انجمن


مشکل با افزونه Yahoo Messenger Online Status  (۸ نوشته)

 • ehsan1363

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۱
  تشکر شده: ۲ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۵ مهر ۱۳۹۰ - ۲۱:۰۵

  سلام من این پلاگین Yahoo Messenger Online Status نصب میکنم ولی می خوام فعال کنم این پیغام خطا رو میده : شما مجوز کافی برای دسترسی به‌این برگه را ندارید.
  برای تمام پوشه های این پلاگین و فایلهاش دسترسی 777 دادم ولی بازم این پیغام رو میده ممنون میشم کمکم کنید
  این پلاگین برای نمایش وضعیت یاهو مسنجر در ساید بار هستش

 • ehsan1363

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۱
  تشکر شده: ۲ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۶ مهر ۱۳۹۰ - ۱۷:۵۸

  ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

 • ehsan1363

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۱
  تشکر شده: ۲ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۱ مهر ۱۳۹۰ - ۱۶:۰۰

  واقعا مرسی خیلی کمک کردین چرا انجمن وردپرس فارسی رو راه اندازی کردین

 • محسن

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۳۲
  تشکر شده: ۱۳۸ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۱ مهر ۱۳۹۰ - ۱۶:۱۲

  شما از وردپرس مولتی یوزر استفاده می کنید؟
  اگر اینگونه است به قسمت ( مدیر شبکه ) رفته و از اونجا افزونه را فعال کنید

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  R - Mostafa - ehsan1363 - امین
 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۱ مهر ۱۳۹۰ - ۲۱:۴۹

  برای دریافت پاسخ مناسب صبر داشته باشید٬ از فرستادن نوشته‌هایی چون «کسی جواب نمی‌ده؟»٬ «پس پاسخ من چی شد؟» و... خودداری کنید.

  فایل اصلی افزونه رو مشاهده کنید و بدنبال چنین خطی بگردید:

  if (!current_user_can('manage_options')) {
  			wp_die( __('You do not have sufficient permissions to access this page.') );
  		}

  اگر بود، سطح نقش کاربری رو پایین تر قرار بدین ویا این خط رو شرط رو کامنت کنید.

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  ehsan1363 - امین
 • ehsan1363

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۱
  تشکر شده: ۲ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۷ مهر ۱۳۹۰ - ۱۳:۲۵

  mostafa1990 گفت:
  برای دریافت پاسخ مناسب صبر داشته باشید٬ از فرستادن نوشته‌هایی چون «کسی جواب نمی‌ده؟»٬ «پس پاسخ من چی شد؟» و... خودداری کنید.

  فایل اصلی افزونه رو مشاهده کنید و بدنبال چنین خطی بگردید:

  if (!current_user_can('manage_options')) {
  			wp_die( __('You do not have sufficient permissions to access this page.') );
  		}

  اگر بود، سطح نقش کاربری رو پایین تر قرار بدین ویا این خط رو شرط رو کامنت کنید.

  سلام
  یه همچین خطی ندارم
  تو فایل ها این هستش ym_status.php واین هم کد ها

  <?php
  /*
  Plugin Name: Yahoo Messenger Online Status
  Plugin URI: http://www.hudatoriq.web.id/wp-hacks/ym-online-status
  Description: A plugin that creates an icon/button that shows your Yahoo Messenger Online Status.
  Author: Huda Toriq
  Version: 0.3.1
  Author URI: http://www.hudatoriq.web.id
  */
  
  define("YM_STATUS_BASE_DIR", "ym-online-status/");
  define("YM_STATUS_DIR", "wp-content/plugins/" . YM_STATUS_BASE_DIR);
  define("YM_STATUS_IMG_DIR", YM_STATUS_DIR . "images/");
  
  /* Define the extensions of image supported by this plugin. File formats of which
  extension is not defined here will not show up in the YM Status Options Menu,
  even if the file exists in the /images directory */
  
  class ymstatus {
  	var $supported_image_extension = array('jpg','jpeg','png','gif','bmp');
  	var $options = array();
  	var $note = '';
  
  	function activate() {
  		$this->setdefault();
  		header("Location: admin.php?page=ym_status");
  		exit;
  	}
  
  	function setdefault() {
  		$options = array(
  			"ids" => array(),
  			"button" => "smile.png",
  			"img_title" => "",
  			"widget" => array(),
  			"tags" => array(
  				"single-button-open" => "<p>",
  				"single-button-close" => "</p>",
  				"multiple-list-open" => "<div>",
  				"multiple-list-close" => "</div>",
  				"multiple-button-open" => "<p>",
  				"multiple-button-close" => "</p>"
  			)
  		);
  		update_option('ym_status', $options);
  	}
  
  	function deactivate() {
  		//Clear settings from wp_options when deactivating this plugin, keeping your database clean.
  		delete_option('ym_status');
  	}
  
  	function get_options() {
  		$this->options = get_option('ym_status');
  	}
  
  	function ym_status_menu() {
  		load_plugin_textdomain('ym_status', YM_STATUS_DIR);
  		add_options_page(__('YM Status', 'ym_status'), __('YM Status', 'ym_status'), 9, 'ym_status', array(& $this, 'ym_status_option'));
  	}
  
  	function is_supported_image($image) {
  		$supported = false;
  		$fileinfo = pathinfo($image);
  		foreach($this->supported_image_extension as $value) {
  			if($fileinfo['extension'] == $value) {
  				$supported = true;
  			}
  		}
  		return $supported;
  	}
  
  	function ym_status_option() {
  		$this->get_options();
  		load_plugin_textdomain('ym_status', YM_STATUS_DIR);
  		$dir = "../" . YM_STATUS_IMG_DIR;
  
  		if ($handle = opendir($dir)) {
  			while (false !== ($filename = readdir($handle))) {
  				if ($filename != "." && $file != "..") {
  					$filepath = "../" . YM_STATUS_IMG_DIR . $filename;
  					if(is_file($filepath)) {
  						if($this->is_supported_image($filepath)) {
  							if(substr($filename, 0, 7) == 'online-') {
  								$online[] = $filename;
  							} elseif(substr($filename, 0, 8) == 'offline-') {
  								$offline[] = $filename;
  							}
  						}
  					}
  				}
  			}
  			closedir($handle);
  		}
  		$pairs = count($online);
  		$ym_ids = implode(" ", $this->options['ids']);
  		if(!$ym_ids) {
  			$this->note = __('You haven’t specified any Yahoo Messenger ID.', 'ym_status');
  		}
  		$ym_title = $this->options['img_title'];
  		$ym_selected_button = $this->options['button'];
  
  		if($this->note) {
  			?>
  			<div id="message" class="updated fade"><p><strong><?php echo($this->note); ?></strong></p></div>
  			<?php
  		}
  		?>
  		<div class="wrap">
  			<h2><?php _e('Yahoo Messenger Online Status', 'ym_status'); ?></h2>
  			<form method="post" action="">
  			<p class="submit"><input type="submit" name="ym_submit" value="<?php _e('Update Options &raquo;','ym_status') ?>" /></p>
  			<style type="text/css">
  			.serverinfo {
  				background-color: #CFEBF7;
  				border: 1px solid #2580B2;
  				padding: 1em;
  				width: 50%;
  				margin: 1em auto 10px;
  			}
  			.serverinfo_error {
  				background-color:	#FFEFF7;
  				border: 1px solid #CC6699;
  				padding: 1em;
  				width: 50%;
  				margin: 1em auto 10px;
  
  			}
  			.serverinfo p, .serverinfo_error p {
  				text-align: center;
  			}
  			</style>
  			<?php
  			$img_enabled = get_bloginfo('url') . '/' . YM_STATUS_DIR . 'accept.png';
  			$img_disabled = get_bloginfo('url') . '/' . YM_STATUS_DIR . 'error.png';
  			$msg_enabled = __('Enabled', 'ym_status');
  			$msg_disabled = __('Disabled', 'ym_status');
  			if(!ini_get('allow_url_fopen')) {
  				$url_fopen = False;
  				$url_fopen_msg = $msg_disabled;
  				$url_fopen_img = $img_disabled;
  			} else {
  				$url_fopen = True;
  				$url_fopen_msg = $msg_enabled;
  				$url_fopen_img = $img_enabled;
  			}
  			if(!function_exists('curl_init')) {
  				$curl = False;
  				$curl_msg = $msg_disabled;
  				$curl_img = $img_disabled;
  			} else {
  				$curl = True;
  				$curl_msg = $msg_enabled;
  				$curl_img = $img_enabled;
  			}
  			if($url_fopen && $curl || $url_fopen) {
  				$setting_msg = __('YM-Online-Status should work fine in this server. It will use PHP’s <code>file_get_contents()</code> function to retrieve your status from Yahoo! server.', 'ym_status');
  				$serverinfo_class = "serverinfo";
  			} elseif($curl) {
  				$setting_msg = __('YM-Online-Status should work fine in this server. It will use PHP’s cURL library functions to retrieve your status from Yahoo! server.', 'ym_status');
  				$serverinfo_class = "serverinfo";
  			} else {
  				$setting_msg = __('Sorry. Your server does not support any methods which are needed by YM-Online-Status plugin to retrieve your status from Yahoo! server.', 'ym_status');
  				$serverinfo_class = "serverinfo_error";
  			}
  			?>
  			<div class="<?php echo $serverinfo_class; ?>">
  				<table align="center" class="" width="70%" cellspacing="2" cellpadding="5">
  					<tr>
  						<th colspan="3" align="center"><?php _e('Server Settings', 'ym_status'); ?></th>
  					</tr>
  					<tr valign="top">
  						<td align="right"><?php _e('allow_url_fopen', 'ym_status'); ?>:</td>
  						<td><?php echo $url_fopen_msg; ?></td>
  						<td><img src="<?php echo $url_fopen_img; ?>" alt="" /></td>
  					</tr>
  					<tr valign="top">
  						<td align="right"><?php _e('cURL Support', 'ym_status'); ?>:</td>
  						<td><?php echo $curl_msg; ?></td>
  						<td><img src="<?php echo $curl_img; ?>" alt="" /></td>
  					</tr>
  				</table>
  				<p><?php echo $setting_msg; ?></p>
  			</div>
  			<fieldset class="options">
  			<legend><?php _e('Plugin Generals', 'ym_status'); ?></legend>
  			<table class="optiontable editform" width="100%" cellspacing="2" cellpadding="5">
  				<tr valign="top">
  					<th scope="row"><?php _e('Yahoo Messenger ID(s)', 'ym_status'); ?>:</th>
  					<td colspan="3"><input name="yahoo_id" type="text" id="yahoo_id" value="<?php echo($ym_ids) ?>" size="40" class="code" /><br />
  					<small><?php _e('Define the Yahoo! ID(s) of which online status will be displayed. Separate multiple values with spaces.', 'ym_status'); ?></small></td>
  				</tr>
  				<tr valign="top">
  					<th scope="row"><?php _e('Text', 'ym_status'); ?>:</th>
  					<td colspan="3"><input name="button_title" type="text" id="button_title" value="<?php echo($this->options['img_title']) ?>" size="40" class="code" /><br />
  					<small><?php _e('Specify the text value of title and alt attributes of the button image. It will show up when you hover the pointer on the button image and when the image has not loaded/fail to load','ym_status'); ?></small></td>
  				</tr>
  				<tr valign="top">
  					<th scope="row" rowspan="<?php echo($pairs + 1); ?>"><?php _e('Status Button:', 'ym_status'); ?></th>
  					<td>&nbsp;</td>
  					<td><?php _e('Name','ym_status') ?></td>
  					<td><?php _e('Online','ym_status') ?></td>
  					<td><?php _e('Offline','ym_status') ?></td>
  				</tr>
  					<?php
  					$a = 1;
  					foreach($online as $filename) {
  						$fileinfo = pathinfo($filename);
  						$name = substr($filename, 7);
  						if($name == $ym_selected_button) {
  							$checked = ' checked="checked"';
  						} else {
  							$checked = '';
  						}
  						?>
  
  				<tr>
  					<td><?php echo($a); ?></td>
  					<td><label><input type="radio" name="ym_button_choice" value="<?php echo($name); ?>"<?php echo($checked) ?> /> <?php echo($name); ?></label></td>
  					<td><img src="<?php echo("../" . YM_STATUS_IMG_DIR . $filename); ?>" alt="" /></td>
  					<td><img src="<?php echo("../" . YM_STATUS_IMG_DIR . "offline-" . $name); ?>" alt="" /></td>
  				</tr>
  						<?php
  						$a ++;
  					}
  					?>
  				</tr>
  			</table>
  			</fieldset>
  			<fieldset class="options">
  				<legend><?php _e('Single Button Options', 'ym_status'); ?></legend>
  				<table class="optiontable editform" width="100%" cellspacing="2" cellpadding="5">
  					<tr>
  						<th><?php _e('Button wrapper tags :', 'ym_status'); ?></th>
  						<td><input type="text" size="5" name="single-button-open-tag" id="single-button-open-tag" value="<?php echo($this->options['tags']['single-button-open']); ?>" /> and <input type="text" size="5" name="single-button-close-tag" id="single-button-close-tag" value="<?php echo($this->options['tags']['single-button-close']); ?>" /> <small><?php _e('For example: <strong><code><p> and </p></code></strong> or <strong><code><div> and </div></code></strong>', 'ym_status'); ?></small></td>
  					</tr>
  				</table>
  			</fieldset>
  			<fieldset class="options">
  				<legend><?php _e('Button List Options', 'ym_status'); ?></legend>
  				<table class="optiontable editform" width="100%" cellspacing="2" cellpadding="5">
  					<tr>
  						<td colspan="2"><?php _e('If you display multiple Yahoo! IDs as a button list instead of single button, the following settings will be used.', 'ym_status'); ?></td>
  					</tr>
  					<tr>
  						<th><?php _e('Sort buttons by:', 'ym_status'); ?></th>
  						<td>
  						<?php
  						$selected = ' selected="selected"';
  						$select = array();
  						switch($this->options['id_order']) {
  							case 'ascending':
  								$select['ascending'] = $selected;
  								break;
  							case 'descending':
  								$select['descending'] = $selected;
  								break;
  							default:
  								$select['input'] = $selected;
  						}
  						?>
  							<select name="id_order">
  								<option<?php echo($select['input']); ?> value="input"><?php _e('input order', 'ym_status'); ?></option>
  								<option<?php echo($select['ascending']); ?> value="ascending"><?php _e('Yahoo! id, ascending', 'ym_status'); ?></option>
  								<option<?php echo($select['descending']); ?> value="descending"><?php _e('Yahoo! id, descending', 'ym_status'); ?></option>
  							</select>
  						</td>
  					</tr>
  					<tr>
  						<th><?php _e('List wrapper tags:', 'ym_status'); ?></th>
  						<td><input type="text" size="5" name="multiple-list-open-tag" id="multiple-list-open-tag" value="<?php echo($this->options['tags']['multiple-list-open']); ?>" /> <?php _e('and', 'ym_status'); ?> <input type="text" size="5" name="multiple-list-close-tag" id="multiple-list-close-tag" value="<?php echo($this->options['tags']['multiple-list-close']); ?>" /> <small><?php _e('For example: <strong><code><div> and </div></code></strong> or <strong><code><ul> and </ul></code></strong>', 'ym_status'); ?></small></td>
  					</tr>
  					<tr>
  						<th><?php _e('Button wrapper tags:', 'ym_status'); ?></th>
  						<td><input type="text" size="5" name="multiple-button-open-tag" id="multiple-button-open-tag" value="<?php echo($this->options['tags']['multiple-button-open']); ?>" /> <?php _e('and', 'ym_status'); ?> <input type="text" size="5" name="multiple-button-close-tag" id="multiple-button-close-tag" value="<?php echo($this->options['tags']['multiple-button-close']); ?>" /> <small><?php _e('For example: <strong><code><p> and </p></code></strong> or <strong><code><li> and </li></code></strong>', 'ym_status'); ?></small></td>
  					</tr>
  				</table>
  			</fieldset>
  			<p class="submit"><input type="submit" name="ym_submit" value="<?php _e('Update Options &raquo;','ym_status') ?>" /></p>
  			</form>
  		</div>
  		<?php
  	}
  
  	function show($type = 'single') {
  		$this->get_options();
  		$wp_root = get_bloginfo('wpurl') . "/";
  		if($type == 'single') {
  			$id = $this->options[ids][0];
  			echo $this->options['tags']['single-button-open'];
  			?>
  			<a href='ymsgr:sendim?<?php echo($id) ?>' title='<?php echo($this->options['img_title']) ?>'><img src="<?php echo($wp_root . YM_STATUS_DIR . "image.php") ?>" alt="<?php echo($ym_options['title']) ?>" /></a>
  			<?php
  			echo $this->options['tags']['single-button-close'];
  		} elseif($type == 'list') {
  			switch ($this->options['id_order']) {
  				case 'ascending':
  					sort($this->options['ids']);
  					break;
  				case 'descending':
  					rsort($this->options['ids']);
  					break;
  			}
  			echo $this->options['tags']['multiple-list-open'];
  			$a = 1;
  			foreach($this->options['ids'] as $id) {
  				echo($this->options['tags']['multiple-button-open'] . '<a title="'.$this->options[img_title].'" href=\'ymsgr:sendim?'.$id.'\'><img src="'.$wp_root.YM_STATUS_DIR.'image.php?id='.$a.'" alt="'.$ym_options[title].'" /></a>' . $this->options['tags']['multiple-button-close']);
  				$a ++;
  			}
  			echo $this->options['tags']['multiple-list-close'];
  		}
  	}
  
  	function update_options() {
  		load_plugin_textdomain('ym_status', YM_STATUS_DIR);
  		$this->get_options();
  		$newvalue = $this->options;
  
  		$ym_ids = trim($_POST['yahoo_id']);
  		$ym_id_array = explode(" ", $ym_ids);
  		$button_title = stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['button_title'])));
  		$button_choice = $_POST['ym_button_choice'];
  
  		$newvalue['ids'] = $ym_id_array;
  		$newvalue['img_title'] = $button_title;
  		$newvalue['button'] = $button_choice;
  		$newvalue['tags']['single-button-open'] = $_POST['single-button-open-tag'];
  		$newvalue['tags']['single-button-close'] = $_POST['single-button-close-tag'];
  		$newvalue['tags']['multiple-list-open'] = $_POST['multiple-list-open-tag'];
  		$newvalue['tags']['multiple-list-close'] = $_POST['multiple-list-close-tag'];
  		$newvalue['tags']['multiple-button-open'] = $_POST['multiple-button-open-tag'];
  		$newvalue['tags']['multiple-button-close'] = $_POST['multiple-button-close-tag'];
  		$newvalue['id_order'] = $_POST['id_order'];
  		if($this->options != $newvalue) {
  			update_option('ym_status', $newvalue);
  			$this->note = __('You have successfully updated your YM status plugin options.', 'ym_status');
  		} else {
  			$this->note = __('You have nothing to update', 'ym_status');
  		}
  	}
  
  	function ymstatus_widget_init() {
  		if(function_exists('wp_register_sidebar_widget')) {
  			wp_register_sidebar_widget('ym-online-status', __('YM Status'), array(& $this, 'ymstatus_widget'));
  			wp_register_widget_control('ym-online-status', __('YM Status'), array(& $this, 'ymstatus_widget_control'));
  		}
  	}
  
  	function ymstatus_widget_control() {
  		$this->get_options();
  		if($_POST['ym-online-status-widget-submit']) {
  			$newvalue = $this->options['widget'];
  			$newvalue['widget_title'] = strip_tags(stripslashes($_POST['ym-online-status-title']));
  			$newvalue['type'] = $_POST["ym-online-status-type"];
  			if($newvalue != $this->options['widget']) {
  				$this->options['widget'] = $newvalue;
  				update_option('ym_status', $this->options);
  			}
  
  		}
  			$selected = ' selected="selected"';
  		if($this->options['widget']['type'] == 'list') {
  			$select['list'] = $selected;
  			$select['single'] = '';
  		} else {
  			$select['list'] = '';
  			$select['single'] = $selected;
  		}
  
  		?>
  		<p><label for="ym-online-status-title"><?php _e('Title:', 'ym_status'); ?> <input style="width: 100px;" id="ym-online-status-title" name="ym-online-status-title" type="text" value="<?php echo $this->options['widget']['widget_title']; ?>" /></label></p>
  		<p><label for="ym-online-status-type"><?php _e('Widget mode:', 'ym_status'); ?> <select style="width: 100px" name="ym-online-status-type" id="ym-online-status-type"><option<?php echo $select['single']; ?> value="single"><?php _e('Single', 'ym_status'); ?></option><option<?php echo $select['list']; ?> value="list"><?php _e('List', 'ym_status'); ?></option></select></label></p>
  		<input type="hidden" id="ym-online-status-widget-submit" name="ym-online-status-widget-submit" value="1" />
  		<?php
  	}
  
  	function ymstatus_widget($args) {
  		$this->get_options();
  		$options = $this->options['widget'];
  		extract($args);
  		echo $before_widget;
  		echo $before_title . $options['widget_title'] . $after_title;
  		if($this->options['widget']['type'] == 'list') {
  			$this->show('list');
  		} else {
  			$this->show('single');
  		}
  		echo $after_widget;
  	}
  
  	function init() {
  		if(is_admin()) {
  			if($_POST['ym_submit']) {
  				$this->update_options();
  			}
  		}
  	}
  
  	function ymstatus() {
  		add_action('activate_ym-online-status/ym_status.php',array(& $this, 'activate'));
  		add_action('deactivate_ym-online-status/ym_status.php',array(& $this, 'deactivate'));
  		add_action('init', array(& $this, 'init'));
  		add_action('admin_menu', array(& $this, 'ym_status_menu'));
  		add_action('widgets_init', array(& $this, 'ymstatus_widget_init'));
  	}
  }
  
  $ymstatus = new ymstatus();
  
  function get_ym_status() {
  	global $ymstatus;
  	$ymstatus->show('single');
  }
  ?>
 • mamaloo

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۸ آذر ۱۳۹۰ - ۲۳:۵۹

  سلام من هم همین مشکل رو دارم و همین پیغام رو میده...این کدی هم که شما فرمودین توی کد پلاگین وجود نداره....چی کار کنم؟

 • Amin_graff

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۰
  تشکر شده: ۱ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۸ فروردین ۱۳۹۱ - ۱۷:۱۱

  سلام من هم همین مشکل رو دارم و همین پیغام رو میده...این کدی هم که شما فرمودین توی کد پلاگین وجود نداره....چی کار کنم؟

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  mojahed.morteza

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.