انجمن


نحوه ی تغییر مکان ابزارک جست و جو  (۸ نوشته)

 • Hossein Esmaeili

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۰
  تشکر شده: ۱۴ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۸ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۴:۰۲

  من این سوال را به شکل تصویری نمایش داده ام تا دوستان متوجه منظورم بشوند پس به این آدرس مراجعه بفرمایین :
  تصویر
  http://hosseinesmaeli.persiangig.com/image/Move%20Searh%20Tool%20To%20Horizontal%20Menu.jpg

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  مجتبي اسپري پور
 • amird50

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۶
  تشکر شده: ۷ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۰ شهریور ۱۳۹۰ - ۰۱:۴۸

  سلام، شدنش که میشه ولی با ابزارک نه باید کد قالب رو ویرایش کنی

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  مجتبي اسپري پور
 • Hossein Esmaeili

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۰
  تشکر شده: ۱۴ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۰ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۳:۵۳

  amird50 گفت:
  سلام، شدنش که میشه ولی با ابزارک نه باید کد قالب رو ویرایش کنی

  سلام ، این ها فایل های پوسته ی من هستند : کدوم فایل رو ویرایش کنم ؟

  admins.php
  defaults.php
  legacy-comments.php
  legacy.php
  misc.php
  navigation.php
  onecolumn-page.php
  options.php
  shortcodes.php
  sidebar-bottom.php
  sidebar-default.php
  sidebar-footer.php
  sidebar-secondary.php
  sidebar-top.php
  sidebars.php
  widgets.php
  wrappers.php
    بایگانی
    (archive.php)
    تابع‌های پوسته
    (functions.php)
    تک نوشته
    (single.php)
    جست‌وجو
    (searchform.php)
    دیدگاه‌ها
    (comments.php)
    سربرگ
    (header.php)
    نتایج جست‌وجو
    (search.php)
    پانوشت
    (footer.php)
    پوسته 404
  (404.php)
    پوسته برگه
    (page.php)
    پوسته‌ی اصلی
    (index.php)
  
  شیوه‌نامه‌ها
  style.ie6.css
  style.ie7.css
  شیوه‌نامه
  (style.css)
  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  مجتبي اسپري پور
 • amird50

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۶
  تشکر شده: ۷ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۰ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۵:۱۶

  راستش من خیلی از کد نویسی سر در نمیارم ولی اول باید فایل جستجو (searchform.php) کامل باشه بعد اگه مشکلی نداشت کد جستجو رو توی (header.php) قرار بدید، خیلی سخت نیست

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  مجتبي اسپري پور
 • Hossein Esmaeili

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۰
  تشکر شده: ۱۴ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۰ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۸:۲۴

  amird50 گفت:
  راستش من خیلی از کد نویسی سر در نمیارم ولی اول باید فایل جستجو (searchform.php) کامل باشه بعد اگه مشکلی نداشت کد جستجو رو توی (header.php) قرار بدید، خیلی سخت نیست

  سلام ، من در فایل searchform.php این کد ها را مشاهده می کنم : چه تغییر در کد ها باید ایجاد کنم ؟

  <form method="get" name="searchform" action="<?php bloginfo('url'); ?>/">
    <div class="search">
    	<label for="s"><?php _e(''); ?>
      <input type="text" value="<?php echo esc_attr(get_search_query()); ?>" name="s" style="width: 95%;" />
      </label>
      <span class="art-button-wrapper">
        <span class="art-button-l"> </span>
        <span class="art-button-r"> </span>
        <input class="art-button" type="submit" name="search" value="<?php echo esc_attr(__('Search')); ?>" />
      </span>
    </div>
  </form>
  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  مجتبي اسپري پور
 • مجتبي اسپري پور

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۸۷
  تشکر شده: ۱۸۱ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۱ شهریور ۱۳۹۰ - ۰۱:۳۰

  تو یکی از فایل های sidebar باید یک همچنین چیزی باشه :

  <?php include('searchform.php');?>
  <?php require('searchform.php'); ?>
  <?php require_once('searchform.php'); ?>
  <?php include_once('searchform.php');?>

  تو مایه های یکی از این جهارتا هستش اگه پیداش کردی ، کات کن و ببر به جایی که میخوای .

 • Hossein Esmaeili

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۰
  تشکر شده: ۱۴ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۱ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۵:۳۱

  king_net گفت:
  تو یکی از فایل های sidebar باید یک همچنین چیزی باشه :

  <?php include('searchform.php');?>
  <?php require('searchform.php'); ?>
  <?php require_once('searchform.php'); ?>
  <?php include_once('searchform.php');?>

  تو مایه های یکی از این جهارتا هستش اگه پیداش کردی ، کات کن و ببر به جایی که میخوای .

  من می خوام تو سر برگ قرار بگیره ، باید تو header.php کپی کنم ؟
  و کجای این فایل ، یعنی کجای کدها قرار بدم ؟ اول ، آخر ... ؟ چون من چند با کدها رو جایی کپی کردم ، بعد مشکل ایجاد شده ، نگو باید اون کد جای خاصی قرار می گرفته ! لطف کنید بفرمایید اگه این کد رو پیدا کردم ، کجای فایل header.php قرارش بدم ؟
  اینم کد های فایل header.php:

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" <?php language_attributes(); ?>>
  <head profile="http://gmpg.org/xfn/11">
  <meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo('html_type') ?>; charset=<?php bloginfo('charset') ?>" />
  <title><?php wp_title( '|', true, 'right' ); bloginfo( 'name' ); ?></title>
  <link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_url') ?>" type="text/css" media="screen" />
  <!--[if IE 6]><link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/style.ie6.css" type="text/css" media="screen" /><![endif]-->
  <!--[if IE 7]><link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/style.ie7.css" type="text/css" media="screen" /><![endif]-->
  <?php if(WP_VERSION < 3.0): ?>
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php printf(__('%s RSS Feed', THEME_NS), get_bloginfo('name')); ?>" href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?>" />
  <link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="<?php printf(__('%s Atom Feed', THEME_NS), get_bloginfo('name')); ?>" href="<?php bloginfo('atom_url'); ?>" />
  <?php endif; ?>
  <link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>" />
  <?php if (is_file(TEMPLATEPATH .'/favicon.ico')):?>
  <link rel="shortcut icon" href="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/favicon.ico" />
  <?php endif; ?>
  <?php
  remove_action('wp_head', 'wp_generator');
  wp_enqueue_script('jquery');
  if ( is_singular() && get_option( 'thread_comments' ) ) {
  	wp_enqueue_script( 'comment-reply' );
  }
  wp_head(); ?>
  <script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/script.js"></script>
  </head>
  <body <?php if(function_exists('body_class')) body_class(); ?>>
  <div id="art-page-background-middle-texture">
  <div id="art-page-background-glare">
    <div id="art-page-background-glare-image">
  <div id="art-main">
    <div class="art-sheet">
      <div class="art-sheet-tl"></div>
      <div class="art-sheet-tr"></div>
      <div class="art-sheet-bl"></div>
      <div class="art-sheet-br"></div>
      <div class="art-sheet-tc"></div>
      <div class="art-sheet-bc"></div>
      <div class="art-sheet-cl"></div>
      <div class="art-sheet-cr"></div>
      <div class="art-sheet-cc"></div>
      <div class="art-sheet-body">
        <div class="art-header">
          <div class="art-header-center">
            <div class="art-header-png"></div>
            <div class="art-header-jpeg"></div>
          </div>
          <div class="art-logo">
          <?php if(art_get_option('art_header_show_headline')): ?>
          <h1 id="name-text" class="art-logo-name"><a href="<?php echo get_option('home'); ?>/"><?php bloginfo('name'); ?></a></h1>
          <?php endif; ?>
          <?php if(art_get_option('art_header_show_slogan')): ?>
            <h2 id="slogan-text" class="art-logo-text"><?php bloginfo('description'); ?></h2>
          <?php endif; ?>
          </div>
        </div>
        <div class="art-nav">
        	<div class="l"></div>
        	<div class="r"></div>
        	<ul class="art-menu">
        		<?php echo art_get_menu(art_get_option('art_menu_source'), art_get_option('art_menu_depth'), 'primary-menu'); ?>
        	</ul>
        </div>
 • مجتبي اسپري پور

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۸۷
  تشکر شده: ۱۸۱ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۱ شهریور ۱۳۹۰ - ۲۰:۵۱

  باید با کد ها آشنایی داشته باشی تا جاشو تنظیم کنی :

  <div class="art-nav">
        	<div class="l"></div>
        	<div class="r"></div>
        	<ul class="art-menu">
        		<?php echo art_get_menu(art_get_option('art_menu_source'), art_get_option('art_menu_depth'), 'primary-menu'); ?>
        	</ul>
  اینجا بزار
        </div>

  البته قطعی نیست که بالایی کار کنه خودتم یکم بالا پایینش کن تا درست شه ، اگه نشد ، تنها راهی که میمونه بدی یک نفر که بلد باشه برات بزارش چون یکم برای مبتدی ها سخته

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.