انجمن


حذف آیکن تصویر بخش ارسال دیدگاه  (۷ نوشته)

 • Hossein Esmaeili

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۰
  تشکر شده: ۱۴ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱۳ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۱:۰۹

  سلام ، وقتی کاربران دیدگاهی ارسال می کنند یک تصویر چهره ی blank کنار نظر آن ها ظاهر می شود ، آیا می توان کاری کرد که این تصویر دیگر ظاهر نشود ؟

 • Hossein Esmaeili

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۰
  تشکر شده: ۱۴ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱۳ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۱:۰۹

  esmaeli گفت:
  سلام ، وقتی کاربران دیدگاهی ارسال می کنند یک تصویر چهره ی blank کنار نظر آن ها ظاهر می شود ، آیا می توان کاری کرد که این تصویر دیگر ظاهر نشود ؟

  یک سوال دیگه این که آیا می توان آیکن اون را عوض هم کرد ؟

 • amirsaam

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۷۵۵
  تشکر شده: ۵۸۹ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱۳ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۲:۰۴

  اگه اونو حذف کنی یعنی کل گراواتارها رو حذف کردی. برای عوض کردن این عکس خود وردپرس چندتا نمونه قرار داده. به تنظیمات>گفت‌و‌گوها

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Hossein Esmaeili
 • Hossein Esmaeili

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۰
  تشکر شده: ۱۴ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱۳ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۲:۵۱

  5

  7i7GRiFFiN گفت:
  اگه اونو حذف کنی یعنی کل گراواتارها رو حذف کردی. برای عوض کردن این عکس خود وردپرس چندتا نمونه قرار داده. به تنظیمات>گفت‌و‌گوها

  7i7GRiFFiN گفت:
  اگه اونو حذف کنی یعنی کل گراواتارها رو حذف کردی. برای عوض کردن این عکس خود وردپرس چندتا نمونه قرار داده. به تنظیمات>گفت‌و‌گوها

  سلام ، داداش شرمنده این رو می گم ، ولی من یک سوال دیگه پرسیدم ، شما یک جواب دیگه دادی ! من می گم از کجا می تونم این آیکن رو حذف کنم ، شما می گی اگه حذف کنی فلان اتفاق می افته ! خواهش می کنم بفرمایید آیا راهی داره که بتوان این آیکن رو حذف کرد ؟ البته من در بخشی که فرمودین تنظیمات>گفت‌و‌گوها رفتم و وقتی روی بخش عدم نمایش نیم‌رخ‌ها کلیک می کنم ، این بخش پنهان می شه ولی باز هم یک علامت خیلی کوچک کنار هر نوشته ی دیدگاه ظاهر هست ! من می خوام این بخش کلا حذف بشه آیا راهی هست ! ممنون از شما !

 • Omid Sh

  آفلاین
  عضو فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۷۸۲
  تشکر شده: ۹۱۷ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱۳ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۳:۵۳

  فایل comment.php رو اینجا بزارید تا ویرایش کنیم.

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Hossein Esmaeili
 • Hossein Esmaeili

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۰
  تشکر شده: ۱۴ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱۳ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۶:۴۴

  کدهای فایل comments.php:

  <?php
  if (!empty($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']) && 'comments.php' == basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']))
    die ('Please do not load this page directly. Thanks!');
  
  if (post_password_required()) {
  	art_post_wrapper(array('content' => '<p class="nocomments">' . __('This post is password protected. Enter the password to view any comments.', THEME_NS) . '</p>'));
  	return;
  }
  
  if (have_comments()){
    ob_start();
  	printf( _n( 'One Response to %2$s', '%1$s Responses to %2$s', get_comments_number(), THEME_NS ), number_format_i18n( get_comments_number() ), '<em>' . get_the_title() . '</em>' );
  	art_post_wrapper(array('content'=>'<h4 id="comments">' .ob_get_clean() . '</h4>'));
  	$prev_link = get_previous_comments_link(__('Newer Comments <span class="meta-nav">&rarr;</span>', THEME_NS));
  	$next_link = get_next_comments_link(__('<span class="meta-nav">&larr;</span> Older Comments', THEME_NS));
    art_pagination(array('prev_link' => $prev_link, 'next_link' => $next_link));
    echo '<ul id="comments-list">';
  	wp_list_comments('type=all&callback=art_comment');
    echo '</ul>';
    art_pagination(array('prev_link' => $prev_link, 'next_link' => $next_link));
  } elseif('open' != $post->comment_status && !is_page()) {
    art_post_wrapper(array('content' => '<p class="nocomments">' . __('Comments are closed.', THEME_NS) .'</p>'));
  }
  if (function_exists('comment_form')){
  	ob_start();
  	comment_form();
  	art_post_wrapper(array('content' => str_replace(array(' id="respond"', 'type="submit"'), array('', 'class="art-button" type="submit"'), ob_get_clean()), 'id' => 'respond'));
  	return;
  }
  
  if ('open' == $post->comment_status) {
    ob_start();
  ?>
  <h3 id="comments-title"><?php comment_form_title( __('Leave a Reply', THEME_NS), __('Leave a Reply to %s', THEME_NS) ); ?></h3>
  <div class="cancel-comment-reply"><small><?php cancel_comment_reply_link(); ?></small></div>
  <?php if ( get_option('comment_registration') && !$user_ID ) : ?>
  <p><?php printf(__('You must be <a href="%s">logged in</a> to post a comment.', THEME_NS), get_option('siteurl') . '/wp-login.php?redirect_to=' . urlencode(get_permalink())); ?></p>
  <?php else : ?>
  <form action="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform">
  <?php if ( $user_ID ) : ?>
  <p><?php printf( __( 'Logged in as <a href="%1$s">%2$s</a>. <a href="%3$s" title="Log out of this account">Log out?</a>', THEME_NS), admin_url( 'profile.php' ), $user_identity, wp_logout_url(get_permalink())); ?></a></p>
  <?php else : ?>
  <p><input type="text" name="author" id="author" value="<?php echo $comment_author; ?>" size="22" tabindex="1" />
  <label for="author"><small><?php _e('Name', THEME_NS); ?> <?php if ($req) _e("(required)", THEME_NS); ?></small></label></p>
  <p><input type="text" name="email" id="email" value="<?php echo $comment_author_email; ?>" size="22" tabindex="2" />
  <label for="email"><small><?php _e('Your email address will not be published.', THEME_NS); ?> <?php if ($req) _e("(required)", THEME_NS); ?></small></label></p>
  <p><input type="text" name="url" id="url" value="<?php echo $comment_author_url; ?>" size="22" tabindex="3" />
  <label for="url"><small><?php _e('Website', THEME_NS); ?></small></label></p>
  <?php endif; ?>
  <!--<p><small><?php printf( __( 'You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: %s' ), ' <code>' . allowed_tags() . '</code>' ) ?></small></p>-->
  <p><textarea name="comment" id="comment" cols="40" rows="10" tabindex="4"></textarea></p>
  <p>
  	<span class="art-button-wrapper"><span class="art-button-l"> </span><span class="art-button-r"> </span>
  		<input class="art-button" type="submit" name="submit" tabindex="5" value="<?php _e('Submit Comment', THEME_NS); ?>" />
  	</span>
    <?php comment_id_fields(); ?>
  </p>
  <?php do_action('comment_form', $post->ID); ?>
  </form>
  <?php endif;?>
  <?php
    art_post_wrapper(array('content' => ob_get_clean(), 'id' => 'respond'));
  }
 • Omid Sh

  آفلاین
  عضو فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۷۸۲
  تشکر شده: ۹۱۷ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱۳ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۷:۰۹

  آواتار در این فایل تعریف نشده.
  با استفاده از این آموزش می‌تونید حذفشون کنید.

درباره‌ی این موضوع