انجمن


فعال کردن تابع جلالی در function.php  (۷ نوشته)

 • nasour

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۰۸
  تشکر شده: ۱۳۳ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۸ شهریور ۱۳۹۰ - ۰۷:۳۷

  کد زیر بخشی از فایل function.php قالب من است که نمیتوانم آنرا جلالی کنم.

  case 'date':
  $result[] = '<span class="postdateicon">' . sprintf( __('<span class="%1$s">Published</span> %2$s', THEME_NS),
  									'date',
  									sprintf( '<span class="entry-date" title="%1$s">%2$s</span>',
  										esc_attr( get_the_time() ),
  										get_the_date()
  									)
  	) . '</span>';
 • Parsa

  آفلاین
  عضو فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۱۹۲۱
  تشکر شده: ۲۶۸۳ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۸ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۰:۲۹

  به اين مطلب رجوع كنيد
  http://forum.wp-persian.com/topic/11107

 • Omid Sh

  آفلاین
  عضو فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۷۸۲
  تشکر شده: ۹۱۷ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۹ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۲:۰۸

  case 'date':
  $result[] = '<span class="postdateicon">' . sprintf( __('<span class="%1$s">Published</span> %2$s', THEME_NS),
  									'date',
  									sprintf( '<span class="entry-date" title="%1$s">%2$s</span>',
  										esc_attr( get_the_time('g:i a') ),
  										get_the_date('j F Y')
  									)
  	) . '</span>';
 • nasour

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۰۸
  تشکر شده: ۱۳۳ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۹ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۳:۱۷

  OmidSh گفت:

  case 'date':
  $result[] = '<span class="postdateicon">' . sprintf( __('<span class="%1$s">Published</span> %2$s', THEME_NS),
  									'date',
  									sprintf( '<span class="entry-date" title="%1$s">%2$s</span>',
  										esc_attr( get_the_time('g:i a') ),
  										get_the_date('j F Y')
  									)
  	) . '</span>';

  ممنون امید جان
  ولی هیچ تغییری نکرد

  شاید باید در فایل زیر فراخوانی کنم که متاسفانه نمیتونم

  <?php
  
  /**
   *
   * content*.php
   *
   * The post format template. You can change the structure of your posts or add/remove post elements here.
   *
   * 'id' - post id
   * 'class' - post class
   * 'thumbnail' - post icon
   * 'title' - post title
   * 'before' - post header metadata
   * 'content' - post content
   * 'after' - post footer metadata
   *
   * To create a new custom post format template you must create a file "content-YourTemplateName.php"
   * Then copy the contents of the existing content.php into your file and edit it the way you want.
   *
   * Change an existing get_template_part() function as follows:
   * get_template_part('content', 'YourTemplateName');
   *
   */	
  
  	global $post;
  	theme_post_wrapper(
  		array(
  				'id' => theme_get_post_id(),
  				'class' => theme_get_post_class(),
  				'thumbnail' => theme_get_post_thumbnail(),
  				'title' => '<a href="' . get_permalink( $post->ID ) . '" rel="bookmark" title="' . get_the_title() . '">' . get_the_title() . '</a>',
                  'heading' => theme_get_option('theme_'.(is_single()?'single':'posts').'_article_title_tag'),
  				'before' => theme_get_metadata_icons( 'date,edit', 'header' ),
  				'content' => theme_get_excerpt(), 
  
  		)
  	);
  ?>
 • amirsaam

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۷۵۵
  تشکر شده: ۵۸۹ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۹ شهریور ۱۳۹۰ - ۲۲:۵۹

  نسور جان فانکشین رو برات ایمیل کردم ولی برای دونستن راه‌حل توسط بقیه و کمک به بقیه‌ی دوستان این کد تابع جلالی قسمت مورد نظریه که دادید:

  case 'date':
  					$result[] = '<span class="istatag-postdateicon">' . sprintf( __('<span class="%1$s">Published</span> %2$s', THEME_NS),
  									'date',
  									sprintf( '<span class="entry-date" title="%1$s">%2$s</span>',
  										esc_attr( get_the_date( 'c') ),
  										function_exists('jdate') ? jdate(get_option('date_format'),strtotime($post->post_date)) : get_the_date()
  									)
  								) . '</span>';
  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Parsa - nasour - veteran - حسین - تناسب اندام
 • nasour

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۰۸
  تشکر شده: ۱۳۳ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۰ شهریور ۱۳۹۰ - ۰۰:۴۶

  گریفین عزیز واقعا ممنونم
  زجمت کشیدی دوست عزیز

 • mhb12

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۶
  تشکر شده: ۱ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۵ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۳:۳۸

  دمتون گرم منم مشکل داشتم

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.