انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

تصفیه آب خانگی


تاریخ عضویت
۱۷ دی ۱۳۹۱ (۸ سال)
آخرین فعالیت
11 ماه قبل (آفلاین)
موقعیت
تهران
پیشه
تصفیه آب خانگی
علایق
تصفیه آب خانگی

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. ریدایرکت اجباری! آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ ماه پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. مشکل پوسته 2012 آخرین پاسخ کاربر: ۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۲ سال پیش
 3. حذف فرم توضیحات تکمیلی آخرین پاسخ کاربر: ۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۳ سال پیش
 4. خطای missing author آخرین پاسخ کاربر: ۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. نصب وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 6. كمك - نوشته هاي كهنه تر! آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. كمك - نوشته هاي كهنه تر! آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. كمك - نوشته هاي كهنه تر! آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. كمك - نوشته هاي كهنه تر! آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 10. كمك - ترجمه آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. ویرایش twentytwelve-fa_IR.po و تغییر ترجمه ها آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. چگونه می‌توانم یک پوسته یا افزونه را ترجمه کنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 13. ویرایش twentytwelve-fa_IR.po و تغییر ترجمه ها آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. کلا سوال های من جواب داده نمیشه! آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. منوي بالاي پوسته ي 2012 آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 16. چطور جمله پايين پست ها رو ويرايش كنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 17. ويرايش بخش كامنت ها در پوسته 2012 آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 18. آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 19. ويرايش پوسته ي قسمت كامنت ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 20. آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 21. آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 22. اتصال وبلاگ به دامنه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 23. ويرايش قسمت " این نوشته در ... با برچسب ... توسط ... منتشر آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 24. چگونه مي توان ديدگاه را براي تمام يا برخي از مطالب غير ف آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 25. حذف شدن دكمه ي ادامه ي مطلب از پنل مديريت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 26. ويرايش پوسته ي قسمت كامنت ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 27. چطور قالب پيش فرض بخش كامنت ها را ويرايش كنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 28. چطور favicon را عوض كنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 29. چگونه پوسته ی پیشفرض وردپرس را ویرایش کنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 30. حدف آندرلاین آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 31. چگونه آندرلاین را از لینک های سایتم حذف کنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 32. چگونه آندرلاین را از لینک های سایتم حذف کنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 33. مشکل با تغییر پیوند یکتا آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 34. مشکل اضافه شدن index.php به پیوند یکتا آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 35. تغيير آدرس پست ها از /index.php/%postname%/ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. ریدایرکت اجباری! آغازشده: ۱۱ ماه پیش بدون پاسخ.
 2. مشکل پوسته 2012 آغازشده: ۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۲ سال پیش.
 3. حذف فرم توضیحات تکمیلی آغازشده: ۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۳ سال پیش.
 4. خطای missing author آغازشده: ۴ سال پیش بدون پاسخ.
 5. نصب وردپرس آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 6. كمك - نوشته هاي كهنه تر! آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 7. كمك - نوشته هاي كهنه تر! آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 8. كمك - نوشته هاي كهنه تر! آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 9. كمك - نوشته هاي كهنه تر! آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 10. كمك - ترجمه آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 11. ویرایش twentytwelve-fa_IR.po و تغییر ترجمه ها آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 12. ویرایش twentytwelve-fa_IR.po و تغییر ترجمه ها آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 13. ويرايش twentytwelve-fa_IR.po آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 14. کلا سوال های من جواب داده نمیشه! آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 15. منوي بالاي پوسته ي 2012 آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 16. چطور جمله پايين پست ها رو ويرايش كنم؟ آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 17. ويرايش بخش كامنت ها در پوسته 2012 آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 18. آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 19. ويرايش پوسته ي قسمت كامنت ها آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 20. آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 21. آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 22. اتصال وبلاگ به دامنه آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 23. ويرايش قسمت " این نوشته در ... با برچسب ... توسط ... منتشر آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 24. چگونه مي توان ديدگاه را براي تمام يا برخي از مطالب غير ف آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 25. حذف شدن دكمه ي ادامه ي مطلب از پنل مديريت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 26. چطور favicon را عوض كنم؟ آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 27. ويرايش پوسته ي قسمت كامنت ها آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 28. چطور قالب پيش فرض بخش كامنت ها را ويرايش كنم؟ آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 29. چگونه آندرلاین را از لینک های سایتم حذف کنم؟ آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 30. چگونه پوسته ی پیشفرض وردپرس را ویرایش کنم؟ آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 31. چگونه آندرلاین را از لینک های سایتم حذف کنم؟ آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 32. چگونه آندرلاین را از لینک های سایتم حذف کنم؟ آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 33. تغيير آدرس پست ها از /index.php/%postname%/ آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.