • گناهکار

  آفلاین
  کلیددار
  تعداد نوشته‌ها: ۳۵۳۵
  تشکر شده: ۲۵۴۴ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۷ - ۰۱:۵۹

  navid گفت:
  این به چه دردی می خوره :
  query_posts('cat=-25');

  این یعنی دسته‌بندی با شناسه‌ی ۲۵ رو نشون نده توی صفحه‌ی اصلی.

  اگه می‌خوای دسته‌بندی ۲۵ نشون داده نشده و صفحه‌بندی هم درست کار کنه راه‌حل دارم واسش٬ خواستی بگو!

 • oshgool

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۹۳
  تشکر شده: ۶۵ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ - ۰۰:۲۱

  آخ آره بابا... عجبا سایتم بهم ریخت اونو حذف کردم.
  میگما چیکار کنم گناهکار جان؟ که میزنم بره صفحه بعدی یا قبلی درست کار کنه؟؟؟

 • گناهکار

  آفلاین
  کلیددار
  تعداد نوشته‌ها: ۳۵۳۵
  تشکر شده: ۲۵۴۴ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ - ۰۰:۴۱

  ببینین با این کارتون راه میفته:

  $posts_per_page = get_settings('posts_per_page');
  if ( is_paged() ) {
  	query_posts("cat=-25&posts_per_page=$posts_per_page&paged=$paged");
  } else {
  	query_posts("cat=-25&posts_per_page=$posts_per_page");
  }
  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  محسن
 • oshgool

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۹۳
  تشکر شده: ۶۵ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۷ - ۰۲:۳۹

  اینو بزارم تو ایندکس؟
  زیره <?php get_header(); ?> این کد بزارم؟

 • گناهکار

  آفلاین
  کلیددار
  تعداد نوشته‌ها: ۳۵۳۵
  تشکر شده: ۲۵۴۴ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۷ - ۱۰:۴۹

  نه اینو بذار جای این خط:
  query_posts('cat=-25');

 • آزاد

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۷۱۷
  تشکر شده: ۲۲۳ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷ - ۰۱:۱۰

  سلام
  من هم همین مشکل را دارم . وقتی صفحه ی دوم را می زنم همان صفحه ی اول است
  محتویات فایل home.php

  <?php get_header(); ?>
  
  <div id="content">
  
  	<div id="homepage">
  
  		<?php $recent = new WP_Query("showposts=8"); ?>
  		<div id="homepageleft">
  			<div class="featured">
  				<?php if ($recent->have_posts()) : $recent->the_post();?>
  				<h2><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></h2>
  				<?php the_content(__('ادامه مطلب &raquo;'));?><div style="clear:both;"></div>
  				<?php endif; ?>
  			</div>
  
  			<div class="featured">
  				<?php if ($recent->have_posts()) : $recent->the_post();?>
  				<h2><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></h2>
  				<?php the_content(__('ادامه مطلب &raquo;'));?><div style="clear:both;"></div>
  				<?php endif; ?>
  			</div>
  
  			<div class="featured">
  				<?php if ($recent->have_posts()) : $recent->the_post();?>
  				<h2><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></h2>
  				<?php the_content(__('ادامه مطلب &raquo;'));?><div style="clear:both;"></div>
  				<?php endif; ?>
  			</div>
  
  			<div class="featured">
  				<?php if ($recent->have_posts()) : $recent->the_post();?>
  				<h2><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></h2>
  				<?php the_content(__('ادامه مطلب &raquo;'));?><div style="clear:both;"></div>
  				<?php endif; ?>
  			</div>
  
  			<div class="featured">
  				<?php if ($recent->have_posts()) : $recent->the_post();?>
  				<h2><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></h2>
  				<?php the_content(__('ادامه مطلب &raquo;'));?><div style="clear:both;"></div>
  				<?php endif; ?>
  			</div>
  
  			<div class="featured">
  				<?php if ($recent->have_posts()) : $recent->the_post();?>
  				<h2><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></h2>
  				<?php the_content(__('ادامه مطلب &raquo;'));?><div style="clear:both;"></div>
  				<?php endif; ?>
  			</div>
  			<div class="featured">
  				<?php if ($recent->have_posts()) : $recent->the_post();?>
  				<h2><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></h2>
  				<?php the_content(__('ادامه مطلب &raquo;'));?><div style="clear:both;"></div>
  				<?php endif; ?>
  			</div>
  
