انجمن


این خط یعنی چه؟ کمک....  (۸ نوشته)

 • hadivip

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۱
  تشکر شده: ۱۰ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۷ مهر ۱۳۹۰ - ۱۲:۴۴

  سلام بچه ها
  داخل پوسته من تبلیغات وسط با این کد فراخوانی میشه
  این یعنی چه و باید چی کار کرد؟؟؟

  <?php wp_list_bookmarks('title_li=&categorize=0&category=61'); ?>
  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  forklift
 • hadivip

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۱
  تشکر شده: ۱۰ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۷ مهر ۱۳۹۰ - ۱۴:۲۰

  آقایون فروم خیلی بی حالید...

 • Parsa

  آفلاین
  عضو فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۱۹۲۱
  تشکر شده: ۲۶۸۳ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۷ مهر ۱۳۹۰ - ۱۴:۵۸

  تابع wp_list_bookmarks وظيفه فراخواني ليست لينكها را بر عهده دارد

  نگارش جديد آن توابع get_links و get_links_list ميباشد

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  hadivip
 • hadivip

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۱
  تشکر شده: ۱۰ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۷ مهر ۱۳۹۰ - ۱۷:۱۷

  خوب حالا من چطوری میتونم داخل این دو تا کادر ‍‍‍‍‍پوسته ام تبلیغ بگذارم که محتوای صفحات دچار مشکل نشه
  اینم کد کل صفحه

  <?php get_header(); ?>
  <body>
  
  <!--warpper-->
  <div id="warpper">
   <div id="header">
    <h1><a href="<?php bloginfo('url'); ?>"><span><?php bloginfo('name'); ?></span></a></h1>
    <div class="date"> ساعت: <? the_time();
  	?></div>
     <form method="get" id="searchform" action="<?php bloginfo('url'); ?>/">
          <input type="text" value="<?php the_search_query(); ?>" name="s" id="s" />
          <input type="submit" id="searchsubmit" value="جستجو" style="display:none" />
  	 </form>
  
   </div>
   <div id="nav">
  	<ul>
  <?php include (TEMPLATEPATH . "/topmenu.php"); ?>
    </ul>
   </div>
   <!--page-content-->
   <div id="page-content">
    <!--two-box-warpper-->
    <div class="two-box-warpper">
  
  <div id="page-body">
  
  <div class="linkbox-top"></div>
  
  <div class="linkbox-content" id="recent-phones">
  
     <div id="phone-gallery"><ul id="phone-gallery-frame">
  
  &nbsp;
  
  </ul></div>
  
    <div class="clear">&nbsp;</div>
  
  </div>
  <div class="lastest-phones-btt"></div>
  
  <div class="linkbox-top"></div>
      <div class="linkbox-content">
      	<div class="links-left">
  <ul>
  
   <?php wp_list_bookmarks('title_li=&categorize=0&category=61'); ?> 
  
  </ul>
  </div>
  <div class="links-right">
  <ul>
  
   <?php wp_list_bookmarks('title_li=&categorize=0&category=62'); ?> 
  
  </ul>
  </div>
  <div class="clear"></div>    </div>
      <div class="linkbox-btt"></div>
  
    <!--post #883-->
  	<?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
  <div class="page-body">
  <span class="post-top"></span>
  
  <div class="post-warpper">
   <h2 class="posttitle"><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark">
    <?php the_title(); ?>
    </a></h2>
   <div class="top-meta">
    <ul>
  
     <li class="category">دسته: <?php the_category(',') ?></li>
  
    </ul>
   </div>
   <div class="post">
   <?php the_content(__('')); ?>
  
   </div>
  
    <div class="post-more-link"> ادامه نوشته <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark">
     <?php the_title(); ?>
     </a>. </div>
  
   <div class="postmeta">
    <ul>
     <li class="author">نوشته:<?php the_author_posts_link(); ?></li>
     <li class="date">تاریخ: <?php the_time('F jS, Y') ?></li>
  
      <li class="commnet"><a href="<?php the_permalink() ?>#comment">نظرات [<?php comments_number(); ?>]</a></li>
  
    </ul>
  </div>
  
  </div>
  <span class="post-btt"></span>
  </div>
  <!--/post #883-->
  <?php endwhile; else: ?>
  <p><?php _e('Sorry, no posts matched your criteria.'); ?></p>
  <?php endif; ?>
   <?php if(function_exists('wp_pagenavi')) { // if PageNavi is activated ?>
  <p align="center" style="direction:ltr;"><?php wp_pagenavi(); // Use PageNavi ?></p>
  <?php } else { // Otherwise, use traditional Navigation ?>
  <div class="navigation">
  	<div class="nav-previous"><?php next_posts_link('&laquo; مطالب پیشین') ?></div>
  	<div class="nav-next"><?php previous_posts_link('مطالب جدیدتر &raquo;') ?></div>
  </div>
  <?php } // End if-else statement ?>
  
  <div class="ads">
  </div>
  
  </div>
  <!--sidebar-right-->
     <div id="sidebar-right">
  
  		<?php include (TEMPLATEPATH . "/rsidebar.php"); ?>
     </div>
     <!--/sidebar-right-->
     <div class="clear"></div>
  
    </div>
    <!--sidebar-left-->
    <div id="sidebar-left">
     <?php include (TEMPLATEPATH . "/sidebar.php"); ?>
  
    </div>
    <!--/sidebar-left-->
    <div class="clear"></div>
  
   <!--/page-content-->
   <!--footer-->
  
   <!--/footer-->
  
  <div id="footer"> <span class="top"></span>
    <div class="footer-col flinks">
     <h3>لینک دوستان</h3>
     <ul>
  	  <?php wp_list_bookmarks('title_li=&categorize=0&category=2'); ?>
     </ul>
    </div>
    <div class="footer-col tag-cloud">
     <h3>ابرواژه</h3>
     <ul>
  	 <?php wp_tag_cloud('smallest=8&largest=8&'); ?>
     </ul>
    </div>
    <div class="footer-col pages">
     <h3>صفحات سایت</h3>
    </div>
    <div class="clear"></div>
    <div id="copyright">
     <div class="text">
      <p>&copy; تمامی حقوق برای صاحب سایت محفوظ است.<br />
       کپی برداری از مطالب این سایت بدون کسب اجازه از مدیر سایت ممنوع می باشد.</p>
     </div>
     <div class="designer"><a href="http://ir4u.ir" target="_blank">www.Ir4u.Ir</a></div>
     <div class="logos">
      <ul>
       <li><a href="http://validator.w3.org/check/referer"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/xhtml_valid.gif" alt="XHTML Valid" width="60" height="20" /></a></li>
       <li><a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/css_valid.gif" alt="CSS Valid" width="60" height="20" /></a></li>
       <li><a href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/get_firefox.gif" alt="Get Firefox" width="80" height="20" /></a></li>
      </ul>
     </div>
     <div class="clear"></div>
    </div>
    <span class="btt"></span></div>
  
    <span class="warpper-btt"></span>
  
   </div>
   </div>
   <!--/warpper-->
  
  </body>
  
  </html>
 • Parsa

  آفلاین
  عضو فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۱۹۲۱
  تشکر شده: ۲۶۸۳ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۷ مهر ۱۳۹۰ - ۱۸:۵۰

  چه نوع تبليغي؟
  افزونه براي تبليغات قبلا معرفي شده
  تصوير هم با تگ img ميتونيد قرار دهيد

 • hadivip

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۱
  تشکر شده: ۱۰ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۷ مهر ۱۳۹۰ - ۱۸:۵۸

  هزیز دلم این کد بالا که گذاشتم کد ایندکس سایت هست. دو تا کادر تبلیغ بالاش هست. حالا من چطوری این تبلیغ ها رو اونجا جا بدم؟
  تبلیغ های صفحه کناری اشاره به پست های 1 و 16 دارن ولی وسطی میخوام بدونم با چه کدهایی یا به کجا فراخونده شدن فک کنم شروعش هم از

  <div class="lastest-phones-btt"></div>
  
  <div class="linkbox-top"></div>
      <div class="linkbox-content">

  باشه

 • hadivip

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۱
  تشکر شده: ۱۰ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۷ مهر ۱۳۹۰ - ۲۰:۲۶

  هزیز دلم این کد بالا که گذاشتم کد ایندکس سایت هست. دو تا کادر تبلیغ بالاش هست. حالا من چطوری این تبلیغ ها رو اونجا جا بدم؟
  تبلیغ های صفحه کناری اشاره به پست های 1 و 16 دارن ولی وسطی میخوام بدونم با چه کدهایی یا به کجا فراخونده شدن فک کنم شروعش هم از

  <div class="lastest-phones-btt"></div>
  
  <div class="linkbox-top"></div>
      <div class="linkbox-content">

  باشه

 • Parsa

  آفلاین
  عضو فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۱۹۲۱
  تشکر شده: ۲۶۸۳ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۸ مهر ۱۳۹۰ - ۱۷:۳۶

  آن قسمت در اين قالب براي لينكدوني تعريف شده است ولي به عنوان تبليغات نمايش داده ميشود

  در صورتي كه ميخواهيد لينك نمايش دهيد
  به جاي عدد 61 و 62 در كد، شناسه دسته پيوند را قرار دهيد

  در صورتي كه ميخواهيد محتواي ديگري داشته باشد
  كد زير را حذف و جايگزين كنيد

  <div class="links-left">
  <ul>
  
   <?php wp_list_bookmarks('title_li=&categorize=0&category=61'); ?> 
  
  </ul>
  </div>
  <div class="links-right">
  <ul>
  
   <?php wp_list_bookmarks('title_li=&categorize=0&category=62'); ?> 
  
  </ul>
  </div>

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.