انجمن


افزودن ویژگی سربرگ و پس زمینه سفارشی به پوسته  (۲ نوشته)

 • ياسر

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۹
  تشکر شده: ۲۶ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۱۳ فروردین ۱۳۹۱ - ۱۰:۳۱

  سلام به اساتید و دوستان وردپرسی
  لطفا نگید این رو

  <?php
  //Check see if the customisetheme_setup exists
  if ( !function_exists('customisetheme_setup') ):
    //Any theme customisations contained in this function
    function customisetheme_setup() {
      //Define default header image
      define( 'HEADER_IMAGE', '%s/header/default.jpg' );
  
      //Define the width and height of our header image
      define( 'HEADER_IMAGE_WIDTH', apply_filters( 'customisetheme_header_image_width', 690 ) );
      define( 'HEADER_IMAGE_HEIGHT', apply_filters( 'customisetheme_header_image_height', 115 ) );
  
      //Turn off text inside the header image
      define( 'NO_HEADER_TEXT', true );
  
      //Don't forget this, it adds the functionality to the admin menu
      add_custom_image_header( '', 'customisetheme_admin_header_style' );
  
      //Set some custom header images, add as many as you like
      //%s is a placeholder for your theme directory
      $customHeaders = array (
          //Image 1
          'perfectbeach' => array (
          'url' => '%s/header/default.jpg',
          'thumbnail_url' => '%s/header/thumbnails/pb-thumbnail.jpg',
          'description' => __( 'Perfect Beach', 'customisetheme' )
        ),
          //Image 2
          'tiger' => array (
          'url' => '%s/header/tiger.jpg',
          'thumbnail_url' => '%s/header/thumbnails/tiger-thumbnail.jpg',
          'description' => __( 'Tiger', 'customisetheme' )
        ),
          //Image 3
          'lunar' => array (
          'url' => '%s/header/lunar.jpg',
          'thumbnail_url' => '%s/header/thumbnails/lunar-thumbnail.jpg',
          'description' => __( 'Lunar', 'customisetheme' )
        )
      );
      //Register the images with WordPress
      register_default_headers($customHeaders);
    }
  endif;
  
  if ( ! function_exists( 'customisetheme_admin_header_style' ) ) :
    //Function fired and inline styles added to the admin panel
    //Customise as required
    function customisetheme_admin_header_style() {
    ?>
      <style type="text/css">
        #wpbody-content #headimg {
          height: <?php echo HEADER_IMAGE_HEIGHT; ?>px;
          width: <?php echo HEADER_IMAGE_WIDTH; ?>px;
          border: 1px solid #333;
        }
      </style>
    <?php
    }
  endif;
  
  //Execute our custom theme functionality
  add_action( 'after_setup_theme', 'customisetheme_setup' );

  به توابع پوسته و این رو

  <img id="headerimg" src="<?php header_image(); ?>" width="<?php echo HEADER_IMAGE_WIDTH; ?>" height="<?php echo HEADER_IMAGE_HEIGHT; ?>" alt="Header image alt text" />
  
  ?>

  به سربرگ.پی اچ پی اضافه کن تا سربرگ سفارشی فعال بشه و بعد

  add_custom_background();

  رو به توابع پوسته برای پس زمینه سفارشی!
  چون این کارو کردم نشد
  البته تغییرات لازم رو تو کدها داده بودم و این هایی که ایجاست کدهای خام هستن
  اگه دوستان راهنمایی کنن ممنون می شم

 • Gadgetiha.ir

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۳
  تشکر شده: ۱۶ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۱۷ فروردین ۱۳۹۱ - ۰۸:۳۰

  tickblog گفت:
  سلام به اساتید و دوستان وردپرسی
  لطفا نگید این رو

  <?php
  //Check see if the customisetheme_setup exists
  if ( !function_exists('customisetheme_setup') ):
    //Any theme customisations contained in this function
    function customisetheme_setup() {
      //Define default header image
      define( 'HEADER_IMAGE', '%s/header/default.jpg' );
  
      //Define the width and height of our header image
      define( 'HEADER_IMAGE_WIDTH', apply_filters( 'customisetheme_header_image_width', 690 ) );
      define( 'HEADER_IMAGE_HEIGHT', apply_filters( 'customisetheme_header_image_height', 115 ) );
  
      //Turn off text inside the header image
      define( 'NO_HEADER_TEXT', true );
  
      //Don't forget this, it adds the functionality to the admin menu
      add_custom_image_header( '', 'customisetheme_admin_header_style' );
  
      //Set some custom header images, add as many as you like
      //%s is a placeholder for your theme directory
      $customHeaders = array (
          //Image 1
          'perfectbeach' => array (
          'url' => '%s/header/default.jpg',
          'thumbnail_url' => '%s/header/thumbnails/pb-thumbnail.jpg',
          'description' => __( 'Perfect Beach', 'customisetheme' )
        ),
          //Image 2
          'tiger' => array (
          'url' => '%s/header/tiger.jpg',
          'thumbnail_url' => '%s/header/thumbnails/tiger-thumbnail.jpg',
          'description' => __( 'Tiger', 'customisetheme' )
        ),
          //Image 3
          'lunar' => array (
          'url' => '%s/header/lunar.jpg',
          'thumbnail_url' => '%s/header/thumbnails/lunar-thumbnail.jpg',
          'description' => __( 'Lunar', 'customisetheme' )
        )
      );
      //Register the images with WordPress
      register_default_headers($customHeaders);
    }
  endif;
  
  if ( ! function_exists( 'customisetheme_admin_header_style' ) ) :
    //Function fired and inline styles added to the admin panel
    //Customise as required
    function customisetheme_admin_header_style() {
    ?>
      <style type="text/css">
        #wpbody-content #headimg {
          height: <?php echo HEADER_IMAGE_HEIGHT; ?>px;
          width: <?php echo HEADER_IMAGE_WIDTH; ?>px;
          border: 1px solid #333;
        }
      </style>
    <?php
    }
  endif;
  
  //Execute our custom theme functionality
  add_action( 'after_setup_theme', 'customisetheme_setup' );

  به توابع پوسته و این رو

  <img id="headerimg" src="<?php header_image(); ?>" width="<?php echo HEADER_IMAGE_WIDTH; ?>" height="<?php echo HEADER_IMAGE_HEIGHT; ?>" alt="Header image alt text" />
  
  ?>

  به سربرگ.پی اچ پی اضافه کن تا سربرگ سفارشی فعال بشه و بعد

  add_custom_background();

  رو به توابع پوسته برای پس زمینه سفارشی!
  چون این کارو کردم نشد
  البته تغییرات لازم رو تو کدها داده بودم و این هایی که ایجاست کدهای خام هستن
  اگه دوستان راهنمایی کنن ممنون می شم

  دوست گرامی چرا از خود نظیمات وردپرس هدر و پس زمینه سفارشی رو اعمال نکردی؟
  اون جا که از این همه کد راحت می شدی؟

درباره‌ی این موضوع