  		</div>
  
  		<div id="homepageright">
  
  			<div class="section">
  			<h2>آخرین نوشته از دسته ی خاطرات</h2>
  
  				<?php if ($recent->have_posts()) : $recent->the_post();?>
  				<b><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></b>
  				<?php the_content_limit(220, ""); ?>
  
  				<div class="hppostmeta">
  					<p><?php the_time('F j, Y'); ?> | <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark">ادامه مطلب &raquo;</a></p>
  				</div>
  
  				<?php endif; ?>
  			</div>
  
  			<div class="section">
  			<h2>Magazine Section #2</h2>
  
  				<?php if ($recent->have_posts()) : $recent->the_post();?>
  				<b><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></b>
  				<?php the_content_limit(130, ""); ?>
  
  				<div class="hppostmeta">
  					<p><?php the_time('F j, Y'); ?> | <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark">ادامه مطلب &raquo;</a></p>
  				</div>
  
  				<?php endif; ?>
  			</div>
  
  			<div class="section">
  			<h2>Magazine Section #3</h2>
  
  				<?php if ($recent->have_posts()) : $recent->the_post();?>
  				<b><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></b>
  				<?php the_content_limit(130, ""); ?>
  
  				<div class="hppostmeta">
  					<p><?php the_time('F j, Y'); ?> | <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark">ادامه مطلب &raquo;</a></p>
  				</div>
  
  				<?php endif; ?>
  			</div>
  
  			<div class="section">
  			<h2>Magazine Section #4</h2>
  
  				<?php if ($recent->have_posts()) : $recent->the_post();?>
  				<b><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></b>
  				<?php the_content_limit(130, ""); ?>
  
  				<div class="hppostmeta">
  					<p><?php the_time('F j, Y'); ?> | <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark">ادامه مطلب &raquo;</a></p>
  				</div>
  
  				<?php endif; ?>
  			</div>
  
  			<div class="section">
  			<h2>Magazine Section #5</h2>
  
  				<?php if ($recent->have_posts()) : $recent->the_post();?>
  				<b><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></b>
  				<?php the_content_limit(130, ""); ?>
  
  				<div class="hppostmeta">
  					<p><?php the_time('F j, Y'); ?> | <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark">ادامه مطلب &raquo;</a></p>
  				</div>
  
  				<?php endif; ?>
  			</div>	
  
  		</div>
  
  	</div>
  
  <?php include(TEMPLATEPATH."/sidebar.php");?>
  
  </div>
  
  <!-- The main column ends -->
  
  <?php get_footer(); ?>

  محتویات فایل index.php

  <?php get_header(); ?>
  
  <div id="content">
  
  	<div id="contentleft">
  
  		<div class="postarea">
  
  			<div class="breadcrumb">
  				<?php if (class_exists('breadcrumb_navigation_xt')) {
  				echo 'آغاز شده از > ';
  				// New breadcrumb object
  				$mybreadcrumb = new breadcrumb_navigation_xt;
  				// Options for breadcrumb_navigation_xt
  				$mybreadcrumb->opt['title_blog'] = 'خانه';
  				$mybreadcrumb->opt['separator'] = ' / ';
  				$mybreadcrumb->opt['singleblogpost_category_display'] = true;
  				// Display the breadcrumb
  				$mybreadcrumb->display();
  				} ?>
  			</div>
  
  			<?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
  			<h1><?php the_title(); ?></h1>
  
  			<div class="date">
  				<p><?php the_time('j F, Y'); ?></p>
  			</div>
  
  			<?php the_content(__('ادامه مطلب'));?><div style="clear:both;"></div>
  
  			<div class="postmeta">
  				<p>نویسنده : <?php the_author(); ?> &middot; در دسته <?php the_category(', ') ?>&nbsp;<?php edit_post_link('(ویرایش)', '', ''); ?></p>
  			</div>
  
  			<!--
  			<?php trackback_rdf(); ?>
  			-->
  
  			<?php endwhile; else: ?>
  
  			<p><?php _e('متاسفم آنچه که شما در خواست کردید وجود ندارد .'); ?></p><?php endif; ?>
  
  		</div>
  
  		<div class="comments">
  
  			<h4>نظرات ارسال شده </h4>
  			<?php comments_template(); // Get wp-comments.php template ?>
  
  		</div>
  
  	</div>
  
  <?php include(TEMPLATEPATH."/sidebar.php");?>
  
  </div>
  
  <!-- The main column ends -->
  
  <?php get_footer(); ?>
 • martianboy

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۱۳
  تشکر شده: ۱۳ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷ - ۱۴:۵۱

  امم با پارامتر offset از تابع get_posts نمی‌شه این کارو انجام داد؟ یعنی بیایم شماره صفحه منهای یک رو ضرب‌در تعداد پست‌ها در صفحه بکنیم و بذاریم جای offset. البته نمی‌دونم با WP_Query هم می‌شه یا نه؟

  http://codex.wordpress.org/Template_Tags/get_posts

 • آزاد

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۷۱۷
  تشکر شده: ۲۲۳ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ - ۰۸:۵۰

  امکانش هست بیشتر توضیح بدهید
  تشکر

 • AmirTnT

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۰۰
  تشکر شده: ۲۶ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۲ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۴:۲۱

  دوستان من این مشکل رو دارم. ~X( :((
  داره اعصابم از دست قالب وردپرس بهم می ریزه!

  محتویات index.php

  <?php get_header(); ?>
  
  <body> 
  
  <div id="warpper">
  <div class="upblock"> </div>
  
   <div id="mainbody"> 
  
  <?php include(TEMPLATEPATH."/head.php");?>
  
    <div id="rightmenu">
  
  <?php include(TEMPLATEPATH."/right.php");?>
  </div>
  
  <div id="centermenu">
  <form method=GET action=http://www.google.com/custom dir="rtl" style="padding-top: 11px">
  <input type=hidden name=domains value="tntdownload.ir">
  <input type=hidden name=cof value="S:tntdownload.ir/;AH:center;LH:150;L:http://www.asandownload.com/includes/links/images/search.jpg;LW:420;AWFID:tbn48OJQFHKEL9wqyA8r6KK0qNiQtakd;">
  <input type="hidden" name="oe" value="UTF-8">
  <input type="hidden" name="ie" value="UTF-8">
  <input type="hidden" name="hl" value="fa">
  <table bgcolor=white cellspacing=0 border=0 width="443">
  <tr valign=top><td rowspan="2" width="61">
  <div style="font-size:9px;font-weight:bolder;color:#90B4DC; font-family:Arial">powered by
  <a href=http://www.google.com/search>
  <img src=http://www.google.com/images/poweredby/poweredby_FFFFFF.gif border=0 alt=Google width="56" height="20"></a>
  </div>
  </td>
  <td>
  <input id="query" class="txt-advance" type="text" value="" name="query" dir="rtl" lang="fa" style="font-size: 8pt; font-family:Tahoma"/>
  <span style="font-family: Tahoma; color: #204080; font-size: 8pt"> </span>
  <input id="btnSubmit" class="btn" type="submit" value="" name="btnSubmit"/>
  </td>
  </tr>
  </table>
  <div style="display: none">
  <input type=radio name=sitesearch value="">
  <input type=radio name=sitesearch value="tntdownload.ir" checked>
  </div>
  </form>
  
  <?php include(TEMPLATEPATH."/ads-block.php");?>
  
  <?php if (have_posts()) : ?>
  		<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
      <div id="post">
     <div id="posttitle">
  	<img alt="entry" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/entry.gif" border="0" height="10" width="14"><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to <?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></b></div>
  	<div class="postinformation">
  <img alt="category" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/category.gif" border="0" height="10" width="15">دسته:<?php the_category(', ') ?><img alt="HIT" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/hit.gif" border="0" height="10" width="15"> بازدید:<?php if(function_exists('the_views')) { the_views(); } ?>
  <br>
  </div>
     <div id="posttextbox">
     <p></p>  <?php the_content(''); ?>
  <div align="center"></div>
  
         </div>
       <div id="post-buttom-block">
     نویسنده: <?php the_author_posts_link(); ?>
     |
  	تاریخ: <?php the_time('l j F Y') ?> 
  
     |
     <a class="entry-more-link" href="<?php the_permalink() ?>">ادامه مطلب ...</a> </p>
  
     </div>
  
    </div>
  <?php endwhile; ?>
  
  	<?php endif; ?>
  
  <div class="ads-up">
  		<?php include(TEMPLATEPATH."/ads.php");?>
  		</div>
  
  <div id="paginate-nums">
  
  <?php if(function_exists('wp_pagenavi')) { wp_pagenavi(); } ?>
  
  </div>
  	<div class="ads-up">
  <?php include(TEMPLATEPATH."/ads.php");?>
  </div>
  <br />
  <br />
  <br />
  <br />
  </div>
  
  <div id="leftmenu">
  <?php include(TEMPLATEPATH."/left.php");?>
  </div>
  
  </div>
  
  <?php get_footer(); ?>

  من خودم فکر می کنم مشکل از فایل archive.php باشه!

  <?php get_header(); ?>
  <body> 
  
  <div id="warpper">
  <div class="upblock"> </div>
  
   <div id="mainbody"> 
  
  <?php include(TEMPLATEPATH."/head.php");?>
  
  <div id="rightmenu">
  <?php include(TEMPLATEPATH."/right.php");?>
  </div>
  
  <div id="centermenu">
  
  <?php include(TEMPLATEPATH."/ads-block.php");?>
  
  <div class="ads-up">
  
  		<p align="center"><font face="Tahoma"><span lang="fa"></span>
  </a></span></font></p>
  
   </div>
  
  <?php if (have_posts()) : ?>
  		<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
      <div id="post">
     <div id="posttitle">
  	<img alt="entry" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/entry.gif" border="0" height="10" width="14"><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to <?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></b></div><div class="postinformation">
  <img alt="category" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/category.gif" border="0" height="10" width="15">دسته:<?php the_category(', ') ?><img alt="HIT" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/hit.gif" border="0" height="10" width="15"> بازدید:<?php if(function_exists('the_views')) { the_views(); } ?>
  <br>
  </div>
     <div id="posttextbox">
     <p></p><p align="justify"><?php the_content_rss('', TRUE, '', 40); ?></p>
       <p class="entry-more-link">
     <a href="<?php the_permalink() ?>">ادامه مطلب ...</a> </p>
  <div align="center">&nbsp;</div>
  
         </div>
       <div id="post-buttom-block">
     نویسنده: <?php the_author_posts_link(); ?>
     |
  	تاریخ: <?php the_time('l j F Y') ?>
     </div>
  
    </div>
  <?php endwhile; ?>
  	<?php else : ?>
  		<h2 class="center">صفحه مورد نظر شما وجود ندارد. ارور 404</h2>
  	<?php endif; ?><div class="ads-up">
  
  		<?php include(TEMPLATEPATH."/ads.php");?></div><div id="commentpost">
     <div id="posttitle">
  	<img alt="entry" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/autor.gif" border="0" height="10" width="22">	<b>صفحات سایت</b></div>
     <div id="commentposttextbox">
  
  <div id="comment-form-name">
  <br>
  دردست ساخت
  </div>
  <div id="comment-form-url">
  <br>
  &nbsp;</div>
  
  </div>
  
    </div><div class="ads-up">
  
  		<br>
  <?php include(TEMPLATEPATH."/ads.php");?></div>
  
    </div>
  
  <div id="leftmenu">
  <?php include(TEMPLATEPATH."/left.php");?>
  </div>
  </div>
  
  <?php get_footer(); ?>

  دوستان من خیلی به کمک احتیاج دارم @},- @},-

 • navid

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۲۷۱۸
  تشکر شده: ۲۹۹ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۲ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۴:۴۵

  این خط رو :
  <?php if(function_exists('wp_pagenavi')) { wp_pagenavi(); } ?>

  قبل از این خط بزارید :
  <?php endif; ?>

 • AmirTnT

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۰۰
  تشکر شده: ۲۶ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۲ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۵:۳۳

  navid گفت:
  این خط رو :
  <?php if(function_exists('wp_pagenavi')) { wp_pagenavi(); } ?>
  قبل از این خط بزارید :
  <?php endif; ?>

  ممنون نوید جون ولی هیچ فرقی نکرد!

 • AmirTnT

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۰۰
  تشکر شده: ۲۶ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۳ مرداد ۱۳۸۷ - ۰۰:۰۸

  هیچ کسی جواب من رو نمی تونه بده؟

 • garfield

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۷۹۲
  تشکر شده: ۲۶۲ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۳ مرداد ۱۳۸۷ - ۰۸:۲۲

  افزونه ی wp-pagenumbers رو نصب کرده که این خط رو بهش دادی نوید جان؟

  من تو بعضی قالب ها دیده م این مساله رو. البته این مشکل همیشه پیش نمیاد. مثلاً bobv2 رو که رو لوکال هاست نصب می کنم صفحه عوض نمی کنه. روی سرور عوض می کنه!!! واقعاً برام سواله چرا اینجوری می شه!!!

  اگه مشکل داشته باشه با نصب هیچ افزونه ای که صفحه بندی می کنه، باز هم درست نمی شه!

 • AmirTnT

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۰۰
  تشکر شده: ۲۶ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۳ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۳:۲۱

  افزونه نصب هست!
  هم روی لوکال این جوری می شه و هم روی هاست!
  هر مشکلی هست باید از حلقه ی مطالب باشه ولی من نمی فهمم چیه!

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها