انجمن


مشکل فوتر دارم  (۴ نوشته)

 • reza504

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱
  # نوشته شده: ۳ سال پیش
  ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۳

  من چیزی از برنامه نویسی نمیدونم ولی همیشه میام با کپی کردن مشکلم رو حل می کنم و تغییر کوچکی به اون محتوا میدم ولی من این فوتر رو که براتون ارسال کردم رو نمیتونم تغییر بدم باید چه کارکنم ؟؟؟؟

  `<?php
  /**
  * The template for displaying the footer
  *
  * Contains the closing of the #content div and all content after.
  *
  * @link https://developer.wordpress.org/themes/basics/template-files/#template-partials
  *
  * @package Blog_Era
  */

  ?>
  <?php
  /**
  * Hook - blog_era_action_after_content.
  *
  * @hooked blog_era_content_end - 10
  */
  do_action( 'blog_era_action_after_content' );
  ?>

  <?php
  /**
  * Hook - blog_era_action_before_footer.
  *
  * @hooked blog_era_footer_start - 10
  */
  do_action( 'blog_era_action_before_footer' );
  ?>
  <?php
  /**
  * Hook - blog_era_action_footer.
  *
  * @hooked blog_era_footer - 10
  */
  do_action( 'blog_era_action_footer' );
  ?>
  <?php
  /**
  * Hook - blog_era_action_after_content.
  *
  * @hooked blog_era_footer_end - 10
  */
  do_action( 'blog_era_action_after_content' );
  ?>
  <?php
  /**
  * Hook - blog_era_action_after.
  *
  * @hooked blog_era_page_end - 10
  */
  do_action( 'blog_era_action_after' );
  ?>

  <?php wp_footer(); ?>

  </body>
  </html>

 • saeedjoshani

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۱
  # نوشته شده: ۳ سال پیش
  ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۵

  سلام دوست عزیز برای تغییر در فوتر سایتتون باید فایل
  footer.php
  کنید.
  کد هایی که شما ارسال نمده اید نشان دهنده این است فوتر شما به وسله اکشن و هوک نوشته شده و باید در فایل فانکشن و کلاس های قالبتون قسمت فوتر رو ویرایش کنید.
  و مستقیم از خود فایل فوتر نخواهید توانست.
  موفق باشید

 • تلگرام فارسی

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲
  # نوشته شده: ۳ سال پیش
  ۵ فروردین ۱۳۹۷ - ۲۲:۵۳

  <!DOCTYPE html>
  <html <?php language_attributes(); ?>>
  <head>
  <meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title><?php wp_title( '|', true, 'right' ); ?></title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Fonts/font-awesome.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>" type="text/css" media="screen">
  <script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/js/jquery.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/js/myscript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/js/java.js"></script>
  <link href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/favicon.png" rel="shortcut icon">
  <?php wp_head(); ?>

 • اخبار

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۷
  # نوشته شده: ۳ سال پیش
  ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۷

  hiddenmax74 گفت:
  <!DOCTYPE html>
  <html <?php language_attributes(); ?>>
  <head>
  <meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title><?php wp_title( '|', true, 'right' ); ?></title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/Fonts/font-awesome.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>" type="text/css" media="screen">
  <script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/js/jquery.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/js/myscript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/js/java.js"></script>
  <link href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/favicon.png" rel="shortcut icon">
  <?php wp_head(); ?>

  این الان کدهای هدر هست و ربطش به این سوال رو نمیدونم!
  لطفا جفنگ ندید.
  پاسخ درست را هم saeedjoshani دادند.

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.