انجمن


درخواست افزونه یا زمینه دلخواه  (۴ نوشته)

 • masoud440

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۱ دی ۱۳۹۲ - ۱۶:۰۵

  با سلام
  یه افزونه یا زمینه دلخواه میخوام که مشخصات محصول رو نشون بده.تقریبا اینطوری
  کد:
  رنگ:
  ابعاد:
  قیمت:
  و...
  این صفحه رو ببینید
  اون قسمت که نوشته "مشخصات محصول کد: رنگ: ابعاد: قیمت:"این یه زمینه دلخواهه ولی هرچی مینویسی مثل متن معمولی نشون میده.یه زمینه میخوام که تقریبا مثل این سایت نشون بده:
  http://astaradecor.com/products/flooring/aivva/aivva_rh/aivva_rh_10082249
  نحوه استفاده از زمینه دلخواهم دقیقا نمیدونم چطوریه!!!
  ممنون میشم راهنمایی کنید

 • روکش

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۱۳
  تشکر شده: ۷۲ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۱ دی ۱۳۹۲ - ۱۸:۱۴

  سلام عزیز با استفاده از زمینه های دلخواه و کمی خلاقیت و کد های css به راحتی می تونید چنین چیزی را ایجاد کنید. لطفا مطلب : زمینه دلخواه وردپرس چیست و چگونه ما می توان از آن استفاده کنیم؟ را مطالعه کنید تا بیشتر با زمینه های دلخواه آشنا بشید و بتونید ازشون استفاده کنید.

 • masoud440

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۱ دی ۱۳۹۲ - ۲۲:۱۷

  ممنون از راهنمایی شما.الان زمینه دلخواه رو میتونم اضافه کنم ولی میاد پایین صفحه
  ای صفحه رو ببینیند
  میخوام زمینه دلخواه بره بالا کنار عکسا.الان یه زمینه هست به اسم Description که متنی که توش مینویسی کنار عکسا نشون داده میشه
  من میخوام تو این زمینه چیزی ننویسم و به جاش زمینه مشخصات کالا اینجا نشون داده بشه.یه فایل به اسم single-product.php در مسیر themes/eStore.v4.5/includes هست.فک کنم این باید ویرایش شه
  اینک کداش

  <?php $custom = get_post_custom( get_the_ID() );
  $et_price = isset($custom["price"][0]) ? $custom["price"][0] : '';
  if ($et_price <> '') $et_price = get_option('estore_cur_sign') . $et_price;
  $et_description = isset($custom["description"][0]) ? $custom["description"][0] : '';
  $et_band = isset($custom["et_band"][0]) ? 'et_' . $custom["et_band"][0] : '';
  
  $custom["thumbs"] = isset( $custom["thumbs"][0] ) ? unserialize($custom["thumbs"][0]) : '';
  
  $thumb = '';
  $width = 298;
  $height = 130;
  $classtext = '';
  $titletext = get_the_title();
  
  $thumbnail = get_thumbnail($width,$height,$classtext,$titletext,$titletext,true);
  $thumb = $thumbnail["thumb"]; ?>
  
  <?php if ($et_band <> '') { ?>
  	<span class="band<?php echo(' '.esc_attr($et_band)); ?>"></span>
  <?php }; ?>
  
  <?php if ( ! empty( $custom["thumbs"] ) ) { ?>
  	<div id="product-slider">
  		<div id="product-slides">
  			<?php for ($i = 0; $i <= count($custom["thumbs"])-1; $i++) { ?>
  				<div class="item-slide">
    <a href="<?php echo esc_url($custom["thumbs"][$i]); ?>" rel="gallery" class="fancybox">
  		<?php echo et_new_thumb_resize( et_multisite_thumbnail($custom["thumbs"][$i]), 298, 226 ); ?>
  		<span class="overlay"></span>
    </a>
  </div> <!-- .item-slide -->
  
  			<?php }; ?>
  		</div> <!-- #product-slides -->
  <
  		<?php if (count($custom["thumbs"]) > 1) { ?>
  			<div id="product-thumbs">
  				<?php for ($i = 0; $i <= count($custom["thumbs"])-1; $i++) { ?>
  					<a href="#" <?php if($i==0) echo('class="active"'); if ($i==count($custom["thumbs"])-1) echo('class="last"') ?> rel="<?php echo($i+1); ?>">
  						<?php echo et_new_thumb_resize( et_multisite_thumbnail($custom["thumbs"][$i]), 69, 69 ); ?>
  						<span class="overlay"></span>
  					</a>
  				<?php }; ?>
  			</div> <!-- #product-thumbs -->
  		<?php }; ?>
  	</div> <!-- #product-slider -->
  <?php } else { ?>
  <div id="product-slider">
  	<div id="product-slides">
  		<div class="item-slide">
  			<?php $et_fullpath = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id( get_the_ID() ), 'full' ); ?>
  			<a href="<?php echo esc_url( $et_fullpath[0] ); ?>" rel="gallery" class="fancybox">
  				<?php the_post_thumbnail( 'et-single-product-thumb2' ); ?>
  				<span class="overlay"></span>
  			</a>
  		</div> <!-- .item-slide -->
  	</div> <!-- #product-slides -->
  </div> <!-- #product-slider -->
  <?php } ?>
  
  <div class="product-info">
  	<h1 class="title"><?php the_title(); ?></h1>
  	<?php if (get_option('estore_postinfo2') ) { ?>
  		<p class="post-meta"><?php esc_html_e('Added','eStore'); ?> <?php if (in_array('date', get_option('estore_postinfo2'))) { ?> <?php esc_html_e('on','eStore') ?> <?php the_time(get_option('estore_date_format')) ?><?php }; ?> <?php if (in_array('categories', get_option('estore_postinfo2'))) { ?> <?php esc_html_e('in','eStore'); ?> <?php the_category(', ') ?><?php }; ?></p>
  	<?php }; ?>
  
  	<div class="clearfix">
  		<?php if ($et_price <> '') { ?>
  			<span class="price-single"><span><?php echo esc_html($et_price); ?></span></span>
  			<a href="#" class="addto-cart"><span><?php esc_html_e('Add to cart','eStore'); ?></span></a>
  		<?php }; ?>
  	</div>
  
  	<div class="description">
  		<p><?php echo($et_description); ?></p>
  	</div> <!-- .description -->
  
  </div> <!-- #product-info -->
  
  <div class="clear"></div>
  
  <div class="hr"></div>
  
  <h2><?php esc_html_e('Product Information','eStore'); ?></h2>
  <?php the_content(); ?>
  <div class="clear"></div>
  <?php wp_link_pages(array('before' => '<p><strong>'.esc_html__('Pages','eStore').':</strong> ', 'after' => '</p>', 'next_or_number' => 'number')); ?>
  <?php edit_post_link(esc_html__('Edit this page','eStore')); ?>
  
  <?php $orig_post = $post;
  global $post;
  $tags = wp_get_post_tags( $post->ID );
  if ($tags) {
  	$tag_ids = array();
  
  	foreach($tags as $individual_tag) $tag_ids[] = $individual_tag->term_id;
  	$args=array(
  		'tag__in' => $tag_ids,
  		'post__not_in' => array( $post->ID ),
  		'posts_per_page'=>4,
  		'ignore_sticky_posts'=>1,
  	);
  	$my_query = new wp_query( $args );
  
  	if( $my_query->have_posts() ) { ?>
  		<div class="related">
  			<h2><?php esc_html_e('Related Products','eStore'); ?></h2>
  			<ul class="related-items clearfix">
  				<?php $i=1; while( $my_query->have_posts() ) {
  				$my_query->the_post(); ?>
  					<?php $thumb = '';
  					$width = 44;
  					$height = 44;
  					$classtext = '';
  					$titletext = get_the_title();
  
  					$thumbnail = get_thumbnail($width,$height,$classtext,$titletext,$titletext);
  					$thumb = $thumbnail["thumb"]; ?>
  
  					<li<?php if($i%2==0) echo(' class="second"'); ?>>
  						<a href="<?php the_permalink(); ?>" class="clearfix">
  							<?php if ($thumb <> '') print_thumbnail($thumb, $thumbnail["use_timthumb"], $titletext, $width, $height, $classtext); ?>
  							<span><?php the_title(); ?></span>
  						</a>
  					</li>
  					<?php $i++; ?>
  				<?php } ?>
  			</ul>
  		</div>
  	<?php }
  }
  $post = $orig_post;
  wp_reset_query(); ?>

  از ظاهر بهم ریخته قالب نترسید!!!ترجمه شدشو خریداری میکنم بعدا!!!!

 • masoud440

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۱ دی ۱۳۹۲ - ۲۳:۳۱

  فعلا حل کردم تقریبا

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها