انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

تصفیه آب خانگی


تاریخ عضویت
۱۷ دی ۱۳۹۱ (۷ سال)
آخرین فعالیت
1 سال, 4 ماه قبل (آفلاین)
موقعیت
تهران
پیشه
تصفیه آب خانگی
علایق
تصفیه آب خانگی

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل پوسته 2012 آخرین پاسخ کاربر: ۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱ سال پیش
 2. حذف فرم توضیحات تکمیلی آخرین پاسخ کاربر: ۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱ سال پیش
 3. خطای missing author آخرین پاسخ کاربر: ۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. نصب وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۴ سال پیش
 5. كمك - نوشته هاي كهنه تر! آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. كمك - نوشته هاي كهنه تر! آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. كمك - نوشته هاي كهنه تر! آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. كمك - نوشته هاي كهنه تر! آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 9. كمك - ترجمه آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. ویرایش twentytwelve-fa_IR.po و تغییر ترجمه ها آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. چگونه می‌توانم یک پوسته یا افزونه را ترجمه کنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 12. ویرایش twentytwelve-fa_IR.po و تغییر ترجمه ها آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. کلا سوال های من جواب داده نمیشه! آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. منوي بالاي پوسته ي 2012 آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 15. چطور جمله پايين پست ها رو ويرايش كنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 16. ويرايش بخش كامنت ها در پوسته 2012 آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 17. آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 18. ويرايش پوسته ي قسمت كامنت ها آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 19. آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 20. آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 21. اتصال وبلاگ به دامنه آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 22. ويرايش قسمت " این نوشته در ... با برچسب ... توسط ... منتشر آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 23. چگونه مي توان ديدگاه را براي تمام يا برخي از مطالب غير ف آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 24. حذف شدن دكمه ي ادامه ي مطلب از پنل مديريت آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 25. ويرايش پوسته ي قسمت كامنت ها آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 26. چطور قالب پيش فرض بخش كامنت ها را ويرايش كنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 27. چطور favicon را عوض كنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 28. چگونه پوسته ی پیشفرض وردپرس را ویرایش کنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 29. حدف آندرلاین آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 30. چگونه آندرلاین را از لینک های سایتم حذف کنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 31. چگونه آندرلاین را از لینک های سایتم حذف کنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 32. مشکل با تغییر پیوند یکتا آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 33. مشکل اضافه شدن index.php به پیوند یکتا آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 34. تغيير آدرس پست ها از /index.php/%postname%/ آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. مشکل پوسته 2012 آغازشده: ۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱ سال پیش.
 2. حذف فرم توضیحات تکمیلی آغازشده: ۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱ سال پیش.
 3. خطای missing author آغازشده: ۳ سال پیش بدون پاسخ.
 4. نصب وردپرس آغازشده: ۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۴ سال پیش.
 5. كمك - نوشته هاي كهنه تر! آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 6. كمك - نوشته هاي كهنه تر! آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 7. كمك - نوشته هاي كهنه تر! آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 8. كمك - نوشته هاي كهنه تر! آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 9. كمك - ترجمه آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 10. ویرایش twentytwelve-fa_IR.po و تغییر ترجمه ها آغازشده: ۶ سال پیش بدون پاسخ.
 11. ویرایش twentytwelve-fa_IR.po و تغییر ترجمه ها آغازشده: ۶ سال پیش بدون پاسخ.
 12. ويرايش twentytwelve-fa_IR.po آغازشده: ۶ سال پیش بدون پاسخ.
 13. کلا سوال های من جواب داده نمیشه! آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 14. منوي بالاي پوسته ي 2012 آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 15. چطور جمله پايين پست ها رو ويرايش كنم؟ آغازشده: ۶ سال پیش بدون پاسخ.
 16. ويرايش بخش كامنت ها در پوسته 2012 آغازشده: ۶ سال پیش بدون پاسخ.
 17. آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 18. ويرايش پوسته ي قسمت كامنت ها آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 19. آغازشده: ۶ سال پیش بدون پاسخ.
 20. آغازشده: ۶ سال پیش بدون پاسخ.
 21. اتصال وبلاگ به دامنه آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 22. ويرايش قسمت " این نوشته در ... با برچسب ... توسط ... منتشر آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 23. چگونه مي توان ديدگاه را براي تمام يا برخي از مطالب غير ف آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 24. حذف شدن دكمه ي ادامه ي مطلب از پنل مديريت آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 25. چطور favicon را عوض كنم؟ آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 26. ويرايش پوسته ي قسمت كامنت ها آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 27. چطور قالب پيش فرض بخش كامنت ها را ويرايش كنم؟ آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 28. چگونه آندرلاین را از لینک های سایتم حذف کنم؟ آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 29. چگونه پوسته ی پیشفرض وردپرس را ویرایش کنم؟ آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 30. چگونه آندرلاین را از لینک های سایتم حذف کنم؟ آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 31. چگونه آندرلاین را از لینک های سایتم حذف کنم؟ آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 32. تغيير آدرس پست ها از /index.php/%postname%/ آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.