انجمن


خواهش می کنم راهنمایی کنید  (۶ نوشته)

 • ehsanaminy

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۰۶
  تشکر شده: ۷ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۴ فروردین ۱۳۸۸ - ۰۰:۱۰

  سلام
  کد پایین نمایش دهنده تمام پست ها هست ، من می خوام فقط آخرین پست نمایش داده شود. کدام قسمت باید تغییر کند
  ممنون می شم راهنمایی کنید.

  <?php
  	$post_class = 'odd';
  	$i = 1;
  ?>
  
  <div id="full-posts">
  
  <?php if(have_posts()) : while(have_posts()) : the_post(); ?>
  
  	<div class="post <?php echo $post_class; ?>">
  
  		<h2>
  			<a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a>
  		</h2>
  
  		<p class="byline">
  			<?php _e('By ','options'); ?> <?php the_author_posts_link(); ?> &bull;
  			<?php the_time(__('F j, Y','options')); ?> &bull;
  			<?php comments_popup_link(__('No Comments','options'), '1 '.__('Comment','options'), '% '.__('Comments','options')); ?>
  			<?php edit_post_link('<span class="edit-post">'.__('[Edit]','options').'</span>', ' ', ''); ?>
  		</p>
  
  		<div class="entry">
  			<?php the_content(__('Read more &raquo;','options')); ?>
  		</div>
  
  		<div class="post-meta-data">
  			<p>
  				<span class="categories"><?php _e('Categories: ','options'); ?> <?php the_category(', '); ?></span>
  				<br />
  				<span class="tags"><?php _e('Tags: ','options'); ?> <?php the_tags('', ', ', ''); ?></span>
  			</p>
  		</div>
  	</div>
  
  	<?php
  		if('odd' == $post_class) $post_class = 'even';
  		else $post_class == 'odd';
  		$i++;
  	?>
  
  	<?php endwhile; ?>
  
  	<div class="navigation-links section">
  		<?php posts_nav_link('',
  			'<span class="previous">&laquo; '.__('Previous Page','options').'</span>',
  			'<span class="next">'.__('Next Page','options').' &raquo;</span>'
  		); ?>
  	</div>
  
  <?php else: ?>
  
  	<p><?php _e('Sorry, no posts matched your criteria.','options'); ?></p>
  
  <?php endif; wp_reset_query(); ?>
  
  </div>
 • underline

  آفلاین

  تعداد نوشته‌ها: ۴۸۹
  تشکر شده: ۳۵ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۴ فروردین ۱۳۸۸ - ۰۰:۵۵

  اینو به حلقه اضافه کنید :
  <?php query_posts('showposts=1'); ?>

 • ehsanaminy

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۰۶
  تشکر شده: ۷ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۴ فروردین ۱۳۸۸ - ۰۱:۰۷

  underline گفت:
  اینو به حلقه اضافه کنید :
  <?php query_posts('showposts=1'); ?>

  می تونی بگی کجا ممنون می شم.

 • underline

  آفلاین

  تعداد نوشته‌ها: ۴۸۹
  تشکر شده: ۳۵ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۴ فروردین ۱۳۸۸ - ۰۱:۰۹

  <?php
  	$post_class = 'odd';
  	$i = 1;
  ?>
  
  <div id="full-posts">
  
  <?php if (have_posts()) : ?>
  
  <?php query_posts('showposts=1'); ?>
  
  <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
  
  	<div class="post <?php echo $post_class; ?>">
  
  		<h2>
  			<a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a>
  		</h2>
  
  		<p class="byline">
  			<?php _e('By ','options'); ?> <?php the_author_posts_link(); ?> &bull;
  			<?php the_time(__('F j, Y','options')); ?> &bull;
  			<?php comments_popup_link(__('No Comments','options'), '1 '.__('Comment','options'), '% '.__('Comments','options')); ?>
  			<?php edit_post_link('<span class="edit-post">'.__('[Edit]','options').'</span>', ' ', ''); ?>
  		</p>
  
  		<div class="entry">
  			<?php the_content(__('Read more &raquo;','options')); ?>
  		</div>
  
  		<div class="post-meta-data">
  			<p>
  				<span class="categories"><?php _e('Categories: ','options'); ?> <?php the_category(', '); ?></span>
  				<br />
  				<span class="tags"><?php _e('Tags: ','options'); ?> <?php the_tags('', ', ', ''); ?></span>
  			</p>
  		</div>
  	</div>
  
  	<?php
  		if('odd' == $post_class) $post_class = 'even';
  		else $post_class == 'odd';
  		$i++;
  	?>
  
  	<?php endwhile; ?>
  
  	<div class="navigation-links section">
  		<?php posts_nav_link('',
  			'<span class="previous">&laquo; '.__('Previous Page','options').'</span>',
  			'<span class="next">'.__('Next Page','options').' &raquo;</span>'
  		); ?>
  	</div>
  
  <?php else: ?>
  
  	<p><?php _e('Sorry, no posts matched your criteria.','options'); ?></p>
  
  <?php endif; wp_reset_query(); ?>
  
  </div>
 • underline

  آفلاین

  تعداد نوشته‌ها: ۴۸۹
  تشکر شده: ۳۵ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۴ فروردین ۱۳۸۸ - ۰۱:۱۰

  کد بالا را امتحان کنید .

 • underline

  آفلاین

  تعداد نوشته‌ها: ۴۸۹
  تشکر شده: ۳۵ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۴ فروردین ۱۳۸۸ - ۰۲:۰۲

  در ضمن از ایجاد تاپیک های مشابه برای رسیدن به پاسخ خودداری نمایید از این طریق زودتر به جواب نمیرسید .
  تاپیک قبلی شما حذف گردید : http://forum.wp-persian.com/topic/3725?replies=1 .

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.