انجمن


فیلتر کردن جستجو  (۲ نوشته)

 • hoseni_68

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۵
  تشکر شده: ۱۶ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۴ مهر ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۸

  من یه کوئری نوشتم که میاد کاربرایی که مثلا شهرشون تهران هست رو میگیره و مطالبشونو داخل صفحه سرج نشون میده ولی مشکلی که هست اینه که مثلا الان 80 تا مطلب دارم که داخل 8 صفحه نشون میده وقتی این کد اجرا میشه و کاربر مربوطه فقط یه مطلب داره ، این یه مطلب رو داخل 8 صفحه تکرار می کنه.
  چکار کنم؟

  <?
  $cityidostan=$_GET['city'];
  $your_user_search = new WP_User_Query( array(
    'meta_key' => 'city' ,
    'meta_value' => $cityidostan
    ));
  $listers = $your_user_search->get_results();
  $lister_ids = array();
  foreach($listers as $lister) {
    $lister_ids[] = $lister->ID;
  }
  
  $authors = implode(',', $lister_ids);
  echo $authors;
  
    $query = new WP_Query( array( 'author' => $authors ) );
  ?>
  <?php if(have_posts()) : ?>
  <?php while($query->have_posts()) : $query->the_post(); ?>
  
  <a class="cataegorysa" href="<?php the_permalink() ?>"><div class="post"><div class="post-box"><div class="img-contentt"><?
  if ( $attach ) {$content .= $attach;}?>
  <?php if ( $thumb[0] ){echo ("<img src=$thumb[0] alt='ابزار دسته دوم'/>");
  } else { ?><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/img/Default-Car.jpg" alt="<?php the_title(); ?>" /><?php } ?>
  </div>
  <table style="padding:11px 0;width:75%">
  <tr height="40px" valign="top">
  <td style="width:270px"><h2><?php echo the_title(); ?></h2>
  <span class='span-count'>[<?php echo human_time_diff(get_the_time('U'), current_time('timestamp')) . ' قبل'; ?>]</span></td>
  </tr>
  <tr>
  <td><?php the_content_rss('', TRUE, '', 10); ?></td>
  <td style="width:100px;text-align:left"><?php $checkTavafoghi = get_post_meta ($post->ID, 'cf_price',ture);
  if ($checkTavafoghi){echo ($checkTavafoghi . 'تومان');}else{echo ("توافقی");}?></td>
  </tr>
  </table></div></div></a><?//}?>
  <?php endwhile;wp_page_numbers();?>
  
  <?php endif; ?>
  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  تناسب اندام
 • hoseni_68

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۵
  تشکر شده: ۱۶ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۶ مهر ۱۳۹۵ - ۱۹:۳۰

  اینو اضافه کردم درست شد

  query_posts(
  		array(
  			'post_type' => 'post',
  			'author__in' => $authors,
  			'paged' => $paged
  		)
  	);

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها