انجمن


تو انجمن php نویس داریم منو راهنمایی کنه ؟  (۵ نوشته)

 • tansu68

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۸۵
  تشکر شده: ۷۵ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ - ۱۹:۱۰

  سلام من یه صفحه اچ تی ام ال طراحی کردم و توش یه فرم گذاشتم اما برای ارسال فرم نیاز به فایل پی اچ پی دارم که متاسفانه تو آرشیوم چیزی پیدا نکردم اگه کسی هست که با php آشنایی داره ممنون میشم منو راهنمایی کنه برای نوشتنش انشالا.. اگه کسی پیدا شد لطفا" از پایه توضیح بده که باید چی کار کرد دوست خوبم اگه میبینی تعداد فیلدهاش زیاده خواهشا" از کمکی که میخوای بکنی منصرف نشو چون شما یه نمونش رو میگید بقیه اش رو خودم امیدوارم که بتونم ادامه بدم
  پیشاپیش ممنونم

  <FORM ENCTYPE="multipart/form-data"
         METHOD="POST" action="http://tansu.gigfa.com/wp-content/themes/lavin karton/zx.php">
  
  							<div align="right">
  							<table border="0" id="table79" cellspacing="0" cellpadding="5">
  								<tr>
  									<td width="50">
  									&nbsp;</td>
  									<td>
  									<TABLE CELLPADDING="2" CELLSPACING="2" id="table80">
  										<TR>
  											<TD ALIGN="left" colspan="2">
  
  											<p align="right">
  											<font color="#336699"><b>
  											<span lang="fa">اطلاعات شرکت</span></b></font></TD>
  										</TR>
  										<TR>
  											<TD ALIGN="left"
            WIDTH="141"><font size="1" face="Tahoma"><i>نام<span lang="en-us">
  											</span><span lang="fa">شرکت</span>:</i></font></TD>
  
  											<TD>
  											<font size="1" face="Tahoma">
  											<INPUT NAME="Company"
             SIZE="35" MAXLENGTH="35" dir="rtl"></font></TD>
  										</TR>
  										<TR>
  											<TD ALIGN="left"
            WIDTH="141"><font size="1" face="Tahoma"><i>نام
  											<span lang="fa">شخص تماس گیرنده</span>:</i></font></TD>
  											<TD>
  
  											<font size="1" face="Tahoma">
  											<INPUT NAME="Last Name" SIZE="35"
             MAXLENGTH="35" dir="rtl"></font></TD>
  										</TR>
  										<TR>
  											<TD ALIGN="left"
            WIDTH="141"><em><font size="1" face="Tahoma">آدرس پستی شرکت:</font></em></TD>
  											<TD>
  											<font size="1" face="Tahoma">
  											<INPUT NAME="Address1" SIZE="35"
            MAXLENGTH="60" dir="rtl"></font></TD>
  
  										</TR>
  										<TR>
  											<TD ALIGN="left"
            WIDTH="141"><font size="1" face="Tahoma"><i>آدرس پست
  											الکترونیک:</i></font></TD>
  											<TD>
  											<font size="1" face="Tahoma">
  											<INPUT NAME="email" SIZE="35"
             MAXLENGTH="45" dir="rtl"></font></TD>
  										</TR>
  										<TR>
  
  											<TD ALIGN="left"
            WIDTH="141"><i><font size="1" face="Tahoma">شماره تلفن<span lang="fa">
  											و فکس</span>:</font></i></TD>
  											<TD>
  											<font size="1" face="Tahoma">
  											<INPUT NAME="phone" SIZE="35"
             MAXLENGTH="15" dir="rtl"></font></TD>
  										</TR>
  										<TR>
  											<TD ALIGN="left" colspan="2">
  
  											<p align="right">
  											<font color="#336699"><b>
  											<span lang="fa">اطلاعات</span></b></font><span lang="fa"><font color="#336699"><b>
  											کارتن مورد درخواست</b></font></span></TD>
  										</TR>
  										<TR>
  											<TD ALIGN="left"
            WIDTH="141"><i><font size="1" face="Tahoma">نوع<span lang="fa">
  											کارتن</span>:</font></i></TD>
  
  											<TD>
  								<select size="1" name="noe_carton">
  								<option>معمولی</option>
  								<option>دایکات</option>
  								<option>سینگل فیس</option>
  								<option>لمینیتی</option>
  
  								</select></TD>
  										</TR>
  										<TR>
  											<TD ALIGN="left"
            WIDTH="141"><i><font size="1" face="Tahoma"><span lang="fa">
  											نوع جنس</span>:</font></i></TD>
  											<TD>
  											<select size="1" name="noe_jens">
  											<option>سفید</option>
  
  											<option>قهوه ای</option>
  											</select></TD>
  										</TR>
  										<tr>
  											<TD ALIGN="left"
            WIDTH="141"><i><font size="1" face="Tahoma"><span lang="fa">
  											سه لا</span>:</font></i></TD>
  											<TD>
  
  											<select size="1" name="se_la">
  											<option>A</option>
  											<option>C</option>
  											<option>B</option>
  											<option>E</option>
  											</select></TD>
  										</tr>
  
  										<tr>
  											<TD ALIGN="left"
            WIDTH="141"><i><font size="1" face="Tahoma"><span lang="fa">
  											پنج لا</span>:</font></i></TD>
  											<TD>
  											<select size="1" name="panj_la">
  											<option>AB</option>
  											<option>EB</option>
  
  											<option>CE</option>
  											</select></TD>
  										</tr>
  										<tr>
  											<TD ALIGN="left"
            WIDTH="141"><span lang="fa"><i><font face="Tahoma" size="1">
  											ابعاد (میلیمتر)</font></i></span><i><font size="1" face="Tahoma">:</font></i></TD>
  											<TD>
  
  											<select size="1" name="Abad">
  											<option>داخلی</option>
  											<option>خارجی</option>
  											</select><span lang="fa"><i><font face="Tahoma" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  											طول</font></i></span><font size="1" face="Tahoma"><INPUT NAME="tool" SIZE="4"
             MAXLENGTH="15" dir="rtl"></font><span lang="fa"><i><font face="Tahoma" size="1">&nbsp;&nbsp;
  											عرض</font></i></span><font size="1" face="Tahoma"><INPUT NAME="arz" SIZE="4"
             MAXLENGTH="15" dir="rtl"></font><i><font face="Tahoma" size="1"><span lang="fa">
  											</span>&nbsp;<span lang="fa">&nbsp;
  											ارتفا</span></font></i><span class="style1">ع</span><font size="1" face="Tahoma"><INPUT NAME="ertefa" SIZE="4"
             MAXLENGTH="15" dir="rtl"></font></TD>
  
  										</tr>
  
  											<TD ALIGN="left"
            WIDTH="141"><i><font size="1" face="Tahoma"><span lang="fa">
  											تعداد چاپ رنگ</span>:</font></i></TD>
  											<TD>
  											<select size="1" name="panj_la0">
  											<option>تک رنگ</option>
  
  											<option>دو رنگ</option>
  											<option>سه رنگ</option>
  											<option>چهار رنگ</option>
  											</select></TD>
  										</tr>
  										<TR>
  											<TD ALIGN="left"
            WIDTH="141"><em><font size="1" face="Tahoma"><span lang="fa">
  
  											میزان درخواست (عدد)</span>:</font></em></TD>
  											<TD>
  											<font size="1" face="Tahoma">
  											<INPUT NAME="Mizane_darkhast" SIZE="20" dir="rtl"></font></TD>
  										</TR>
  										<TR>
  											<TD ALIGN="left"
            WIDTH="141"><span lang="fa"><i><font face="Tahoma" size="1">
  											مصرف ماهیانه </font></i></span><em>
  
  											<font size="1" face="Tahoma">
  											<span lang="fa">(عدد)</span></font></em><i><font size="1" face="Tahoma">:</font></i></TD>
  											<TD>
  											<font size="1" face="Tahoma">
  											<INPUT NAME="Masrafe_saliyane" SIZE="20" dir="rtl" type="password"></font></TD>
  										</TR>
  										<TR>
  											<TD ALIGN="left"
            WIDTH="141" valign="top"><i><font size="1" face="Tahoma">
  
  											توضیحات<span lang="fa"> بیشتر</span>:</font></i></TD>
  											<TD>
  								<font face="Tahoma"><span style="font-size: 9pt">
  											<TEXTAREA NAME="Description" ROWS="5" COLS="31" dir="rtl"></TEXTAREA></span></font></TD>
  										</TR>
  										<TR>
  
  											<TD ALIGN="left"
            WIDTH="141">&nbsp;</TD>
  											<TD>
  								<TABLE WIDTH="100%" BORDER="0" CELLPADDING="3" CELLSPACING="3" id="table81">
  									<TR>
  										<TD ALIGN="CENTER">
  										<p align="right">
  										<INPUT TYPE="submit"
             VALUE="ارسال سفارش" HEIGHT="25" WIDTH="35" BORDER="5">
  										<INPUT TYPE="reset" VALUE="انصراف" HEIGHT="25" WIDTH="35" BORDER="5"><BR>
  										</TD>
  
  									</TR>
  								</TABLE></TD>
  										</TR>
  									</TABLE></td>
  								</tr>
  							</table>
  							</div>
  						</FORM>
 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ - ۲۳:۳۶

  سلام، چرا از افزونه‌های تماس استفاده نمیکنید؟
  متاسفانه چون تعداد ورودی‌ها زیاد هست، فقط name و email و description رو براتون ایجاد میکنم:
  کد زیر رو با نام zx.php در پوشه پوسته خود قرار دهید.

  <?php // Form Configuration
  			if (isset ($_POST['send_form']) ) {
  				$name		=	$_POST['name'];
  				$email		=	$_POST['email'];
  				$descript	=	$_POST['description'];
  				date_default_timezone_set("Asia/Tehran");
  				$to = "your email";
  				$subject = "Test";
  				$headers = "MIME-Version: 1.0\r\n";
  				$headers .= "Content-type: text/html; charset=utf-8\r\n";
  				$headers = "From: $email\r\nX-Mailer: $name";
  				$body = "نام: $name \n\n ايميل: $email \n\n متن پيغام: $descript";
  				mail($to, $subject, $body, $headers);
  				echo "<font color='green'>پيغام شما با موفقيت ارسال شد..</font>";
  			}
  		?>

  درضمن! کد html شما چندین خطا داشت.

  <FORM ENCTYPE="multipart/form-data"
         METHOD="POST" action="http://tansu.gigfa.com/wp-content/themes/lavin karton/zx.php">
  
  							<div align="right">
  							<table border="0" id="table79" cellspacing="0" cellpadding="5">
  								<tr>
  									<td width="50">
  									 </td>
  									<td>
  									<TABLE CELLPADDING="2" CELLSPACING="2" id="table80">
  										<TR>
  											<TD ALIGN="left" colspan="2">
  
  											<p align="right">
  											<font color="#336699"><b>
  											<span lang="fa">اطلاعات شرکت</span></b></font></TD>
  										</TR>
  										<TR>
  											<TD ALIGN="left"
            WIDTH="141"><font size="1" face="Tahoma"><i>نام<span lang="en-us">
  											</span><span lang="fa">شرکت</span>:</i></font></TD>
  
  											<TD>
  											<font size="1" face="Tahoma">
  											<INPUT NAME="Company"
             SIZE="35" MAXLENGTH="35" dir="rtl"></font></TD>
  										</TR>
  										<TR>
  											<TD ALIGN="left"
            WIDTH="141"><font size="1" face="Tahoma"><i>نام
  											<span lang="fa">شخص تماس گيرنده</span>:</i></font></TD>
  											<TD>
  
  											<font size="1" face="Tahoma">
  											<INPUT NAME="name" SIZE="35"
             MAXLENGTH="35" dir="rtl"></font></TD>
  										</TR>
  										<TR>
  											<TD ALIGN="left"
            WIDTH="141"><em><font size="1" face="Tahoma">آدرس پستي شرکت:</font></em></TD>
  											<TD>
  											<font size="1" face="Tahoma">
  											<INPUT NAME="Address1" SIZE="35"
            MAXLENGTH="60" dir="rtl"></font></TD>
  
  										</TR>
  										<TR>
  											<TD ALIGN="left"
            WIDTH="141"><font size="1" face="Tahoma"><i>آدرس پست
  											الکترونيک:</i></font></TD>
  											<TD>
  											<font size="1" face="Tahoma">
  											<INPUT NAME="email" SIZE="35"
             MAXLENGTH="45" dir="rtl"></font></TD>
  										</TR>
  										<TR>
  
  											<TD ALIGN="left"
            WIDTH="141"><i><font size="1" face="Tahoma">شماره تلفن<span lang="fa">
  											و فکس</span>:</font></i></TD>
  											<TD>
  											<font size="1" face="Tahoma">
  											<INPUT NAME="phone" SIZE="35"
             MAXLENGTH="15" dir="rtl"></font></TD>
  										</TR>
  										<TR>
  											<TD ALIGN="left" colspan="2">
  
  											<p align="right">
  											<font color="#336699"><b>
  											<span lang="fa">اطلاعات</span></b></font><span lang="fa"><font color="#336699"><b>
  											کارتن مورد درخواست</b></font></span></TD>
  										</TR>
  										<TR>
  											<TD ALIGN="left"
            WIDTH="141"><i><font size="1" face="Tahoma">نوع<span lang="fa">
  											کارتن</span>:</font></i></TD>
  
  											<TD>
  								<select size="1" name="noe_carton">
  								<option>معمولي</option>
  								<option>دايکات</option>
  								<option>سينگل فيس</option>
  								<option>لمينيتي</option>
  
  								</select></TD>
  										</TR>
  										<TR>
  											<TD ALIGN="left"
            WIDTH="141"><i><font size="1" face="Tahoma"><span lang="fa">
  											نوع جنس</span>:</font></i></TD>
  											<TD>
  											<select size="1" name="noe_jens">
  											<option>سفيد</option>
  
  											<option>قهوه اي</option>
  											</select></TD>
  										</TR>
  										<tr>
  											<TD ALIGN="left"
            WIDTH="141"><i><font size="1" face="Tahoma"><span lang="fa">
  											سه لا</span>:</font></i></TD>
  											<TD>
  
  											<select size="1" name="se_la">
  											<option>A</option>
  											<option>C</option>
  											<option>B</option>
  											<option>E</option>
  											</select></TD>
  										</tr>
  
  										<tr>
  											<TD ALIGN="left"
            WIDTH="141"><i><font size="1" face="Tahoma"><span lang="fa">
  											پنج لا</span>:</font></i></TD>
  											<TD>
  											<select size="1" name="panj_la">
  											<option>AB</option>
  											<option>EB</option>
  
  											<option>CE</option>
  											</select></TD>
  										</tr>
  										<tr>
  											<TD ALIGN="left"
            WIDTH="141"><span lang="fa"><i><font face="Tahoma" size="1">
  											ابعاد (ميليمتر)</font></i></span><i><font size="1" face="Tahoma">:</font></i></TD>
  											<TD>
  
  											<select size="1" name="Abad">
  											<option>داخلي</option>
  											<option>خارجي</option>
  											</select><span lang="fa"><i><font face="Tahoma" size="1">   
  											طول</font></i></span><font size="1" face="Tahoma"><INPUT NAME="tool" SIZE="4"
             MAXLENGTH="15" dir="rtl"></font><span lang="fa"><i><font face="Tahoma" size="1">  
  											عرض</font></i></span><font size="1" face="Tahoma"><INPUT NAME="arz" SIZE="4"
             MAXLENGTH="15" dir="rtl"></font><i><font face="Tahoma" size="1"><span lang="fa">
  											</span> <span lang="fa"> 
  											ارتفا</span></font></i><span class="style1">ع</span><font size="1" face="Tahoma"><INPUT NAME="ertefa" SIZE="4"
             MAXLENGTH="15" dir="rtl"></font></TD>
  
  										</tr>
  
  											<TD ALIGN="left"
            WIDTH="141"><i><font size="1" face="Tahoma"><span lang="fa">
  											تعداد چاپ رنگ</span>:</font></i></TD>
  											<TD>
  											<select size="1" name="panj_la0">
  											<option>تک رنگ</option>
  
  											<option>دو رنگ</option>
  											<option>سه رنگ</option>
  											<option>چهار رنگ</option>
  											</select></TD>
  										</tr>
  										<TR>
  											<TD ALIGN="left"
            WIDTH="141"><em><font size="1" face="Tahoma"><span lang="fa">
  
