انجمن


مشکل else if و تصویر شاخص  (۱۳ نوشته)

 • nima90

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴
  تشکر شده: ۵ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۲ آبان ۱۳۹۰ - ۰۸:۴۸

  سلام به همگی
  من دوتا ضمینه دلخواه دارم می خوام اگه این دوتا خالی باشند تصویر شاخص رو نمایش بده که توی else if تصویر شاخص مشکل دارم تو انجمن جستجو هم کردم ولی چیزی سر در نیاوردم لطفا کمکم کنید.
  این هم کدم هست که البته تصویر شاخصم رو resize کردم

  <?php $values = get_post_custom_values("aks"); if (isset($values[0])) { ?>
  
  	<a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"target="_blank"><img height="106px" width="80px" src="<?php echo get_post_meta($post->ID, "aks", true); ?>"></a>
  	<?php } else {?>
  		<a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"target="_blank"><img height="106px" width="80px" src="<?php echo get_post_meta($post->ID, "pic", true); ?>"></a>
  	<?php } else if ( has_post_thumbnail()) the_post_thumbnail('post-thumb');  ?>
  		<?php } ?>
 • Morteza

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴۰۲
  تشکر شده: ۳۱۲۸ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۲ آبان ۱۳۹۰ - ۰۹:۴۶

  تست کنید:

  <?php $values = get_post_custom_values("aks"); if($values) { ?>
  <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"target="_blank"><img height="106px" width="80px" src="<?php echo get_post_meta($post->ID, "aks", true); ?>"></a>
  <?php } $picval = get_post_custom_values("pic"); elseif($picval) {?>
  <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"target="_blank"><img height="106px" width="80px" src="<?php echo get_post_meta($post->ID, "pic", true); ?>"></a>
  <?php } elseif( has_post_thumbnail()){ the_post_thumbnail('post-thumb');} ?>
  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  nima90 - Mostafa
 • nima90

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴
  تشکر شده: ۵ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۲ آبان ۱۳۹۰ - ۰۹:۵۶

  دستت درد نکنه ولی جواب نداد الان مشکلش تو این خط هست

  <?php } $picval = get_post_custom_values("pic"); elseif($picval) {?>
 • Morteza

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴۰۲
  تشکر شده: ۳۱۲۸ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۲ آبان ۱۳۹۰ - ۱۲:۳۵

  چه خطایی میده؟

 • nima90

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴
  تشکر شده: ۵ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۲ آبان ۱۳۹۰ - ۱۸:۰۸

  man4toman گفت:
  چه خطایی میده؟

  تو خط 12 خطا میده

  <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <div id="rightcol">
   <div id="postbox">
   <?php $values = get_post_custom_values("pic"); ?>
    <?php $recent = new WP_Query("cat=2,5,7,12,15,14,16,18,20&showposts=12"); while($recent->have_posts()) : $recent->the_post();?>
    <h2><img class="dot" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/4dot.gif" /><a href="<?php the_permalink(); ?>" rel="bookmark" target="_blank">
     <?php the_title(); ?>
     </a></h2>
    <div class="midthumb">
  <?php $values = get_post_custom_values("aks"); if($values) { ?>
  <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"target="_blank"><img height="106px" width="80px" src="<?php echo get_post_meta($post->ID, "aks", true); ?>"></a>
  <?php } $picval = get_post_custom_values("pic"); elseif($picval) {?>
  <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"target="_blank"><img height="106px" width="80px" src="<?php echo get_post_meta($post->ID, "pic", true); ?>"></a>
  <?php } elseif( has_post_thumbnail()){ the_post_thumbnail('post-thumb');} ?>
  
    </div>
     <?php the_excerpt_rss(); ?>
    <div class="clear"></div>
    <?php endwhile; ?>
    <div class="more"><?php _e('اخبار سینمای جهان', 'themejunkie'); ?></div>
  
      <ul>
     <?php $recent = new WP_Query("cat=8&showposts=5"); while($recent->have_posts()) : $recent->the_post();?>
    <li><h2><img class="dot" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/4dot.gif" /><a href="<?php the_permalink(); ?>" rel="bookmark" target="_blank">
       <?php the_title(); ?>
      </a></h2></li>
      <div style="height:3px;"></div>
  
     <?php endwhile; ?>
    </ul>
  
    <div class="clear"></div>
   </div>
   <?php  ?>
  </div>
 • Morteza

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴۰۲
  تشکر شده: ۳۱۲۸ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۳ آبان ۱۳۹۰ - ۰۱:۳۱

  متن خطا رو اینجا کپی کنید.

