انجمن


یک سری تغییرات در بخش کامنت ها  (۱۰ نوشته)

 • آزاد

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۷۱۷
  تشکر شده: ۲۲۳ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ - ۰۴:۳۱

  سلام مجدد
  می خواستم بدانم چطور می توانم قسمت کامنت ها را که به صورت زیر است (شکل 1)
  http://i28.tinypic.com/2nsnsb5.jpg
  را به شکل زیر در بیاورم (شکل 2)
  http://i27.tinypic.com/245n38h.jpg
  بخش کامنت ها به این صورت است

  <?php // Do not delete these lines
  	if ('comments.php' == basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']))
  		die ('Please do not load this page directly. Thanks!');
  
  	if (!empty($post->post_password)) { // if there's a password
  		if ($_COOKIE['wp-postpass_' . COOKIEHASH] != $post->post_password) { // and it doesn't match the cookie
  			?>
  
  			<p class="nocomments">این نوشته رمزدار است برای دیدن پاسخ‌ها٬ رمز را بنویسید .
  
  			<?php
  			return;
  		}
  	}
  
  	/* This variable is for alternating comment background */
  	$oddcomment = 'alt';
  ?>
  
  <!-- You can start editing here. -->
  
  <div id="commentblock">
  <?php if ($comments) : ?>
  	<p id="comments"><b><?php comments_number('بدون پیام', 'یک پیام', '% پیام' );?> برای “<?php the_title(); ?>”</b>
  
  	<ol class="commentlist">
  
  	<?php foreach ($comments as $comment) : ?>
  
  		<li class="<?php echo $oddcomment; ?>" id="comment-<?php comment_ID() ?>">
  			<?php comment_author_link() ?> در تاریخ
  			<?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>
  			<em>Your comment is awaiting moderation.</em>
  			<?php endif; ?>
  			<?php comment_date('F jS, Y') ?> <?php comment_time() ?> <?php edit_comment_link('(ویرایش)','',''); ?>
  
  			<div class="commenttext">
  			<?php comment_text() ?>
  			</div>
  
  		</li>
  
  	<?php /* Changes every other comment to a different class */
  		if ('alt' == $oddcomment) $oddcomment = '';
  		else $oddcomment = 'alt';
  	?>
  
  	<?php endforeach; /* end for each comment */ ?>
  
  	</ol>
  
   <?php else : // this is displayed if there are no comments so far ?>
  
  	<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
  		<!-- If comments are open, but there are no comments. -->
  
  	 <?php else : // comments are closed ?>
  		<!-- If comments are closed. -->
  		<p class="nocomments">قسمت پیامها بسته است.
  </div>
  
  	<?php endif; ?>
  <?php endif; ?>
  
  <?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
  
  <p id="respond"><b>پیامی برای گفتن دارید ؟</b>
  
  <?php if ( get_option('comment_registration') && !$user_ID ) : ?>
  برای ارسال پیام شما باید<a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?redirect_to=<?php the_permalink(); ?>">وارد شوید </a> .
  </div>
  <?php else : ?>
  
  <form action="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform">
  
  <?php if ( $user_ID ) : ?>
  
  شما با نام کاربری <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-admin/profile.php"><?php echo $user_identity; ?></a> وارد شده اید . <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?action=logout" title="Log out of this account">خروج &raquo;</a>
  
  <?php else : ?>
  
  <label for="name">نام <?php if ($req) echo "(required)"; ?></label>
  <input type="text" name="author" id="name" value="<?php echo $comment_author; ?>" size="50" tabindex="1" />
  
  <label for="email">آدرس ایمیل <?php if ($req) echo "(required)"; ?></label>
  <input type="text" name="email" id="email" value="<?php echo $comment_author_email; ?>" size="50" tabindex="2" />
  
  <label for="url">آدرس سایت</label>
  <input type="text" name="url" id="url" value="<?php echo $comment_author_url; ?>" size="50" tabindex="3" />
  
  <?php endif; ?>
  
  <!--<small><strong>XHTML:</strong> You can use these tags: <?php echo allowed_tags(); ?></small>
  -->
  
  <label for="words">پیامتان</label><textarea name="comment" id="words" cols="40" rows="10" tabindex="4"></textarea>
  
  <input name="submit" type="submit" id="submit" tabindex="5" value="فرستادن پیام" />
  <input type="hidden" name="comment_post_ID" value="<?php echo $id; ?>" />
  
  <?php do_action('comment_form', $post->ID); ?>
  
  </form>
  </div>
  
  <?php endif; // If registration required and not logged in ?>
  
  <?php endif; // if you delete this the sky will fall on your head ?>

  با تشکر

 • behroooz

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۹۴
  تشکر شده: ۴۴ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ - ۱۳:۰۸

  دوست عزیز باید کدهای css مروبط به اون رو هم اینجا می ذاشتید تا بشه تغییرش داد .

  می تونی از کدهای زیر استفاده کنی منتها باید بعضی از قسمتهاشو ( مثلا ترکیب رنگها و ... ) متناسب با اون چیزی که می خوای تغییر بدی .

  کد css مروبطه :

  .comments {
  	font-size: 8pt;
  	padding-bottom: 25px;
  	border-bottom: 3px double #eee;
  	text-align: right;
  	direction:rtl;
  	}
  
  .comments a:link, .comments a:visited {
  	color: #78A515;
  	text-decoration: none;
  	}
  
  .comments a:hover, .comments a:active {
  	background: #78A515;
  	color: #fff;
  	text-decoration: none;
  	}	
  
  .alt {
  	background: #EAF8CF !important;
  	border: 1px solid #D5F0A4 !important;
  	padding: 10px 10px 0 10px !important;
  	}
  
  .alt:hover {
  	border: 1px solid #ACE149 !important;
  	}
  
  .commentlist li:hover {
  	border: 1px solid #ACE149;
  	}
  
  .commentlist {
  	padding: 0;
  	margin: 0;
  	text-align: justify;
  	direction:rtl;
  	line-height: 25px;
  	font-size: 8pt;
  	}
  
  .commentlist li {
  	list-style: none;
  	padding: 10px 10px 0 10px;
  	background: #F6FCEB;
  	border: 1px solid #DEF3B6;
  	margin: 10px;
  	color: #3C452D;
  	}
  
  p.metadate {
  	font-size: 0.8em;
  	margin: 0;
  	text-transform: uppercase;
  	line-height: 0px;
  	word-spacing: 1px;
  	color: #999999;
  	}
  
  p.comment_meta {
  	font-size: 8pt;
  	text-align: justify;
  	direction:rtl;
  	margin-top: 0px;
  	margin-right: 10px;
  	margin-bottom: 10px;
  	margin-left: 0px;
  	}
  
  .comment_author a:visited {
  	text-decoration: none;
  	}
  
  	.comment_author a:link{
  	text-decoration: none;
  	line-height: 0px;
  	font-size: 8pt;
  	font-weight: bold;
  	padding: 0px;
  	}
  
  .reply {
  	font-weight: bold;
  	font-size: 1.2em;
  	text-align: justify;
  	direction:rtl;
  	margin-top: 10px;
  	margin-right: 10px;
  	margin-bottom: 0;
  	margin-left: 0px;
  	}

  و کد فایل comments.php :

  <?php // Do not delete these lines
  	if ('comments.php' == basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']))
  		die ('Please do not load this page directly. Thanks!');
  
      if (!empty($post->post_password)) { // if there's a password
        if ($_COOKIE['wp-postpass_' . COOKIEHASH] != $post->post_password) { // and it doesn't match the cookie
  				?>
  <link href="1.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  
  				<p class="nocomments"><?php _e("این نوشته دارای رمز می باشد . برای دیدن نظرات لطفا رمز را وارد نمایید ."); ?>
  
  				<?php
  				return;
        }
      }
  
  		/* This variable is for alternating comment background */
  		$oddcomment = 'alt';
  ?>
  
  <!-- You can start editing here. -->
  
  <?php if ($comments) : ?>
  	<h3 class="reply"><?php comments_number('بدون پاسخ', 'یک پاسخ', '% پاسخ' );?> برای ' <?php the_title(); ?> '</h3>
  <p class="comment_meta">دنبال کردن نظرات با استفاده از <?php comments_rss_link(__('خوراک')); ?>
  <?php if ( pings_open() ) : ?>
  	یا <a href="<?php trackback_url() ?>" rel="trackback"><?php _e('بازتاب');?></a> برای ' <?php the_title(); ?> '
  <?php endif; ?>
  
  	<ol class="commentlist">
  
  	<?php foreach ($comments as $comment) : ?>
  
  		<li class="<?php echo $oddcomment; ?>" id="comment-<?php comment_ID() ?>">
  			<div class="comment_author">
  				<?php comment_author_link() ?> گفت :
  			</div>
  			<?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>
  			<em>نظر شما در انتظار تایید می باشد .</em>
  			<?php endif; ?>
  
  			<p class="metadate"><a href="#comment-<?php comment_ID() ?>" title="">در تاریخ <?php comment_date(' j F Y ') ?> در ساعت <?php comment_time() ?></a>
  
  			<?php comment_text() ?>
  
  		</li>
  
  	<?php /* Changes every other comment to a different class */
  		if ('alt' == $oddcomment) $oddcomment = '';
  		else $oddcomment = 'alt';
  	?>
  
  	<?php endforeach; /* end for each comment */ ?>
  
  	</ol>
  
   <?php else : // this is displayed if there are no comments so far ?>
  
   <?php if ('open' == $post-> comment_status) : ?>
  		<!-- If comments are open, but there are no comments. -->
  
  	 <?php else : // comments are closed ?>
  		<!-- If comments are closed. -->
  		<p class="nocomments">نظرخواهی بسته شده است .
  
  	<?php endif; ?>
  <?php endif; ?>
  
  <?php if ('open' == $post-> comment_status) : ?>
  
  <h3 class="reply">پاسخی بنویسید </h3>
  
  <?php if ( get_option('comment_registration') && !$user_ID ) : ?>
  شما باید <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?redirect_to=<?php the_permalink(); ?>">وارد شوید</a> برای ارسال نظر خود .
  
  <?php else : ?>
  
  <form action="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform">
  
  <?php if ( $user_ID ) : ?>
  
  <p >وارد شده با نام <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-admin/profile.php"><?php echo $user_identity; ?></a>. <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?action=logout" title="<?php _e('Log out of this account') ?>">خارج شدن &raquo;</a>
  
  <?php else : ?>
  <div class="postinput">
  &nbsp;
  <input type="text" name="author" id="email" value="<?php echo $comment_author; ?>" size="22" tabindex="1" />
  <label for="author"><small>نام<?php if ($req) _e('(لازم)'); ?></small></label>
  
  <input type="text" name="email" id="email" value="<?php echo $comment_author_email; ?>" size="22" tabindex="2" />
  <label for="email"><small>ایمیل ( نمایش داده نمی شود ) <?php if ($req) _e('(لازم)'); ?></small></label>
  
  <input type="text" name="url" id="url" value="<?php echo $comment_author_url; ?>" size="22" tabindex="3" />
  <label for="url"><small>سایت</small></label>
  
  <?php endif; ?>
  
  <textarea name="comment" id="comment" cols="100%" rows="10" tabindex="4"></textarea>
  
  <input name="submit" type="submit" id="submit" tabindex="5" value="فرستادن پاسخ" title="ثبت نظر شما " />
  <input type="hidden" name="comment_post_ID" value="<?php echo $id; ?>" />
  
  <?php do_action('comment_form', $post->ID); ?>
  </div>
  </form>
  
  <?php endif; // If registration required and not logged in ?>
  
  <?php endif; // if you delete this the sky will fall on your head ?>
 • علی ایرانی

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۷۸۶
  تشکر شده: ۷۶ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ - ۱۳:۱۴

  برای قرار دادن آواتار در قسمت نظرات میتونید از تابع get_avatar در نسخه های ۲.۵ به بالای وردپرس استفاده کنید.
  اطلاعات بیشتر: http://codex.wordpress.org/Using_Gravatars

 • آزاد

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۷۱۷
  تشکر شده: ۲۲۳ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ - ۰۲:۰۲

  سلام مجدد
  تشکر از راهنمای تان . مشکل حل شد
  ولی یک مشکل دیگر
  بخش کامنت ها از طرف چپ به به طرف راست رفت
  http://i32.tinypic.com/2z3xtg4.jpg
  به صورت خلاصه کمی جهتش تغییر کرد به راست
  چطوری درستش کنم؟
  بازهم تشکر
  -----------------------------
  بخش کامنت ها

  <?php // Do not delete these lines
  	if ('comments.php' == basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']))
  		die ('Please do not load this page directly. Thanks!');
  
  	if (!empty($post->post_password)) { // if there's a password
  		if ($_COOKIE['wp-postpass_' . COOKIEHASH] != $post->post_password) { // and it doesn't match the cookie
  			?>
  
  			<p class="nocomments">این نوشته رمزدار است برای دیدن پاسخ‌ها٬ رمز را بنویسید .<p>
  
  			<?php
  			return;
  		}
  	}
  
  	/* This variable is for alternating comment background */
  	$oddcomment = 'alt';
  ?>
  
  <!-- You can start editing here. -->
  
  <div id="commentblock">
  <?php if ($comments) : ?>
  	<p id="comments"><b><?php comments_number('بدون پیام', 'یک پیام', '% پیام' );?> برای “<?php the_title(); ?>”</b></p>
  
  	<ol class="commentlist">
  
  	<?php foreach ($comments as $comment) : ?>
  
  		<li class="<?php echo $oddcomment; ?>" id="comment-<?php comment_ID() ?>">
  			<?php comment_author_link() ?> در تاریخ
  			<?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>
  			<em>Your comment is awaiting moderation.</em>
  			<?php endif; ?>
  			<?php comment_date('F jS, Y') ?> <?php comment_time() ?> <?php edit_comment_link('(ویرایش)','',''); ?>
  
  			<div class="commenttext">
  			<?php comment_text() ?>
  			</div>
  
  		</li>
  
  	<?php /* Changes every other comment to a different class */
  		if ('alt' == $oddcomment) $oddcomment = '';
  		else $oddcomment = 'alt';
  	?>
  
  	<?php endforeach; /* end for each comment */ ?>
  
  	</ol>
  
   <?php else : // this is displayed if there are no comments so far ?>
  
  	<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
  		<!-- If comments are open, but there are no comments. -->
  
  	 <?php else : // comments are closed ?>
  		<!-- If comments are closed. -->
  		<p class="nocomments">قسمت پیامها بسته است.</p></div>
  
  	<?php endif; ?>
  <?php endif; ?>
  
  <?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
  
  <p id="respond"><b>پیامی برای گفتن دارید ؟</b></p>
  
  <?php if ( get_option('comment_registration') && !$user_ID ) : ?>
  <p>برای ارسال پیام شما باید<a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?redirect_to=<?php the_permalink(); ?>">وارد شوید </a> . </p></div>
  <?php else : ?>
  
  <form action="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform">
  
  <?php if ( $user_ID ) : ?>
  
  <p>شما با نام کاربری <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-admin/profile.php"><?php echo $user_identity; ?></a> وارد شده اید . <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?action=logout" title="Log out of this account">خروج &raquo;</a></p>
  
  <?php else : ?>
  
  <p><label for="name">نام <?php if ($req) echo "(required)"; ?></label><br />
  <input type="text" name="author" id="name" value="<?php echo $comment_author; ?>" size="50" tabindex="1" /></p>
  
  <p><label for="email">آدرس ایمیل <?php if ($req) echo "(required)"; ?></label><br />
  <input type="text" name="email" id="email" value="<?php echo $comment_author_email; ?>" size="50" tabindex="2" /></p>
  
  <p><label for="url">آدرس سایت</label><br />
  <input type="text" name="url" id="url" value="<?php echo $comment_author_url; ?>" size="50" tabindex="3" /></p>
  
  <?php endif; ?>
  
  <!--<p><small><strong>XHTML:</strong> You can use these tags: <?php echo allowed_tags(); ?></small></p>-->
  
  <p><label for="words">پیامتان</label><br /><textarea name="comment" id="words" cols="40" rows="10" tabindex="4"></textarea></p>
  
  <p><input name="submit" type="submit" id="submit" tabindex="5" value="فرستادن پیام" />
  <input type="hidden" name="comment_post_ID" value="<?php echo $id; ?>" /></p>
  
  <?php do_action('comment_form', $post->ID); ?>
  
  </form>
  </div>
  
  <?php endif; // If registration required and not logged in ?>
  
  <?php endif; // if you delete this the sky will fall on your head ?>

  -----------------
  استایل مربوط به کامنت

  /************************************************
  *	Comments									*
  ************************************************/
  .comments {
  	font-size: 8pt;
  	padding-bottom: 25px;
  	border-bottom: 3px double #eee;
  	text-align: right;
  	direction:rtl;
  	}
  
  .comments a:link, .comments a:visited {
  	color: #78A515;
  	text-decoration: none;
  	}
  
  .comments a:hover, .comments a:active {
  
  	color: #2255AA;
  	text-decoration: none;
  	}	
  
  .alt {
  	background: #F9F9F9 !important;
  	border: 1px solid #D5F0A4 !important;
  	padding: 10px 10px 0 10px !important;
  	}
  
  .alt:hover {
  	border: 1px solid #ACE149 !important;
  	}
  
  .commentlist li:hover {
  	border: 1px solid #ACE149;
  	}
  
  .commentlist {
  	padding: 0;
  	margin: 0;
  	text-align: justify;
  	direction:rtl;
  	line-height: 25px;
  	font-size: 8pt;
  	}
  
  .commentlist li {
  	list-style: none;
  	padding: 10px 10px 0 10px;
  	background: #FFFFFF;
  	border: 1px solid #DEF3B6;
  	margin: 10px;
  	color: #3C452D;
  	}
  
  p.metadate {
  	font-size: 0.8em;
  	margin: 0;
  	text-transform: uppercase;
  	line-height: 0px;
  	word-spacing: 1px;
  	color: #999999;
  	}
  
  p.comment_meta {
  	font-size: 8pt;
  	text-align: justify;
  	direction:rtl;
  	margin-top: 0px;
  	margin-right: 10px;
  	margin-bottom: 10px;
  	margin-left: 0px;
  	}
  
  .comment_author a:visited {
  	text-decoration: none;
  	}
  
  	.comment_author a:link{
  	text-decoration: none;
  	line-height: 0px;
  	font-size: 8pt;
  	font-weight: bold;
  	padding: 0px;
  	}
  
  .reply {
  	font-weight: bold;
  	font-size: 1.2em;
  	text-align: justify;
  	direction:rtl;
  	margin-top: 10px;
  	margin-right: 10px;
  	margin-bottom: 0;
  	margin-left: 0px;
  	}
 • behroooz

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۹۴
  تشکر شده: ۴۴ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ - ۰۳:۱۸

  اینا رو به استایل اضافه کنید احتمالا مشکلتون حل میشه ( متناسب با اون چیزی که میخواین تغییرش بدید ) :

  -=-=-=- Forms -=-=-=- */
  
  input {
  	border: 1px solid #BFBFBF;
  	color: #949494;
  	background: #fff;
  	padding: 2px 5px 1px 5px;
  	font-size: 1em;
  	}
  
  input:hover {
  	background: #fff;
  	border: 1px solid #666666;
  	color: #7DA721;
  	font-size: 1em;
  	}
  
  textarea {
  	font-family: Arial, Verdana, Helvetica;
  	font-size: 1.1em;
  	border: 1px solid #BFBFBF;
  	color: #949494;
  	padding: 2px 5px 1px 5px;
  	width: 450px;
  	}
  
  textarea:hover {
  	background: #fff;
  	border: 1px solid #666666;
  	color: #7DA721;
  	}
 • آزاد

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۷۱۷
  تشکر شده: ۲۲۳ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ - ۰۴:۳۲

  behroooz گفت:
  اینا رو به استایل اضافه کنید احتمالا مشکلتون حل میشه ( متناسب با اون چیزی که میخواین تغییرش بدید ) :

  -=-=-=- Forms -=-=-=- */
  
  input {
  	border: 1px solid #BFBFBF;
  	color: #949494;
  	background: #fff;
  	padding: 2px 5px 1px 5px;
  	font-size: 1em;
  	}
  
  input:hover {
  	background: #fff;
  	border: 1px solid #666666;
  	color: #7DA721;
  	font-size: 1em;
  	}
  
  textarea {
  	font-family: Arial, Verdana, Helvetica;
  	font-size: 1.1em;
  	border: 1px solid #BFBFBF;
  	color: #949494;
  	padding: 2px 5px 1px 5px;
  	width: 450px;
  	}
  
  textarea:hover {
  	background: #fff;
  	border: 1px solid #666666;
  	color: #7DA721;
  	}

  ---------------------------------------------------
  متاسفانه تغییری نکرد

 • behroooz

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۹۴
  تشکر شده: ۴۴ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ - ۱۳:۰۸

  قاعدتا با تغییر

  padding: 2px 5px 1px 5px;

  باید تغییر می کرد . اگه می خوای قالبت رو ایمیل کن شاید بتونم یه کاریش کنم ( behruz.behruzi @ جیمیل دات کام )

 • navid

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۲۷۱۸
  تشکر شده: ۲۹۹ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ - ۱۱:۱۸

  مرورگرتون اپرا هست ؟
  از margin به جای padding استفاده کنید. شعوره اپراست دیگه ...

 • آزاد

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۷۱۷
  تشکر شده: ۲۲۳ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۷ - ۰۰:۳۱

  navid گفت:
  مرورگرتون اپرا هست ؟
  از margin به جای padding استفاده کنید. شعوره اپراست دیگه ...

  با فایرفاکس هم امتحان کردم . همچنین با IE7 ولی همچنان همین شکلی است
  http://i32.tinypic.com/2z3xtg4.jpg

 • navid

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۲۷۱۸
  تشکر شده: ۲۹۹ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۷ - ۱۷:۴۷

  آدرس بدید پس. اینطوری با حدس و گمان گفتن خیلی سخته

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها