انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

تصفیه آب خانگی


تاریخ عضویت
۱۷ دی ۱۳۹۱ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
3 سال, 7 ماه قبل (آفلاین)
موقعیت
تهران
پیشه
تصفیه آب خانگی
علایق
تصفیه آب خانگی

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. ریدایرکت اجباری! آخرین پاسخ کاربر: ۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. مشکل پوسته 2012 آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
 3. حذف فرم توضیحات تکمیلی آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
 4. خطای missing author آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. نصب وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. كمك - نوشته هاي كهنه تر! آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. كمك - نوشته هاي كهنه تر! آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. كمك - نوشته هاي كهنه تر! آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. كمك - نوشته هاي كهنه تر! آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 10. كمك - ترجمه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. ویرایش twentytwelve-fa_IR.po و تغییر ترجمه ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. چگونه می‌توانم یک پوسته یا افزونه را ترجمه کنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 13. ویرایش twentytwelve-fa_IR.po و تغییر ترجمه ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. کلا سوال های من جواب داده نمیشه! آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. منوي بالاي پوسته ي 2012 آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 16. چطور جمله پايين پست ها رو ويرايش كنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 17. ويرايش بخش كامنت ها در پوسته 2012 آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 18. آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 19. ويرايش پوسته ي قسمت كامنت ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 20. آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 21. آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 22. اتصال وبلاگ به دامنه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 23. ويرايش قسمت " این نوشته در ... با برچسب ... توسط ... منتشر آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 24. چگونه مي توان ديدگاه را براي تمام يا برخي از مطالب غير ف آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 25. حذف شدن دكمه ي ادامه ي مطلب از پنل مديريت آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 26. ويرايش پوسته ي قسمت كامنت ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 27. چطور قالب پيش فرض بخش كامنت ها را ويرايش كنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 28. چطور favicon را عوض كنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 29. چگونه پوسته ی پیشفرض وردپرس را ویرایش کنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 30. حدف آندرلاین آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 31. چگونه آندرلاین را از لینک های سایتم حذف کنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 32. چگونه آندرلاین را از لینک های سایتم حذف کنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 33. مشکل با تغییر پیوند یکتا آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 34. مشکل اضافه شدن index.php به پیوند یکتا آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 35. تغيير آدرس پست ها از /index.php/%postname%/ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. ریدایرکت اجباری! آغازشده: ۳ سال پیش بدون پاسخ.
 2. مشکل پوسته 2012 آغازشده: ۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۵ سال پیش.
 3. حذف فرم توضیحات تکمیلی آغازشده: ۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۵ سال پیش.
 4. خطای missing author آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 5. نصب وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. كمك - نوشته هاي كهنه تر! آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. كمك - نوشته هاي كهنه تر! آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 8. كمك - نوشته هاي كهنه تر! آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 9. كمك - نوشته هاي كهنه تر! آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 10. كمك - ترجمه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 11. ویرایش twentytwelve-fa_IR.po و تغییر ترجمه ها آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 12. ویرایش twentytwelve-fa_IR.po و تغییر ترجمه ها آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 13. ويرايش twentytwelve-fa_IR.po آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 14. کلا سوال های من جواب داده نمیشه! آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 15. منوي بالاي پوسته ي 2012 آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 16. چطور جمله پايين پست ها رو ويرايش كنم؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 17. ويرايش بخش كامنت ها در پوسته 2012 آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 18. آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 19. ويرايش پوسته ي قسمت كامنت ها آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 20. آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 21. آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 22. اتصال وبلاگ به دامنه آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 23. ويرايش قسمت " این نوشته در ... با برچسب ... توسط ... منتشر آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 24. چگونه مي توان ديدگاه را براي تمام يا برخي از مطالب غير ف آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 25. حذف شدن دكمه ي ادامه ي مطلب از پنل مديريت آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 26. چطور favicon را عوض كنم؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 27. ويرايش پوسته ي قسمت كامنت ها آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 28. چطور قالب پيش فرض بخش كامنت ها را ويرايش كنم؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 29. چگونه آندرلاین را از لینک های سایتم حذف کنم؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 30. چگونه پوسته ی پیشفرض وردپرس را ویرایش کنم؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 31. چگونه آندرلاین را از لینک های سایتم حذف کنم؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 32. چگونه آندرلاین را از لینک های سایتم حذف کنم؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 33. تغيير آدرس پست ها از /index.php/%postname%/ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.