  											ميزان درخواست (عدد)</span>:</font></em></TD>
  											<TD>
  											<font size="1" face="Tahoma">
  											<INPUT NAME="Mizane_darkhast" SIZE="20" dir="rtl"></font></TD>
  										</TR>
  										<TR>
  											<TD ALIGN="left"
            WIDTH="141"><span lang="fa"><i><font face="Tahoma" size="1">
  											مصرف ماهيانه </font></i></span><em>
  
  											<font size="1" face="Tahoma">
  											<span lang="fa">(عدد)</span></font></em><i><font size="1" face="Tahoma">:</font></i></TD>
  											<TD>
  											<font size="1" face="Tahoma">
  											<INPUT NAME="Masrafe_saliyane" SIZE="20" dir="rtl" type="password"></font></TD>
  										</TR>
  										<TR>
  											<TD ALIGN="left"
            WIDTH="141" valign="top"><i><font size="1" face="Tahoma">
  
  											توضيحات<span lang="fa"> بيشتر</span>:</font></i></TD>
  											<TD>
  								<font face="Tahoma"><span style="font-size: 9pt">
  											<TEXTAREA NAME="descript" ROWS="5" COLS="31" dir="rtl"></TEXTAREA></span></font></TD>
  										</TR>
  										<TR>
  
  											<TD ALIGN="left"
            WIDTH="141"> </TD>
  											<TD>
  								<TABLE WIDTH="100%" BORDER="0" CELLPADDING="3" CELLSPACING="3" id="table81">
  									<TR>
  										<TD ALIGN="CENTER">
  										<p align="right">
  										<INPUT TYPE="submit"
             VALUE="ارسال سفارش" HEIGHT="25" WIDTH="35" BORDER="5" name="send_form">
  										<INPUT TYPE="reset" VALUE="انصراف" HEIGHT="25" WIDTH="35" BORDER="5"><BR>
  										</TD>
  
  									</TR>
  								</TABLE></TD>
  										</TR>
  									</TABLE></td>
  								</tr>
  							</table>
  							</div>
  						</FORM>
  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  veronika - tansu68 - عبدالماجد شه بخش ( ایجباری ) - Morteza - Saeed Fard
 • tansu68

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۸۵
  تشکر شده: ۷۵ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ - ۲۱:۴۰

  مصطفی جان ممنونم دوست عزیز خیلی لطف کردی فکرمو مشغول کرده بود از افزونه استفاده کردم به کار اومد اما چون این صفحه جزء برگه های اصلی نبودن و خودم تو هاست آپ کردم نمیشد محتویات رو فرستاد و با کد نویسی به نظرم بیشتر میشد سفارشیش کرد
  دوست عزیز من فعلا" سایتم رو یه طور موقت برای تکمیل کردن رو هاست رایگان بنا کردم فقط دو تا مساله مونده بود که یکیش به لطف شما حل شد و دیگریش رو هم تو یه تاپیک دیگه مطرح کردم اما هنوز نتیجه نگرفتم ممنون میشم نگاهی ام به این تاپیک بندازی دنبال افزونه هستم
  مشاهده برگه بعد از لاگین کردن
  راستی من متوجه خطاها نشدم الان این کدی که شما گذاشتید تصحیح شدس ؟
  تو هاست رایگان امکان ارسال ایمیل وجود نداره فضا برای سایتم رو سفارش دادم وقتی تحویل گرفتم تو اولین فرصت فایل رو تست میکنم و بهتون خبر میدم
  ممنونم {گل}

 • عبدالماجد شه بخش ( ایجباری )

  آفلاین
  عضو فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۱۰۳۱
  تشکر شده: ۱۴۳۲ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ - ۲۱:۵۳

  خوب امیر خان این مشکلتون که حل شد .
  آیکون رو به حل شده تغییر بده .

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Mostafa - tansu68
 • tansu68

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۸۵
  تشکر شده: ۷۵ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ - ۲۲:۲۲

  majed گفت:
  خوب امیر خان این مشکلتون که حل شد .
  آیکون رو به حل شده تغییر بده .

  به روی چشم ماجد جان

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Mostafa

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها