انجمن

 • bo2aks

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴۶
  تشکر شده: ۴ بار
  # نوشته شده: ۱۵ سال پیش
  ۱۲ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۱:۱۹

  سلام اقا مصطفی می شه منو در مورد چیز هایی که تو جمیل تاک گفتم راهنمایی کنی.
  <?php get_header(); ?>
  <?php get_sidebar(); ?>
  <div id="Post">
  <div class="Down" style="text-align:right">
  <font face="Tahoma" style="font-size: 9pt"> دوستاني که با سايت من تبادل لينک مي کنن ابتدا لينک منو با نام
  <FONT color=#ff0000><STRONG> عکس هاي کمياب</STRONG></FONT> لينک کنند يا <FONT
  color=#ff0000><STRONG>پايگاه عکس هاي کمياب</STRONG></FONT> سپس در قسمت نظرات خبر
  دهند تا لينک وبلاگ  يا سايت شما رو قرار دهم. در ضمن <FONT
  color=#ff0000><STRONG>پيج رنک 3 يا بالاتر</STRONG></FONT>

   تبادل لينک مي کنم . باتشکر</FONT> </FONT>
  </div>

  <div class="Down" style="text-align:center">

  <p align="center">
  <img border="0" src="http://www.bo2aks.com/pic/tazakor.jpg" />
  </div>

  <?php if (have_posts()) : ?>

  <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
  <div class='Top'> " rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></div>
  <div class='Down'>
  <div class='Ersal'><div align='center'> </div>
  <div align='center'<span lang='en-us'>
  <?php the_content('رفتن به ادامه مطلب »'); ?>
  </div>
  </div>
  <div class='Dec'>
  <font color='#A03568'> <b>◊</b> نويسنده: <?php the_author() ?> <b><span lang='en-us'>
  </span>◊</b> تاريخ: <span lang='en-us'><?php the_time('F jS, Y') ?></span>  <b>

  ◊ </b>تعداد بازديد: <?php if(function_exists('the_views')) { the_views(); } ?>  <b>
  ◊ </b>نظرات: <?php comments_popup_link('بدون نظر', '1 نظر', '% نظر'); ?>    <b>
  ◊ </b>' a target='_blank' href='<?php the_permalink() ?>'> لينك ثابت 
  </font> </div></div>

  <?php endwhile; ?> <?php else : ?><?php endif; ?>

  <div class="Continu" style="width: 540px; height: 20px">ارسال های گذشته</div>
  <div class="Down" style="text-align:justify">
  <table style='BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px' width='100%' border='1'>

  <?php
  $number_posts = 30;
  $last_posts_offset = get_settings('posts_per_page');
  if ( is_paged() ) {
  $last_posts_offset = $last_posts_offset*$paged;
  }
  $last_posts_query = "numberposts=$number_posts&offset=$last_posts_offset";
  $posts = get_posts($last_posts_query);
  foreach($posts as $post) :
  setup_postdata($post);
  ?>
  "><?php the_title(); ?><br/>
  <?php endforeach; ?>
  <td style='font-family: Tahoma,geneva,arial,Verdana,Helvetica; font-size: 12px; border: medium none' align='middle'>

  </tr></table>
  </div>

  <div class="Continu" style="width: 540px; height: 20px">صفحات بعدی</div>
  <div class="Down" style="text-align:justify">
  <div align="center">
  <table id="table40" style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 22px; PADDING-LEFT: 32px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-TOP: 20px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" width="97%" border="1">
  <tr>
  <td style="font-family: Tahoma,geneva,arial,Verdana,Helvetica; font-size: 12px; border: medium none">

  <p align="center"><span dir='rtl'>
  <?php if(function_exists('wp_page_numbers')) { wp_page_numbers(); } ?>

  </td>
  </tr>
  </table>
  </div>
  </div>
  <div class="CopyRight">
  <?php get_footer(); ?>
  </div>
  </body>
  <html>

 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۱۵ سال پیش
  ۱۲ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۱:۲۵

  <?php get_header(); ?>
  <?php get_sidebar(); ?>
  <div id="Post">
  <div class="Down" style="text-align:right">
  <font face="Tahoma" style="font-size: 9pt"> دوستاني که با سايت من تبادل لينک مي کنن ابتدا لينک منو با نام
  <FONT color=#ff0000><STRONG> عکس هاي کمياب</STRONG></FONT> لينک کنند يا <FONT
  color=#ff0000><STRONG>پايگاه عکس هاي کمياب</STRONG></FONT> سپس در قسمت نظرات خبر
  دهند تا لينک وبلاگ يا سايت شما رو قرار دهم. در ضمن <FONT
  color=#ff0000><STRONG>پيج رنک 3 يا بالاتر</STRONG></FONT>
  
   تبادل لينک مي کنم . باتشکر</FONT> </FONT>
  </div>
  
  <div class="Down" style="text-align:center">
  
  <p align="center">
  <img border="0" src="http://www.bo2aks.com/pic/tazakor.jpg" />
  </div>
  
  <?php if (have_posts()) : ?>
  
  <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
  <div class='Top'> " rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></div>
  <div class='Down'>
  <div class='Ersal'><div align='center'> </div>
  <div align='center'<span lang='en-us'>
  <?php the_content('رفتن به ادامه مطلب »'); rel="bookmark" target="_blank" ?>
  </div>
  </div>
  <div class='Dec'>
  <font color='#A03568'> <b>◊</b> نويسنده: <?php the_author() ?> <b><span lang='en-us'>
  </span>◊</b> تاريخ: <span lang='en-us'><?php the_time('F jS, Y') ?></span> <b>
  
  ◊ </b>تعداد بازديد: <?php if(function_exists('the_views')) { the_views(); } ?> <b>
  ◊ </b>نظرات: <?php comments_popup_link('بدون نظر', '1 نظر', '% نظر'); ?>  <b>
  ◊ </b>' a target='_blank' href='<?php the_permalink() ?>'> لينك ثابت
  </font> </div></div>
  
  <?php endwhile; ?> <?php else : ?><?php endif; ?>
  
  <div class="Continu" style="width: 540px; height: 20px">ارسال های گذشته</div>
  <div class="Down" style="text-align:justify">
  <table style='BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px' width='100%' border='1'>
  
  <?php
  $number_posts = 30;
  $last_posts_offset = get_settings('posts_per_page');
  if ( is_paged() ) {
  $last_posts_offset = $last_posts_offset*$paged;
  }
  $last_posts_query = "numberposts=$number_posts&offset=$last_posts_offset";
  $posts = get_posts($last_posts_query);
  foreach($posts as $post) :
  setup_postdata($post);
  ?>
  "><?php the_title(); ?><br/>
  <?php endforeach; ?>
  <td style='font-family: Tahoma,geneva,arial,Verdana,Helvetica; font-size: 12px; border: medium none' align='middle'>
  
  </tr></table>
  </div>
  
  <div class="Continu" style="width: 540px; height: 20px">صفحات بعدی</div>
  <div class="Down" style="text-align:justify">
  <div align="center">
  <table id="table40" style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 22px; PADDING-LEFT: 32px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-TOP: 20px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" width="97%" border="1">
  <tr>
  <td style="font-family: Tahoma,geneva,arial,Verdana,Helvetica; font-size: 12px; border: medium none">
  
  <p align="center"><span dir='rtl'>
  <?php if(function_exists('wp_page_numbers')) { wp_page_numbers(); } ?>
  
  </td>
  </tr>
  </table>
  </div>
  </div>
  <div class="CopyRight">
  <?php get_footer(); ?>
  </div>
  </body>
  <html>

  من بهتون گفتم سوالاتتون رو توی انجمن مطرح کنید + توضیحات تکمیلی
  در ضمن کدها را توی دستور بزارید بهتره
  توضیحات را تکمیل تر میکردید که بقیه هم پاسخ بدهند

 • bo2aks

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴۶
  تشکر شده: ۴ بار
  # نوشته شده: ۱۵ سال پیش
  ۱۲ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۱:۳۲

  مطالب پبیشین مثل پیکس تو پیکس و تصاویر تصادفی مثل پیکس تو پیکس می خوام بهم بگید

 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۱۵ سال پیش
  ۱۲ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۱:۳۸

  برای تصاویر تصادفی باید از افزونه استفاده کنید, بارها مطرح شده
  http://forum.wp-persian.com/topic/3745?replies=32#post-27518
  مطالب پیشین هم قبلا مطرح شده
  http://forum.wp-persian.com/topic/3788?replies=9#post-27780

 • بهرنگ

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۱۳۹۹
  تشکر شده: ۴۵۱ بار
  # نوشته شده: ۱۵ سال پیش
  ۱۲ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۱:۴۸

  عدم رعایت عنوان مناسب.

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها