انجمن


مشکل عدم نمایش ابزارک ها در برگه های سایت!  (۳ نوشته)

 • esmaeili

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶
  تشکر شده: ۲ بار
  # نوشته شده: ۱۲ ماه پیش
  ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۲

  با درود.
  بنده می خواهم ابزارک های سایتم در همه صفحات سایت نمایش داده شوند؛ در پایین هر ابزارک گزینۀ Show widget on: وجود دارد که من All pages را انتخاب کرده ام. امّا ابزارک ها فقط در صفحه اصلی و در صفحات پست های سایت ظاهر می شوند و در برگه های سایت مانند تماس با ما و غیره ظاهر نمی شوند. این مشکل فقط برای ناحیه ابزارک دوم وجود دارد. آیا می توان آن را حل کرد؟

 • kamalireal

  آفلاین
  استاد
  تعداد نوشته‌ها: ۲۰۹
  تشکر شده: ۸۳ بار
  # نوشته شده: ۱۲ ماه پیش
  ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۱

  esmaeili گفت:
  با درود.
  بنده می خواهم ابزارک های سایتم در همه صفحات سایت نمایش داده شوند؛ در پایین هر ابزارک گزینۀ Show widget on: وجود دارد که من All pages را انتخاب کرده ام. امّا ابزارک ها فقط در صفحه اصلی و در صفحات پست های سایت ظاهر می شوند و در برگه های سایت مانند تماس با ما و غیره ظاهر نمی شوند. این مشکل فقط برای ناحیه ابزارک دوم وجود دارد. آیا می توان آن را حل کرد؟

  درود .
  فایل single.php یا index.php را باز کنید و کد مورد نظر (ابزارک) را کپی و به فایل page.php (در جای مناسب) اضافه کنید .

  موفق باشید .

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  esmaeili
 • esmaeili

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶
  تشکر شده: ۲ بار
  # نوشته شده: ۱۲ ماه پیش
  ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۸

  kamalireal گفت:

  درود .
  فایل single.php یا index.php را باز کنید و کد مورد نظر (ابزارک) را کپی و به فایل page.php (در جای مناسب) اضافه کنید .

  موفق باشید .

  kamalireal ممنون از شما امّا بنده موفق نشدم. کد فایل single.php و index.php و page.php را قرار می دهم ممنون می شوم اگر بفرمایید کدام کد باید در page.php کپی شود:

  single.php:

  <?php
  
  /**
   *
   * single.php
   *
   * The single post template. Used when a single post is queried.
   *
   */
  get_header();
  ?>
  			<?php get_sidebar('top'); ?>
  			<?php
  			if (have_posts()) {
  				/* Display navigation to next/previous posts when applicable */
  				if (theme_get_option('theme_top_single_navigation')) {
  					theme_page_navigation(
  							array(
  								'next_link' => theme_get_previous_post_link('&laquo; %link'),
  								'prev_link' => theme_get_next_post_link('%link &raquo;')
  							)
  					);
  				}
  				while (have_posts()) {
  					the_post();
  					get_template_part('content', 'single');
  					/* Display comments */
  					if (theme_get_option('theme_allow_comments')) {
  						comments_template();
  					}
  				}
  				/* Display navigation to next/previous posts when applicable */
  				if (theme_get_option('theme_bottom_single_navigation')) {
  					theme_page_navigation(
  							array(
  								'next_link' => theme_get_previous_post_link('&laquo; %link'),
  								'prev_link' => theme_get_next_post_link('%link &raquo;')
  							)
  					);
  				}
  			} else {
  				theme_404_content();
  			}
  			?>
  			<?php get_sidebar('bottom'); ?>
  <?php get_footer(); ?>

  index.php:

  <?php get_header(); ?>
  			<?php get_sidebar('top'); ?>
  			<?php
  			if (have_posts()) {
  				/* Display navigation to next/previous pages when applicable */
  				if (theme_get_option('theme_' . (theme_is_home() ? 'home_' : '') . 'top_posts_navigation')) {
  					theme_page_navigation();
  				}
  				/* Start the Loop */
  				while (have_posts()) {
  					the_post();
  					get_template_part('content', get_post_format());
  				}
  				/* Display navigation to next/previous pages when applicable */
  				if (theme_get_option('theme_bottom_posts_navigation')) {
  					theme_page_navigation();
  				}
  			} else {
  				theme_404_content();
  			}
  			?>
  			<?php get_sidebar('bottom'); ?>
  <?php get_footer(); ?>

  page.php:

  <?php get_header(); ?>
  			<?php get_sidebar('top'); ?>
  			<?php
  
  			if (have_posts()) {
  				/* Start the Loop */
  				while (have_posts()) {
  					the_post();
  					get_template_part('content', 'page');
  					/* Display comments */
  					if (theme_get_option('theme_allow_comments')) {
  						comments_template();
  					}
  				}
  			} else {
  				theme_404_content();
  			}
  			?>
  			<?php get_sidebar('bottom'); ?>
  <?php get_footer(); ?>

درباره‌ی این موضوع