انجمن


نمایش ناقص محتوبات برگه (the_content) در قالب صفحه اختصاصی  (۵ نوشته)

 • vafa

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۲۳
  تشکر شده: ۳۴ بار
  # نوشته شده: ۱۶ سال پیش
  ۲ تیر ۱۳۸۷ - ۰۵:۰۷

  روی یک قالب با دو پوسته کار می کنم(انگلیسی-فارسی) و برای صفحات انگلیسی از page template انگلیسی شده استفاده می کنم. و چون منو هارو هم می خواستم انگلیسی کنم، از page.php یک کپی با نام جدید ساختم و <?php /* Template Name: English pages */ ?> رو به اولش افزودم.
  البته header رو هم به داخل همین صفحه کپی کردم و get_header رو برداشتم و نهایتا لینک Style-en.css رو جایگزین style فارسی کردم.
  مشکلی که دارم اینکه که نتیجه کدهای زیر کامل نمی آیند. و به جای نمایش کامل متن، فقط حرف اول کلمه اول نشان داده می شود.

  <?php /* Template Name: English pages */ ?>
  
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  	<head profile="http://gmpg.org/xfn/11">
  		<title>
  			<?php bloginfo('name'); ?><?php wp_title(); ?>
  		</title>
  		<meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>; charset=<?php bloginfo('charset'); ?>" />
  		<meta name="generator" content="WordPress <?php bloginfo('version'); ?>" />
  		<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/stylen.css" type="text/css" media="screen" />
  		<!--[if IE]>
  		 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/ie.css" />
  		<![endif]-->
  		<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS 2.0" href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?>" />
  		<link rel="alternate" type="text/xml" title="RSS .92" href="<?php bloginfo('rss_url'); ?>" />
  		<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="Atom 0.3" href="<?php bloginfo('atom_url'); ?>" />
  		<link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>" />
  		<?php wp_get_archives('type=monthly&format=link'); ?>
  		<?php //comments_popup_script(); // off by default ?>
  		<?php wp_head(); ?>
  	</head>
  <body>
  	<div id="container">
  		<div id="pagewrapper">
  			<div id="page">
  				<a href="<?php bloginfo('url'); ?>" title="<?php bloginfo('name'); ?>">
  				</a>
  				<div id="banner">
  					<div id="navcontainer">
  						<ul>
  							<li class="page_item">
  								<a href="<?php echo get_option('home'); ?>/">
  									Home
  								</a>
  							</li>
  							<?php
  								$pages = wp_list_pages('sort_column=menu_order&title_li=&echo=0&depth=1');
  								$pages = preg_replace('%<a ([^>]+)>%U','<a $1>', $pages);
  								$pages = str_replace('</a>','</a>', $pages);
  								echo $pages;
  							?>
  						</ul>
  					</div>
  				</div>
  			<div class="maincolumn">
  			<?php if(have_posts()) : ?>
  			<?php while(have_posts()) : the_post(); ?>
  			<div class="post" id="post-<?php the_ID(); ?>">
  				<h2>
  					<a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>">
  						<?php the_title(); ?>
  					</a>
  				</h2>
  			<div class="entry">
  				<?php the_content(); ?>
  				<?php link_pages('<p><strong>12345:</strong> ', '</p>', 'number'); ?>
  				<?php edit_post_link('click me to edit this page', '<p>', '</p>'); ?>
  				<!--
  					<?php trackback_rdf(); ?>
  				 -->
  			</div>
  		</div>
  		<?php endwhile; ?>
  		<?php else : ?>
  		<div class="post">
  			<h2>
  				<?php _e('123321'); ?>
  			</h2>
  			<div class="entry">
  				<p class="notfound">
  					<?php _e('211211'); ?>
  				</p>
  			</div>
  		</div>
  		<?php endif; ?>
  	</div>
  <?php get_footer(); ?>

  تیتر نمایش داده می شود و متن نه.
  و html حاصل این است:

  ...</h2>
  <div class="entry">
  	H
  
  <!--
  <rdf:RDF ...
 • vafa

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۲۳
  تشکر شده: ۳۴ بار
  # نوشته شده: ۱۶ سال پیش
  ۲ تیر ۱۳۸۷ - ۰۵:۴۶

  علت رو پیدا کردم ولی راه حل رو نه.
  علت این بود که من به جای استقاده از get_header از
  <?php include (TEMPLATEPATH . '/header.php'); ?>
  استفاده می کنم.
  خب چاره چیه؟

 • گناهکار

  آفلاین
  کلیددار
  تعداد نوشته‌ها: ۳۵۳۵
  تشکر شده: ۲۵۴۵ بار
  # نوشته شده: ۱۶ سال پیش
  ۳ تیر ۱۳۸۷ - ۱۹:۲۱

  خب چرا از خود get_header استفاده نمی‌کنین؟

 • vafa

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۲۳
  تشکر شده: ۳۴ بار
  # نوشته شده: ۱۶ سال پیش
  ۳ تیر ۱۳۸۷ - ۲۳:۱۶

  Gonahkar گفت:
  خب چرا از خود get_header استفاده نمی‌کنین؟

  برای تنظیمات زبان فارسی و انگلیسی ، می خوام از دو فایل استفاده کنم
  فایل بالایی برای صفحات انگلیسیه
  موقع نوشتن صفحه به زبان انگلیسی، در قسمت قالب صفحه، این فایل رو انتخاب می کنم
  حالا شما به من بگویید چرا از کل متن یک صفحه، فقط یک حرف رو نشون می ده؟
  آیا اجباری به استفاده از هدر دارم؟
  وقتی که نیازم اینجوری رفع می شه و در واقع دو نوع هدر دارم، ناچارم این روش استفاده کنم
  آیا می تونم get_header2 رو تعریف کنم؟
  من به دستورات شرطی بیشتر احتیاج دارم که ظاهرا وردپرس زیاد با این کار میونه نداره. یا من اشتباه به کار بردم.

 • vafa

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۲۳
  تشکر شده: ۳۴ بار
  # نوشته شده: ۱۶ سال پیش
  ۶ تیر ۱۳۸۷ - ۰۲:۰۱

  علت اصلی رو پیدا کردم
  این لیست صفحاتم بود که کار دستم داده بود
  میشه یک نفر بگه چرا این قسمت متن پست هامو خراب می کنه؟
  بجای متن نوشته ها، یک حرف رو فقط نشون می ده.!

  <?php
  								$pages = wp_list_pages('sort_column=menu_order&title_li=&echo=0&depth=1');
  								$pages = preg_replace('%<a ([^>]+)>%U','<a $1>', $pages);
  								$pages = str_replace('</a>','</a>', $pages);
  								echo $pages;
  							?>

درباره‌ی این موضوع