انجمن


ويرايش پوسته ي قسمت كامنت ها  (۷ نوشته)

 • تصفیه آب خانگی

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۲
  تشکر شده: ۴ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۴ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۵:۳۱

  چطور مي توانم پوسته ي بخش كامنت ها را ويرايش كنم ... بخشي در قسمت كامنت هاي من وجود دارد كه نوشته: شما مي توانيد از اين دستورات html استفاده كنيد...

  مي خواهم اين بخش حذف شود.

 • طراحان نوین

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۱۵
  تشکر شده: ۵۵۹ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۵ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۰:۵۱

  ratinum گفت:
  چطور مي توانم پوسته ي بخش كامنت ها را ويرايش كنم ... بخشي در قسمت كامنت هاي من وجود دارد كه نوشته: شما مي توانيد از اين دستورات html استفاده كنيد...

  مي خواهم اين بخش حذف شود.

  باید فایل comments.php قالبتو ویرایش کنی...

 • تصفیه آب خانگی

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۲
  تشکر شده: ۴ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۵ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۳:۱۳

  <?php
  /**
  * The template for displaying Comments.
  *
  * The area of the page that contains both current comments
  * and the comment form. The actual display of comments is
  * handled by a callback to twentytwelve_comment() which is
  * located in the functions.php file.
  *
  * @package WordPress
  * @subpackage Twenty_Twelve
  * @since Twenty Twelve 1.0
  */

  /*
  * If the current post is protected by a password and
  * the visitor has not yet entered the password we will
  * return early without loading the comments.
  */
  if ( post_password_required() )
  return;
  ?>

  <div id="comments" class="comments-area">

  <?php // You can start editing here -- including this comment! ?>

  <?php if ( have_comments() ) : ?>
  <h2 class="comments-title">
  <?php
  printf( _n( 'One thought on “%2$s”', '%1$s thoughts on “%2$s”', get_comments_number(), 'twentytwelve' ),
  number_format_i18n( get_comments_number() ), '<span>' . get_the_title() . '</span>' );
  ?>
  </h2>

  <ol class="commentlist">
  <?php wp_list_comments( array( 'callback' => 'twentytwelve_comment', 'style' => 'ol' ) ); ?>
  <!-- .commentlist -->

  <?php if ( get_comment_pages_count() > 1 && get_option( 'page_comments' ) ) : // are there comments to navigate through ?>
  <nav id="comment-nav-below" class="navigation" role="navigation">
  <h1 class="assistive-text section-heading"><?php _e( 'Comment navigation', 'twentytwelve' ); ?></h1>
  <div class="nav-previous"><?php previous_comments_link( __( '← Older Comments', 'twentytwelve' ) ); ?></div>
  <div class="nav-next"><?php next_comments_link( __( 'Newer Comments →', 'twentytwelve' ) ); ?></div>
  </nav>
  <?php endif; // check for comment navigation ?>

  <?php
  /* If there are no comments and comments are closed, let's leave a note.
  * But we only want the note on posts and pages that had comments in the first place.
  */
  if ( ! comments_open() && get_comments_number() ) : ?>
  <p class="nocomments"><?php _e( 'Comments are closed.' , 'twentytwelve' ); ?></p>
  <?php endif; ?>

  <?php endif; // have_comments() ?>

  <?php comment_form(); ?>

  </div><!-- #comments .comments-area -->

  اين قالب كامنت هاي من هست ... كدوم بخش رو دقيقاً‌ بايد ويرايش كنم؟

 • karaneha

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۲
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۵ بهمن ۱۳۹۱ - ۲۳:۱۷

  سلام خدمت شما دوست عزیز
  من متنی مثل اونی که شما گفتین اینجا نمیبینم....
  شما اول باید ببینی چه جور طرحی میخوای واسه ی کامنتها؟ بعد ویرایش رو شروع کنی. بیشتر توضیح بده لطفا!

 • طراحان نوین

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۱۵
  تشکر شده: ۵۵۹ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۶ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۰:۲۹

  شما از قالب twentytwelve استفغاده می کنی؟ فایل Comments.php شما مربوط به این قالب هست. با استفاده از این توابع خودتون فایل comments رو ویرایش کنید

 • تصفیه آب خانگی

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۲
  تشکر شده: ۴ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۶ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۳:۵۴

  این سایت من هست.. poolgrill.ir
  زیر بخش کامنت ها نوشته شما می توانید از این دستورات html استفاده کنید...
  این بخش رو می خوام حذف کنم!

 • تصفیه آب خانگی

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۲
  تشکر شده: ۴ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۵:۰۱

  6 ماه گذشت و من همچنان پاسخ سوال خود را نگرفتم!!!

  سوالم ساده س پايين بخش كامنت ها نوشته:

  شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: ...

  چطور اين جمله رو از پوسته 2012 حذف كنم؟

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها