انجمن

 • mazdakam

  آفلاین

  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۵۳
  تشکر شده: ۱۲۲ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۰ شهریور ۱۳۸۶ - ۱۷:۰۲

  دیدگاه‌هایتان را بیان نمایید!

 • underline

  آفلاین

  تعداد نوشته‌ها: ۴۸۹
  تشکر شده: ۳۵ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۱ شهریور ۱۳۸۶ - ۰۲:۲۱

  همین دلخواه عالیه .

 • mazdakam

  آفلاین

  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۵۳
  تشکر شده: ۱۲۲ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۳ شهریور ۱۳۸۶ - ۰۲:۲۲

  کسی مخالف نیست؟

 • navid

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۲۷۱۸
  تشکر شده: ۲۹۹ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۳ شهریور ۱۳۸۶ - ۱۰:۰۹

  می شه یه کم بیشتر توضیح بدی که کجا میاد و با چه کلمه ای . من حس می کنم گزینه بهتری براش وجود داره

 • گناهکار

  آفلاین
  کلیددار
  تعداد نوشته‌ها: ۳۵۳۵
  تشکر شده: ۲۵۴۴ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۳ شهریور ۱۳۸۶ - ۱۱:۱۵

  می شه یه کم بیشتر توضیح بدی که کجا میاد و با چه کلمه ای . من حس می کنم گزینه بهتری براش وجود داره

  custom fields

 • mazdakam

  آفلاین

  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۵۳
  تشکر شده: ۱۲۲ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۳ شهریور ۱۳۸۶ - ۱۲:۰۳

  جاهای زیادی به کار رفته ولی معادل خوبی گذاشتم به نظرم چون تو همه‌جا فهمیده می‌شه به هر حال همه‌یجاهایی که به کار رفته رو فهرست کردم:

  You are about to delete the '%s' custom field on this post.\n
  'OK' to delete, 'Cancel' to stop.

  Add a new custom field:

  Add Custom Field »

  Custom Image Header

  Here you can upload a custom header image to be shown at the top of your blog instead of the default one. On the next screen you will be able to crop the image.

  This will restore the original header image and color. You will not be able to retrieve any customizations.

  Custom field updated

  Custom field deleted.

  Custom Fields

  This format, which we call WordPress eXtended RSS or WXR, will contain your posts, comments, custom fields, and categories.

  Customize Permalink Structure

  By default WordPress uses web URLs which have question marks and lots of numbers in them, however WordPress offers you the ability to create a custom URL structure for your permalinks and archives. This can improve the aesthetics, usability, and forward-compatibility of your links. A number of tags are available, and here are some examples to get you started

  Custom, specify below

  Custom structure

  If you like, you may enter a custom prefix for your category URLs here. For example, /taxonomy/tags would make your category links like http://example.org/taxonomy/tags/uncategorized/. If you leave this blank the default will be used.

  If you like, you may enter a custom prefix for your category URLs here. For example, /index.php/taxonomy/tags would make your category links like http://example.org/index.php/taxonomy/tags/uncategorized/. If you leave this blank the default will be used.

  Your theme will display its usual sidebar when this box is empty. Dragging widgets into this box will replace the usual sidebar with your customized sidebar.

  To use this importer, you must have a Google account, an upgraded (New, was Beta) blog, and it must be on blogspot or a custom domain (not FTP).

  Howdy! This importer allows you to extract posts from an RSS 2.0 file into your blog. This is useful if you want to import your posts from a system that is not handled by a custom import tool. Pick an RSS file to upload and click Import.

  Howdy! Upload your WordPress eXtended RSS (WXR) file and we’ll import the posts, comments, custom fields, and categories into this blog.

  Import posts, comments, custom fields, pages, and categories from a WordPress export file

  Customize Header

 • utopia

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۹
  تشکر شده: ۷ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۳ شهریور ۱۳۸۶ - ۱۵:۲۳

  لطفاً اصلاح شود:

  توی عنوان بجای Custom نوشته شده Coustom

 • mazdakam

  آفلاین

  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۵۳
  تشکر شده: ۱۲۲ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۳ شهریور ۱۳۸۶ - ۱۵:۳۲

  utopia گفت:
  لطفاً اصلاح شود:
  توی عنوان بجای Custom نوشته شده Coustom

  درستش کردم ;-)

 • navid

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۲۷۱۸
  تشکر شده: ۲۹۹ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۳ شهریور ۱۳۸۶ - ۱۷:۵۲

  Custom Image Header :
  مثلا می شه تصویر سربرگ دلخواه . ولی من می گم می تونه بشه شخصی سازی تصویر سربرگ یا یه چیزی تو این مایه ها . یعنی Custom رو به سمت شخصی سازی ببریم . به نظرم این بهتر مفهوم رو می رسونه

 • mazdakam

  آفلاین

  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۵۳
  تشکر شده: ۱۲۲ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۳ شهریور ۱۳۸۶ - ۱۹:۰۲

  navid گفت:
  Custom Image Header :
  مثلا می شه تصویر سربرگ دلخواه . ولی من می گم می تونه بشه شخصی سازی تصویر سربرگ یا یه چیزی تو این مایه ها . یعنی Custom رو به سمت شخصی سازی ببریم . به نظرم این بهتر مفهوم رو می رسونه

  دل‌خواه یعنی چیزی که دلت می‌خواهد فکر کنم گویا باشه خوبیش این هست که ی لمه است و کلش هم فارسیه و هم این‌که خوش آواست
  شخصی سازی معنیش همونه اما هم دو تا کلمه است هم شخصی عربی است هم به نسبت دل‌خواه خوش‌آوا نیستش

 • navid

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۲۷۱۸
  تشکر شده: ۲۹۹ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۳ شهریور ۱۳۸۶ - ۱۹:۳۴

  mazdakam گفت:

  navid گفت:
  Custom Image Header :
  مثلا می شه تصویر سربرگ دلخواه . ولی من می گم می تونه بشه شخصی سازی تصویر سربرگ یا یه چیزی تو این مایه ها . یعنی Custom رو به سمت شخصی سازی ببریم . به نظرم این بهتر مفهوم رو می رسونه

  دل‌خواه یعنی چیزی که دلت می‌خواهد فکر کنم گویا باشه خوبیش این هست که ی لمه است و کلش هم فارسیه و هم این‌که خوش آواست
  شخصی سازی معنیش همونه اما هم دو تا کلمه است هم شخصی عربی است هم به نسبت دل‌خواه خوش‌آوا نیستش

  منظور من مفهوم هست نه آهنگ و عربی و فارسی ...

 • mazdakam

  آفلاین

  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۵۳
  تشکر شده: ۱۲۲ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۳ شهریور ۱۳۸۶ - ۱۹:۴۵

  navid گفت:

  mazdakam گفت:

  navid گفت:
  Custom Image Header :
  مثلا می شه تصویر سربرگ دلخواه . ولی من می گم می تونه بشه شخصی سازی تصویر سربرگ یا یه چیزی تو این مایه ها . یعنی Custom رو به سمت شخصی سازی ببریم . به نظرم این بهتر مفهوم رو می رسونه

  دل‌خواه یعنی چیزی که دلت می‌خواهد فکر کنم گویا باشه خوبیش این هست که ی لمه است و کلش هم فارسیه و هم این‌که خوش آواست
  شخصی سازی معنیش همونه اما هم دو تا کلمه است هم شخصی عربی است هم به نسبت دل‌خواه خوش‌آوا نیستش

  منظور من مفهوم هست نه آهنگ و عربی و فارسی ...

  دل‌خواه یعنی چیزی که دلت می‌خواهد فکر کنم گویا باشه

 • navid

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۲۷۱۸
  تشکر شده: ۲۹۹ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۳ شهریور ۱۳۸۶ - ۱۹:۴۸

  دل خواه = شخصی سازی

  جور در نمیاد !

 • mazdakam

  آفلاین

  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۵۳
  تشکر شده: ۱۲۲ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۳ شهریور ۱۳۸۶ - ۲۰:۰۴

  جور دنمیاد چون اونی که شما معادل گذاشتی برای Custom نیست نوید جان
  شخصی‌سازی معادل Customize هستش نه custom که اگر بر اساس دل‌خواه بخواهیم معادل بگذاریم می‌شه دل‌خواه کردن نه دلخواه

  که اون وقت جور در میاد

  و شخصی‌سازی دامنه‌ی کاربردش گسترده نیست برای نمونه
  custom domain = دامنه‌ی دلخواه می‌شه گذاشت ولی شخصی‌سازی و ... همچین ناجوره یا
  توی Custom Field
  و ...

 • Behnam

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۶۳
  تشکر شده: ۲۰ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۳ شهریور ۱۳۸۶ - ۲۰:۱۱

  آره تنظیمات شخصی به نظر منم بهتره

 • mazdakam

  آفلاین

  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۵۳
  تشکر شده: ۱۲۲ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۳ شهریور ۱۳۸۶ - ۲۰:۱۹

  تنظیمات شخصی

  اصلا معنیش درست نیست بهنام جان اینی که تو می‌گی
  personal setting هستش نه customize کردن!

  ما باید واژه‌ای بگذاریم که توانایی گسترش رو داشته باشه این واژه تنها توی دل‌]واه کردن سربرگ به کار نرفته توی Custom Field یا custom domain و
  You are about to delete the '%s' custom field on this post.\n
  'OK' to delete, 'Cancel' to stop.

  Add a new custom field:

  Add Custom Field »

  Custom Image Header

  Here you can upload a custom header image to be shown at the top of your blog instead of the default one. On the next screen you will be able to crop the image.

  This will restore the original header image and color. You will not be able to retrieve any customizations.

  Custom field updated

  Custom field deleted.

  Custom Fields

  This format, which we call WordPress eXtended RSS or WXR, will contain your posts, comments, custom fields, and categories.

  Customize Permalink Structure

  By default WordPress uses web URLs which have question marks and lots of numbers in them, however WordPress offers you the ability to create a custom URL structure for your permalinks and archives. This can improve the aesthetics, usability, and forward-compatibility of your links. A number of tags are available, and here are some examples to get you started

  Custom, specify below

  Custom structure

  If you like, you may enter a custom prefix for your category URLs here. For example, /taxonomy/tags would make your category links like http://example.org/taxonomy/tags/uncategorized/. If you leave this blank the default will be used.

  If you like, you may enter a custom prefix for your category URLs here. For example, /index.php/taxonomy/tags would make your category links like http://example.org/index.php/taxonomy/tags/uncategorized/. If you leave this blank the default will be used.

  Your theme will display its usual sidebar when this box is empty. Dragging widgets into this box will replace the usual sidebar with your customized sidebar.

  To use this importer, you must have a Google account, an upgraded (New, was Beta) blog, and it must be on blogspot or a custom domain (not FTP).

  Howdy! This importer allows you to extract posts from an RSS 2.0 file into your blog. This is useful if you want to import your posts from a system that is not handled by a custom import tool. Pick an RSS file to upload and click Import.

  Howdy! Upload your WordPress eXtended RSS (WXR) file and we’ll import the posts, comments, custom fields, and categories into this blog.

  Import posts, comments, custom fields, pages, and categories from a WordPress export file

  Customize Header

  هم به کار رفته

 • shahvar

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۶۶
  تشکر شده: ۲۱ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۳ شهریور ۱۳۸۶ - ۲۲:۲۴

  دل‌خواه

 • گناهکار

  آفلاین
  کلیددار
  تعداد نوشته‌ها: ۳۵۳۵
  تشکر شده: ۲۵۴۴ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۴ شهریور ۱۳۸۶ - ۰۹:۱۶

  دل‌خواه!

 • کیا طاهری

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۱۸
  تشکر شده: ۱۱ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۴ شهریور ۱۳۸۶ - ۱۲:۵۱

  دل خواه گزینش خوبی است !

 • mazdakam

  آفلاین

  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۵۳
  تشکر شده: ۱۲۲ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۶ شهریور ۱۳۸۶ - ۰۱:۵۴

  روی دل‌خواه توافق هست

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.