انجمن


لطفا معادل فارسی (When neither more-tag nor post excerpt is used)  (۲ نوشته)

 • lordad

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۰
  تشکر شده: ۳۳ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۲۱ اسفند ۱۳۹۰ - ۲۲:۳۸

  لطفا معادل فارسی
  (When neither more-tag nor post excerpt is used)
  این جمله رو میگید ؟

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  تناسب اندام
 • omid0098

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۳۵۳
  تشکر شده: ۱۱۹۴ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۲۱ اسفند ۱۳۹۰ - ۲۲:۵۰

  http://www.translate.google.com/m?hl=en&sl=auto&tl=fa&ie=UTF-8&prev=_m&q=%28When+neither+more+tag+nor+post+excerpt+is+used%29+

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Parsa - pix2pix89

درباره‌ی این موضوع