انجمن


کد آخرین نظرات  (۷ نوشته)

 • Tazekar

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۶
  تشکر شده: ۱۹ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۳ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۱:۳۵

  با سلام. کد برای گذاشتن آخرین نظرات در قالب می خواستم. لطفا کد رو بذارید طوری که بشه تنظیم کرد چند تا نظر آخر رو نشون بده و هر جا خواستم بتونم بذارم
  پیشاپیش ممنونم

 • Parsa

  آفلاین
  عضو فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۱۹۲۱
  تشکر شده: ۲۶۸۳ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۳ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۱:۴۰

  http://forum.wp-persian.com/topic/1486#post-12909

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Tazekar
 • Tazekar

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۶
  تشکر شده: ۱۹ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۳ شهریور ۱۳۹۰ - ۲۲:۳۹

  ببخشید اینا برای من کار نکرد. لطفا خودتون یه تست بکنید خبر بدید

 • ~> Mr.vAhiD.DI <~

  آفلاین
  عضو فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۶۴۹
  تشکر شده: ۹۹۵ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۴ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۲:۵۵

  درود؛

  <?php
  global $wpdb;
  $amount = 9;
  $src_length=23;
  $query = $wpdb->get_results("SELECT comment_author_url,SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt, comment_author, comment_content FROM $wpdb->comments WHERE comment_approved = '1' ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT
  $amount");
  $result = array();
  echo "<div dir=\"rtl\">";
  foreach ((array)$query as $comment)
  {
  $author = htmlspecialchars($comment->comment_author);
  $authorURL = htmlspecialchars($comment->comment_author_url);
  echo "<div class=\"informer\" dir=\"rtl\">&nbsp;<a href=\"$authorURL\">$author</a> said ";
  echo "$comment->com_excerpt ...<br/></div>";
  
  echo "";
  }
  
  echo "</div>";
  ?>
  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Tazekar
 • Tazekar

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۶
  تشکر شده: ۱۹ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۵ شهریور ۱۳۹۰ - ۰۰:۲۵

  برای نظرات از این روش استفاده کردم:

  اول این کد ها رو :

  <?php
  /*
  Plugin Name: Simple Recent Comments
  Plugin URI: http://www.g-loaded.eu/2006/01/15/simple-recent-comments-wordpress-plugin/
  Description: Shows a list of recent comments.
  Version: 0.1.2
  Author: GNot
  Author URI: http://www.g-loaded.eu/
  */
  
  /*
  License: GPL
  Compatibility: All
  
  Installation:
  Place the simple_recent_comments.php file in your /wp-content/plugins/ directory
  and activate through the administration panel.
  
  Usage:
  This plugin returns an unordered list of the most recent comments.
  It provides a template function you can use:
  	src_simple_recent_comments(arg1, arg2, 'arg3', 'arg4')
  Arguments explanation:
  	arg1 (numeric): The number of comments to return. Default: 7
  	arg2 (numeric): The comment excerpt length. Default: 60
  	arg3 (alphanumeric): The HTML code to prepend to the list. Default: '<li><h2>Recent Comments</h2>'
  	arg4 (alphanumeric): The HTML code to append to the list. Default: '</li>'
  
  Of course it can be used without arguments. In this case the defaults will be used.
  The default usage of the template function is to place it in the sidebar.
  <?php src_simple_recent_comments(); ?>
  
  I would recommend to use the following way of placing the function in your template:
  	<?php if (function_exists('src_simple_recent_comments')) { src_simple_recent_comments(); } ?>
  This way, even if you de-activate the plugin in your administration panel, but you
  do not remove it from your templates, it would not produce any errors. The plugin simply will not
  function at all and will show nothing.
  */
  
  /* Copyright (C) George Notaras (http://www.g-loaded.eu/)
  
  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  it under the terms of the GNU General Public License as published by
  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  (at your option) any later version.
  
  This program is distributed in the hope that it will be useful,
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  GNU General Public License for more details.
  
  You should have received a copy of the GNU General Public License
  along with this program; if not, write to the Free Software
  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
  */
  
  /* Changelog
  * Wed Oct 04 2006 - v0.1.2
  - Plugin information update
  * Sun Apr 30 2006 - v0.1.1
  - Now works with non standard wordpress table names.
  * Sat Jan 14 2006 - v0.1
  - Initial release
  */
  
  function src_simple_recent_comments($src_count=7, $src_length=60, $pre_HTML='<li><h2> Recent Comments </h2>', $post_HTML='</li>') {
  	global $wpdb;
  
  	$sql = "SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type,
  			SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt
  		FROM $wpdb->comments
  		LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID = $wpdb->posts.ID)
  		WHERE comment_approved = '1' AND comment_type = '' AND post_password = ''
  		ORDER BY comment_date_gmt DESC
  		LIMIT $src_count";
  	$comments = $wpdb->get_results($sql);
  
  	$output = $pre_HTML;
  	$output .= "\n<ul>";
  	foreach ($comments as $comment) {
  		$output .= "\n\t<li><strong><a href=\"" . get_permalink($comment->ID) . "#comment-" . $comment->comment_ID . "\" title=\"on " . $comment->post_title . "\">" . $comment->comment_author . "</a></strong>: " . strip_tags($comment->com_excerpt) . "...</li>";
  	}
  	$output .= "\n</ul>";
  	$output .= $post_HTML;
  
  	echo $output;
  
  }
  
  ?>

  در فایلی به نام simple_recent_comments.php در فولدر پوسته ذخیره کرد

  بعد باید از این کد استفاده بشه:

  <?php include (TEMPLATEPATH . '/simple_recent_comments.php'); ?>
  	<?php if (function_exists('src_simple_recent_comments')) {
     src_simple_recent_comments(5, 60,'', ''); }
     ?>

  از این استفاده کردم میتونید برید به learn4u.ir ببینید. میخوام نظرات خودم که در پاسخ به نظرات بازدیدکنندگان گذاشته شده نشون داده نشه. کسی میتونه کمک کنه؟

 • رضا ش

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۶۲
  تشکر شده: ۲۱۷ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ - ۲۳:۴۰

  فکر کنم یه جایی خوندم میشه برای کامنتهای مدیر یه استایل تعریف کرد
  اونوقت اگه اینکار بشه میتونید dispalY:hidden رو استفاده کنید

  البته میدونم متوجه نمیشید چی میگم ولی بذار برم روی قالب کار کنم :)

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Tazekar
 • Tazekar

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۶
  تشکر شده: ۱۹ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۲۳ شهریور ۱۳۹۰ - ۰۱:۳۵

  دستت درد نکنه. منتتظرم

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها