انجمن


مشکل با comment-rating-widget  (۶ نوشته)

 • shahzade

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۵۹
  تشکر شده: ۳۴ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۵ بهمن ۱۳۹۰ - ۰۰:۰۷

  درود دوستان

  کسی آموزش کار با افزونه comment-rating-widget رو بلده؟؟

  میخوام به کامنت ها بشه امتیاز داد.

  سرچ کردم چیزی نبود. کدشو کجا باید بذارم؟
  این کد comments هست. ممنون میشم توضیح بدید.

  <?php
  // Do not delete these lines
  	if (!empty($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']) && 'comments.php' == basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']))
  		die (__('Please do not load this page directly. Thanks!','Sinac'));
  
  	if ( post_password_required() ) { ?>
  		<p class="nocomments"><?php _e('This post is password protected. Enter the password to view comments.','Sinac'); ?></p>
  	<?php
  		return;
  	}
  ?>
  
  <!-- You can start editing here. -->
  
  <?php if ( have_comments() ) : ?>
  	<h3 id="comments"><?php comments_number(__('No Responses','Sinac'), __('One Response','Sinac'), __('% Responses','Sinac') );?><?php _e(' to “','Sinac'); ?><?php the_title(); ?><?php _e('”','Sinac'); ?></h3>
  
  	<ol class="commentlist">
  
  	<?php wp_list_comments('avatar_size=32'); ?>
  
  	</ol>
  
   <?php else : // this is displayed if there are no comments so far ?>
  
  	<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
  
  		<!-- If comments are open, but there are no comments. -->
  
  	 <?php else : // comments are closed ?>
  
  		<!-- If comments are closed. -->
  
  		<p class="nocomments"><?php _e('Comments are closed.','Sinac'); ?></p>
  
  	<?php endif; ?>
  
  <?php endif; ?>
  
  <?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
  
  <div id="respond">
  
  <h3><?php comment_form_title( __('Leave a Reply','Sinac'), __('Leave a Reply to %s','Sinac') ); ?></h3>
  
  <div class="cancel-comment-reply">
  
  	<small><?php cancel_comment_reply_link(); ?></small>
  </div>
  
  <?php if ( get_option('comment_registration') && !$user_ID ) : ?>
  <p><?php _e('You must be ','Sinac'); ?><a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?redirect_to=<?php echo urlencode(get_permalink()); ?>"><?php _e('logged in','Sinac'); ?></a><?php _e(' to post a comment.','Sinac'); ?></p>
  
  <?php else : ?>
  
  <form action="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform">
  
  <?php if ( $user_ID ) : ?>
  
  <p><?php _e('Logged in as ','Sinac'); ?><a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-admin/profile.php"><?php echo $user_identity; ?></a>. <a href="<?php echo wp_logout_url(get_permalink()); ?>" title="<?php _e('Log out of this account','Sinac'); ?>"><?php _e('Log out &raquo;','Sinac'); ?></a></p>
  <?php else : ?>
  
  <div class="cright">
  <p><label for="author"><?php _e('Name ','Sinac'); ?><?php if ($req) echo __("(required)",'Sinac'); ?></label><br />
  <input type="text" name="author" id="author" value="<?php echo $comment_author; ?>" size="22" tabindex="1" <?php if ($req) echo "aria-required='true'"; ?> />
  </p>
  
  <p><label for="email"><?php _e('Mail (will not be published) ','Sinac'); ?><?php if ($req) echo __("(required)",'Sinac'); ?></label><br />
  <input type="text" name="email" id="email" value="<?php echo $comment_author_email; ?>" size="22" tabindex="2" <?php if ($req) echo "aria-required='true'"; ?> />
  </p>
  
  <p><label for="url"><?php _e('Website','Sinac'); ?></label><br />
  <input type="text" name="url" id="url" value="<?php echo $comment_author_url; ?>" size="22" tabindex="3" />
  </p>
  </div>
  <?php endif; ?>
  
  <!--<p><small><strong>XHTML:</strong> You can use these tags: <code><?php echo allowed_tags(); ?></code></small></p>-->
  
  <p class="cleft"><textarea name="comment" id="comment" rows="10" cols="20" tabindex="4"></textarea></p>
  
  <div class="clear"></div>
  <div class="cleft"><div class="buttonok"><input class="button" name="submit" type="submit" id="submit" tabindex="5" value="<?php _e('Submit Comment','Sinac'); ?>" /></div>
  
  <?php comment_id_fields(); ?>
  
  </div>
  
  <?php /*?><?php do_action('comment_form', $post->ID); ?><?php */?>
  
  </form>
  
  <?php endif; // If registration required and not logged in ?>
  
  </div>
  
  <?php endif; // if you delete this the sky will fall on your head ?>
 • shahzade

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۵۹
  تشکر شده: ۳۴ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۵ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۹:۱۴

  دوستان کسی با این پلاگین کار نکرده؟

  یه کد هم داره که تو فوتر میخوره.

 • shahzade

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۵۹
  تشکر شده: ۳۴ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ - ۲۱:۳۸

  دوستان کسی بلد نیست؟

  من هرچی گشتم نتونستم تنظیماتش رو توی readme پیدا کنم.

 • omid0098

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۳۵۳
  تشکر شده: ۱۱۹۴ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ - ۲۲:۱۸

  http://www.wp-planet.net/plugins/comment-rating-free-wordpress-plugin.xhtml

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  shahzade - Morteza
 • shahzade

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۵۹
  تشکر شده: ۳۴ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۱:۵۶

  ممنون امید عزیز

  اگه میشه یه کم فارسی توضیح بدید ممنون میشم.

  نتونستم در این صفحه کد یا چیزی رو پیدا کنم. و فقط از ابزارک میشه برای نمایش نظرات استفاده کرد.

  اما برای امتیاز ها چیزی پیدا نکردم.

 • omid0098

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۳۵۳
  تشکر شده: ۱۱۹۴ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۲:۴۶

  داداش توی گزینه 4 که کدش رو داده!

  1. After download the plug in, you can
  upload and install it from WordPress
  Dashboard -> Plugins -> Add New.
  Alternatively, you can unpack and
  upload the dir with files to the wp-
  content/plugins folder on your blog.
  2. Activate the plugin.
  3. You can configure the options under
  Setting -> Comment Rating. The
  default options should be good
  enough. It works out of box. You are
  done. Sit back and have a look at
  your blog.
  4. If you want to tailor the display
  format further, you can turn off auto-
  insertion into comments and add
  the following line to an appropriate
  place in your theme
  “comments.php” file within the
  comment loop. if(function_exists
  (ckrating_display_karma))
  { ckrating_display_karma(); }

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.