انجمن


ويرايش بخش كامنت ها در پوسته 2012  (۱ نوشته)

 • تصفیه آب خانگی

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۲
  تشکر شده: ۴ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۳:۳۳

  سلام

  چطور مي تونم بخش كامنت ها رو در پوسته ي 2012 ويرايش كنم؟

  <?php
  /**
   * The template for displaying Comments.
   *
   * The area of the page that contains both current comments
   * and the comment form. The actual display of comments is
   * handled by a callback to twentytwelve_comment() which is
   * located in the functions.php file.
   *
   * @package WordPress
   * @subpackage Twenty_Twelve
   * @since Twenty Twelve 1.0
   */
  
  /*
   * If the current post is protected by a password and
   * the visitor has not yet entered the password we will
   * return early without loading the comments.
   */
  if ( post_password_required() )
  	return;
  ?>
  
  <div id="comments" class="comments-area">
  
  	<?php // You can start editing here -- including this comment! ?>
  
  	<?php if ( have_comments() ) : ?>
  		<h2 class="comments-title">
  			<?php
  				printf( _n( 'One thought on &ldquo;%2$s&rdquo;', '%1$s thoughts on &ldquo;%2$s&rdquo;', get_comments_number(), 'twentytwelve' ),
  					number_format_i18n( get_comments_number() ), '<span>' . get_the_title() . '</span>' );
  			?>
  		</h2>
  
  		<ol class="commentlist">
  			<?php wp_list_comments( array( 'callback' => 'twentytwelve_comment', 'style' => 'ol' ) ); ?>
  		</ol><!-- .commentlist -->
  
  		<?php if ( get_comment_pages_count() > 1 && get_option( 'page_comments' ) ) : // are there comments to navigate through ?>
  		<nav id="comment-nav-below" class="navigation" role="navigation">
  			<h1 class="assistive-text section-heading"><?php _e( 'Comment navigation', 'twentytwelve' ); ?></h1>
  			<div class="nav-previous"><?php previous_comments_link( __( '&larr; Older Comments', 'twentytwelve' ) ); ?></div>
  			<div class="nav-next"><?php next_comments_link( __( 'Newer Comments &rarr;', 'twentytwelve' ) ); ?></div>
  		</nav>
  		<?php endif; // check for comment navigation ?>
  
  		<?php
  		/* If there are no comments and comments are closed, let's leave a note.
  		 * But we only want the note on posts and pages that had comments in the first place.
  		 */
  		if ( ! comments_open() && get_comments_number() ) : ?>
  		<p class="nocomments"><?php _e( 'Comments are closed.' , 'twentytwelve' ); ?></p>
  		<?php endif; ?>
  
  	<?php endif; // have_comments() ?>
  
  	<?php comment_form(); ?>
  
  </div><!-- #comments .comments-area -->

  اين پوسته ي ديدگاه هاي سايت من هست.

  به عنوان مثال ميخوام به جاي كلمه ي "پاسخ دهيد" بنويسم "سوال بپرسيد" در پوسته ي خودم اين كلمات فارسي را پيدا نمي كنم. انگليسي كلمات هم اينجا نيست. كجا را بايد ويرايش كنم؟

درباره‌ی این موضوع