انجمن


کمک پیرامون اضافه کردن Header  (۳ نوشته)

 • mahdishahr

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۲
  تشکر شده: ۲ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۳۰ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۴:۳۷

  سلام به همگی
  خسته نباشید
  من پوسته itblogs رو برای سایتم انتخاب کردم. منتها توی کدها متاسفانه نمی تونم یه تصویر رو به عنوان هیدر اضافه کنم. اگر امکان داره راهنمایی کنین ( سطح دونسته های من از برنامه نویسی پایینه اگر امکان داره با جزییات باشه)
  متشکرم
  آدرس سایت من : http://www.mahdishahr-news.com
  بی نهایت سپاسگزارم

 • nasour

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۰۸
  تشکر شده: ۱۳۳ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۵:۳۶

  کد هیدرت رو بذار، سعی میکنم برات درستش کنم

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  mahdishahr
 • mahdishahr

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۲
  تشکر شده: ۲ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۹:۴۸

  <?php $options = get_option( 'mx_theme_settings' ); ?>
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" <?php language_attributes(); ?>>
  <head profile="http://gmpg.org/xfn/11">
  <meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>; charset=<?php bloginfo('charset'); ?>" />
  <title><?php wp_title(''); ?><?php if(wp_title('', false)) { echo ' :'; } ?> <?php bloginfo('name'); ?></title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>" />
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="فید" href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?> " />
  <link rel="icon" type="image/png" href="<?php echo $options['upload_favicon']; ?>" />
  <?php if ( is_single() || is_page() ) wp_enqueue_script( 'comment-reply' ); ?>
  <?php wp_head(); ?>
  <!--[if IE7]><link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/ie.css" type="text/css" media="screen" /><![endif]-->
  <!--[if lte IE 6]>
  <meta http-equiv="refresh" content="0; url=<?php bloginfo('template_url'); ?>/ie6.php" />
  <script type="text/javascript">
  /* <![CDATA[ */
  window.top.location = '<?php bloginfo('template_url'); ?>/ie6.php';
  /* ]]> */
  </script>
  <![endif]-->
  <?php
  // Get And Show Analytics Code
  echo stripslashes($options['analytics']);
  ?>
  </head>
  <body <?php body_class($class); ?>>
  <div id="wrap">
  	<div id="header" class="clearfix">
    	<div id="logo">
      	<?php if($options['custom_logo']) { ?>
        <a>/" title="<?php bloginfo( 'name' ) ?>" rel="homepage"><img src="<?php echo $options['custom_logo']; ?>" alt="<?php bloginfo( 'name' ) ?>" /></a>
        <?php } else { ?>
      	<?php if (is_front_page()) { ?>
        <h1><a>/" title="<?php bloginfo( 'name' ) ?>" rel="home"><?php bloginfo( 'name' ) ?></a></h1>
        <?php } else { ?>
      	<h2><a>/" title="<?php bloginfo( 'name' ) ?>" rel="home"><?php bloginfo( 'name' ) ?></a></h2>
        <?php } ?>
        <p><?php bloginfo( 'description' ) ?></p>
        <?php } ?>
      </div>
      <div class="clear"></div>
  </div>
  <div id="navigation" class="clearfix">
  			<?php
        wp_nav_menu( array(
        	'theme_location' => 'main nav',
        	'sort_column' => 'menu_order',
        	'menu_class' => 'sf-menu',
        	'fallback_cb' => 'default_menu'
        )); ?>
  </div>
  <div id="main">
  <?php if(is_front_page()) { ?>
  <?php } ?>

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها