انجمن


چگونه این قسمت قالب را راس چین بکنم  (۳ نوشته)

 • niaztarin1

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۴ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۷:۲۶

  سلام

  ببخشید من قالبی را آماده کرده ام اما وقتی مطالب را ارسال میکنم . همه نوشته ها چپ چین میشوند .

  این هم تصویر

  http://upload.niaztarin.ir/di-UYNN.jpg

  لطفا راهنمایی بکنید

  اینم کدی که در صفحه اصللی استفاده میکنم
  <?php get_header(); ?>
  <meta http-equiv="Content-Language" content="fa" />
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

  <div id="content">

  <?php if (have_posts()) : ?>
  <?php while (have_posts()) : the_post(); $loopcounter++; ?>
  <div class="posts">
  <div class="xsnazzy"> <b class="xtop"><b class="xb1"></b><b class="xb2"></b><b class="xb3"></b><b class="xb4"></b></b>
  <div class="xboxcontent">
  <h1>"><?php the_title(); ?></h1>
  <div class="post_top"> <span class="auth">موضوعات :
  <?php the_category(',') ?>

  </span>
  <span class="category">
  <?php the_time('j, F, Y') ?>
  <?php the_author_posts_link(); ?>نویسنده :
  </span> </div>

  <?php the_content(); ?>

  <p style="text-align: right"> ">
  <div class="post-more-link">دانلود + ادامه مطلب</div>
  <p>
  </p>

  <div class="post_bottom">
  <div class="post_bottom2">
  <span class="commentp">
  <?php comments_popup_link('(0) نظرات', '(1) نظرات', '(%) نظرات'); ?>
  </span>

  </div>
  </div>
  <!--post bottom end -->
  </div>
  <b class="xbottom"><b class="xb4"></b><b class="xb3"></b><b class="xb2"></b><b class="xb1"></b></b> </div>
  <!--Post Meta-->
  </div>

  <?php if ($loopcounter <= 1) { include (TEMPLATEPATH . '/google_ads.php'); } ?>

  <!--post end -->
  <?php endwhile; ?>
  <!-- Prev/Next page navigation -->

  <div class="page-nav">
  <div class="nav-previous">
  <?php previous_posts_link('Previous Page') ?>
  </div>
  <div class="nav-next">
  <?php next_posts_link('Next Page') ?>
  </div>
  </div>

  <?php else : ?>
  <div class="xsnazzy"> <b class="xtop"><b class="xb1"></b><b class="xb2"></b><b class="xb3"></b><b class="xb4"></b></b>
  <div class="xboxcontent">
  <h3>Sorry, no posts matched your criteria.</h3>
  <p>Please try searching again here...</p>
  <div class="search404">
  <?php include(TEMPLATEPATH."/searchform.php");?>
  </div>
  <p class="clear">Or, take a look at Archives and Categories</p>
  <div class="scategory">
  <h2>
  <?php _e('Category'); ?>
  </h2>

   <?php wp_list_categories('orderby=name&title_li'); ?>

  </div>
  <div class="archives">
  <h2 class="sidebartitle">
  <?php _e('Archives'); ?>
  </h2>

   <?php wp_get_archives('type=monthly'); ?>

  </div>
  </div>
  <b class="xbottom"><b class="xb4"></b><b class="xb3"></b><b class="xb2"></b><b class="xb1"></b></b> </div>
  <?php endif; ?>
  </div>
  <!--include sidebar-->
  <?php get_sidebar(); ?>
  <!--include footer-->
  <?php get_footer(); ?>

 • پویا آنلاین

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۴۵
  تشکر شده: ۳۳۳ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۴ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۸:۳۵

  سلام. در فایل استایل و در کلاس مربوطه
  text-align: right;
  رو اضافه کن.
  موفق باشی :-)

 • hamed_afk892

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۰
  تشکر شده: ۵ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۹ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۵:۲۴

  سلام،
  فایل های پوستتون رو اینجا قرار بدید تا دقیقا بهتون بگم که چی کار کنین.

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.