انجمن


مشکل در اجرای کد ضمیمه دلخواه  (۳ نوشته)

 • ReyMysterio

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۶
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۵ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۹:۴۸

  با عرض سلام

  این کد single.php منه

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
    <?php get_header(); ?>
  
  <?php include (TEMPLATEPATH . '/rsidebar.php'); ?>
  
  <?php include (TEMPLATEPATH . '/lsidebar.php'); ?>
  
   <div id="centercol">
  
        <center>
  
  <?php include (TEMPLATEPATH . '/c-ads.php'); ?><br />
  
        </center>            
  
     <?php if (have_posts()) : ?>
        <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
  
               <div id="entry">
         <div id="centercol-up"></div>
         <div id="centercol-body">
          <div class="entry">
           <div class="entry-header">
          <a class="tooltip" href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>">
    <?php the_title(); ?>
    </a>
           </div>
           <div class="entry-hit">
            <img border="0" src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/hits.jpg" alt="icon"> <?php if(function_exists('the_views')) { the_views(); } ?>          <img border="0" src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/category.gif" alt="icon"><font color="#000000">دسته : </font><?php the_category('، '); ?>
        </div>
           <div class="entry-body">
  
  <div id="mat"><p>
  <?php the_content(__('')); ?></p>
  
  </div>
  <p> 
  
  </p>
           </div>
           <div class="entry-footer">
            <div align="left">
            <?php the_tags(__(' ','dnld'), __(', ','dnld'), __('<br />','dnld')); ?>
  
           </div>
            <img border="0" src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/author.gif" alt="alt"><font color="#000000"> نویسنده:</font> <?php the_author_posts_link(); ?>          <img border="0" src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/date.gif" alt="alt"><font color="#000000"> تاریخ: </font><?php the_time(__('j F, Y','kubrick')) ?>          <img border="0" src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/comment.jpg" alt="alt"> <?php comments_popup_link(); ?>  
  
  </div>
          </div>
         </div>
        </div>
        <div id="centercol-down"></div>
  
         به اشتراک گذاری این مطلب :
  <span dir="ltr">
  <a href="http://twitter.com/home?status=<?php the_title(); ?> - <?php the_permalink(); ?>" title="Tweet this!">
   <img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/social/twitter_16.png" alt="Tweet this!" />
  </a>
  <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=<?php the_permalink(); ?>&title=<?php the_title(); ?>" title="StumbleUpon.">
   <img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/social/stumbleupon_16.png" alt="StumbleUpon" />
  </a>
  <a href="http://digg.com/submit?phase=2&url=<?php the_permalink(); ?>&title=<?php the_title(); ?>&bodytext=<?php the_excerpt(); ?>" title="Digg this!">
   <img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/social/digg_16.png" alt="Digg This!" />
  </a>
  <a href="http://delicious.com/post?url=<?php the_permalink(); ?>&title=<?php the_title(); ?>&notes=<?php the_excerpt(); ?>" title="Bookmark on Delicious.">
   <img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/social/delicious_16.png" alt="Bookmark on Delicious" />
  </a>
  <a href="http://www.netvibes.com/share?title=<?php the_title(); ?>&url=<?php the_permalink(); ?>" title="">
   <img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/social/netvibes_16.png" alt="Bookmark on Delicious" />
  </a>
  <a href="http://www.facebook.com/share.php?u=<?php the_permalink(); ?>&t=<?php the_title(); ?>" title="">
   <img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/social/facebook_16.png" alt="Bookmark on Delicious" />
  </a>
  <a href="http://reddit.com/submit?url=<?php the_permalink(); ?>&title=<?php the_title(); ?>" title="">
   <img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/social/reddit_16.png" alt="Bookmark on Delicious" />
  </a>
  <a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=<?php the_permalink(); ?>&title=<?php the_title(); ?>" title="">
   <img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/social/mixx_16.png" alt="Bookmark on Delicious" />
  </a>
  <a href="http://www.designmoo.com/submit?url=<?php the_permalink(); ?>&title=<?php the_title(); ?>" title="">
   <img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/social/designmoo_16.png" alt="Bookmark on Delicious" />
  </a></span>
  
  <br><br>
  
  <div id="entry">
  	  <div id="centercol-up"></div>
  	  <div id="centercol-body">
  		 <div class="entry">
           <div class="entry-header">در باره ي <b>"<?php the_author(); ?>"</b> نويسنده ي اين مطلب</div>
  <div class="entry-body">
  
  <table>
  		<tr>
  			<td><?php echo get_avatar( get_the_author_meta('user_email'), '80', '' ); ?></td>
  			<td valign="top"><strong>
  نوشته شده توسط </strong>:<a href="<?php the_author_url(); ?>" title=" نوشته شده توسط : <?php the_author(); ?>
  .
  "><b><?php the_author_firstname(); ?></b></a> | تعداد مطالب :<font color="red"> <a title="تعداد<?php the_author_posts(); ?> مطلب توسط <?php the_author_firstname(); ?> منتشر شده است" href="#"><?php the_author_posts(); ?>مطلب
  </a>
  </font>
  <br><br>
  <?php the_author_meta('description'); ?>
  <br><br>
  <a href="<?php the_author_url(); ?>" title="مشاهده وب سايت نويسنده" rel="nofollow"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/postbit_www.gif"></a> <a href="mailto:<?php the_author_email(); ?>" title="ارسال ايميل براي <?php the_author_firstname(); ?>"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/postbit_email.gif"></a>
  <a href="ymsgr:sendim?<?php the_author_yim(); ?>" title="ارسال پي ام و يا چت با نويسنده از طريق ياهو مسنجر"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/postbit_pm.gif"></a>
  
  </td>
  		</tr>
  	</table>
  
   </div>
  		 </div>
  		</div>
  		</div>
  	  <div id="centercol-down"></div>
  
  <?php endwhile; ?>
  
   <?php else : ?>
  
    <?php endif; ?>
  <br>
  
  <br>
  
  <?php include (TEMPLATEPATH . '/single-ads.php'); ?>
  
  <?php comments_template(); ?>
  
  <?php include (TEMPLATEPATH . '/fixed-post2.php'); ?>
  
  <?php include (TEMPLATEPATH . '/down-ads.php'); ?>
  
  <?php include (TEMPLATEPATH . '/bot-mn.php'); ?>
  
            </div>
    <?php get_footer(); ?>

  خب من میخوام این کد ضمیمه دلخواهو بزارم توش زیر توضیحات مطالب ولی متاسفانه هر چی تلاش میکنم نمیشه

  <!--dl-->
  <div dir="rtl" align="right">
  دانلود
  <a href="<?php $dl = get_post_meta($post->ID, 'dllink', true); ?><?php echo $dllink; ?>"
   title="<?php $dl = get_post_meta($post->ID, 'dlname', true); ?><?php echo $dlname; ?>"
   target="_blank">
  <?php $dl = get_post_meta($post->ID, 'dlname', true); ?><?php echo $dlname; ?>
  </a>
  </div>
  <!--cms-->
  
  <!--cms-->
  <div dir="rtl" align="right">
  سیستمی که این قالب را پشتیبانی میکند:
  <a href="<?php $dl = get_post_meta($post->ID, 'cmslink', true); ?><?php echo $cmslink; ?>"
   title="<?php $dl = get_post_meta($post->ID, cmsname', true); ?><?php echo $cmsname; ?>"
   target="_blank">
  <?php $dl = get_post_meta($post->ID, 'cmsname', true); ?><?php echo $cmsname; ?>
  </a>
  </div>
  <!--cms-->
  
  <!--demo-->
  <div dir="rtl" align="right">
  دمو:
  <a href="<?php $dl = get_post_meta($post->ID, 'demolink', true); ?><?php echo $demolink; ?>"
   title="دمو"
   target="_blank">
  کلیک کنید
  </a>
  </div>
  <!--demo-->
  
  <!--pass-->
  <div dir="rtl" align="right">
  <a
   title="دمو"
   target="_blank">
  <td>پسورد فايل:<span style="color: #9e6616;"> http://www.sitesazha.com </span><span style="color: silver;">(در صورت نیاز)</span></td>
  </tr>
  <tr>
  <td></td>
  </a>
  </div>
  <!--pass-->

  اساتید محترم لطفا کمک کنید

 • ReyMysterio

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۶
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۶ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۴:۳۵

  دوستان کسی نیست کمک کنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • NESTED

  آفلاین
  عضو فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۲۳۵۴
  تشکر شده: ۲۳۷۰ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۶ اسفند ۱۳۹۰ - ۲۰:۵۱

  در مورد زمینه های دلخواه در انجمن جستجو کنید
  چون لینک دهی شما در قالب اشتباه هست خوده کاستوم فیلد رو در تگ لینک تعریف کردین!!!

  <a href="<?php $dl = get_post_meta($post->ID, 'demolink', true); ?><?php echo $demolink; ?>"
   title="دمو"
   target="_blank">

  که کاملا اشتباه هست و باید به این صورت باشه

  <?php $dl = get_post_meta($post->ID, 'demolink', true); ?>
  <a href="<?php echo $demolink; ?>" title="دمو" target="_blank">کلیک کنید</a>

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.