 • nima90

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴
  تشکر شده: ۵ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۳ آبان ۱۳۹۰ - ۰۲:۰۸

  Parse error: syntax error, unexpected T_ELSEIF in E:\wamp\www\wp-test\wp-content\themes\7themenews\content-right.php on line 12

 • Morteza

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴۰۲
  تشکر شده: ۳۱۲۸ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۳ آبان ۱۳۹۰ - ۰۲:۵۹

  <?php $values = get_post_custom_values("aks"); if($values) { ?>
  <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"target="_blank"><img height="106px" width="80px" src="<?php echo get_post_meta($post->ID, "aks", true); ?>"></a>
  <?php } $picval = get_post_custom_values("pic"); else if($picval) {?>
  <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"target="_blank"><img height="106px" width="80px" src="<?php echo get_post_meta($post->ID, "pic", true); ?>"></a>
  <?php } else if( has_post_thumbnail()){ the_post_thumbnail('post-thumb');} ?>

  این رو تست کنید.

 • nima90

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴
  تشکر شده: ۵ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۳ آبان ۱۳۹۰ - ۰۸:۴۱

  نه بازم همین خطا رو میده
  Parse error: syntax error, unexpected T_ELSEIF in E:\wamp\www\wp-test\wp-content\themes\7themenews\content-right.php on line 12

 • Morteza

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴۰۲
  تشکر شده: ۳۱۲۸ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۳ آبان ۱۳۹۰ - ۱۰:۰۳

  <?php $values = get_post_meta($post->ID, "aks", true); if($values) { ?>
  <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"target="_blank"><img height="106px" width="80px" src="<?php echo get_post_meta($post->ID, "aks", true); ?>"></a>
  <?php } $picval = get_post_meta($post->ID, "pic", true); else if($picval) {?>
  <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"target="_blank"><img height="106px" width="80px" src="<?php echo get_post_meta($post->ID, "pic", true); ?>"></a>
  <?php } else if( has_post_thumbnail()){ the_post_thumbnail('post-thumb');} ?>
 • nima90

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴
  تشکر شده: ۵ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۳ آبان ۱۳۹۰ - ۱۷:۰۷

  man4toman عزیز یه ارور دیگه داد
  Parse error: syntax error, unexpected '}' in E:\wamp\www\wptest\wp-content\themes\krg_orginal\content-right.php on line 12

 • Morteza

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴۰۲
  تشکر شده: ۳۱۲۸ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۴ آبان ۱۳۹۰ - ۰۰:۱۰

  این رو خودم تست کردم مشکلی نداشت:

  <?php $values = get_post_meta($post->ID, "aks", true); if($values): ?>
  <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"target="_blank"><img height="106px" width="80px" src="<?php echo get_post_meta($post->ID, "aks", true); ?>"></a>
  <?php endif; $picval = get_post_meta($post->ID, "pic", true); if($picval): ?>
  <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"target="_blank"><img height="106px" width="80px" src="<?php echo get_post_meta($post->ID, "pic", true); ?>"></a>
  <?php endif; if( has_post_thumbnail()): the_post_thumbnail('post-thumb'); endif; ?>
  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  nima90
 • zanis

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴۱
  تشکر شده: ۶ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ - ۰۵:۵۲

  آقا مرتضی من میخوام برعکس این کد رو داشته باشم یعنی اول زمینه دلخواه چک بشه اگه بود نماش داده بشه اگه نبود تصویر شاخص و اگه نبود یه تصویر پیش فرض رو نشون بده باید چکار کنم؟

درباره‌ی این موضوع