انجمن


حذف نام نویسنده در مطالب ارسالی  (۵ نوشته)

 • ricardo

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۸
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ - ۲۱:۲۷

  سلام ، یه قالب دارم که میخوام نام نویسنده از مطالب ارسالی حذف بشه، سازنده قالب گفت توی فانکشن هست اما من پیداش نکردم ، کسی میتونه بگه چطوری میشه این کار رو کرد ، این کدهای فانکشن هست:

  <?php
  
  require_once(TEMPLATEPATH . '/admin/admin-functions.php');
  require_once(TEMPLATEPATH . '/admin/admin-interface.php');
  require_once(TEMPLATEPATH . '/admin/theme-settings.php');
  
  if ( function_exists('register_sidebar') ) {
  register_sidebar(array(
  
  		'name' => 'Top Quote',
  		'description' => __( 'محل نمایش متن دلخواه در نوار بالای سایت، برای این قسمت از ابزارک متن استفاده کنید.', '' ),
     'before_widget' => '',
      'after_widget' => '',
      'before_title' => '',
      'after_title' => ''
    ));
  
  register_sidebar(array(
  
  		'name' => 'Social Icons',
  		'description' => __( 'این قسمت برای قرار دادن آیکون های شبکه های اجتماعی استفاده می شود، پیشنهاد ما استفاده از افزونه social-stickers است و بعد از نصب ابزارکی را در اختیارتان می گذارد که آن را اینجا قرار می دهید.', '' ),
     'before_widget' => '',
      'after_widget' => '',
      'before_title' => '',
      'after_title' => ''
    ));
  
  register_sidebar(array(
  
  		'name' => 'Ads Top Website',
  		'description' => __( 'این قسمت برای قرار دادن تبلیغات بالای سایت بکار برده می شود،برای نمایش تصویر از ابزارک متن برای وارد کردن کد های html و قرار دادن تگ تصویر استفاده کنید.', '' ),
     'before_widget' => '<div class="ad">',
      'after_widget' => '</div>',
      'before_title' => '',
      'after_title' => ''
    ));
  
  register_sidebar(array(
  
  		'name' => 'Col Ads left',
  		'description' => __( 'ستون اصلی سمت چپ وب سایت جهت نمایش تبلیغات با سایز 240*120 ،برای نمایش تصویر از ابزارک متن برای وارد کردن کد های html و قرار دادن تگ تصویر استفاده کنید.', '' ),
     'before_widget' => '',
      'after_widget' => '',
      'before_title' => '',
      'after_title' => ''
    ));
  
  register_sidebar(array(
  
  		'name' => 'Col Ads right',
  		'description' => __( 'ستون سمت رایت اسلاید شو بالای سایت جهت نمایش تبلیغات،برای نمایش تصویر از ابزارک متن برای وارد کردن کد های html و قرار دادن تگ تصویر استفاده کنید.', '' ),
     'before_widget' => '',
      'after_widget' => '',
      'before_title' => '',
      'after_title' => ''
    ));
  
  register_sidebar(array(
  
  		'name' => 'Ads Bottom Slider',
  		'description' => __( '', 'ستون پایین اسلاید شو بالای سایت جهت نمایش تبلیغات،برای نمایش تصویر از ابزارک متن برای وارد کردن کد های html و قرار دادن تگ تصویر استفاده کنید.' ),
     'before_widget' => '',
      'after_widget' => '',
      'before_title' => '',
      'after_title' => ''
    ));
  
  register_sidebar(array(
  
  		'name' => 'Row1 Ads',
  		'description' => __( 'ستون شماره 1 تبلیغات تصویری بین مطالب صفحه اصلی که تبلیغات تصویری با اندازه 1000*100 در آن قرار داده می شود،برای نمایش تصویر از ابزارک متن برای وارد کردن کد های html و قرار دادن تگ تصویر استفاده کنید.', '' ),
     'before_widget' => '',
      'after_widget' => '',
      'before_title' => '',
      'after_title' => ''
    ));
  
  register_sidebar(array(
  
  		'name' => 'Row2 Ads',
  		'description' => __( 'ستون شماره 2 تبلیغات تصویری بین مطالب صفحه اصلی که تبلیغات تصویری با اندازه 1000*100 در آن قرار داده می شود،برای نمایش تصویر از ابزارک متن برای وارد کردن کد های html و قرار دادن تگ تصویر استفاده کنید.', '' ),
     'before_widget' => '',
      'after_widget' => '',
      'before_title' => '',
      'after_title' => ''
    ));
  
  register_sidebar(array(
  
  		'name' => 'Row3 Ads',
  		'description' => __( 'ستون سمت راست اسلاید شو پایین صفحه که تبلیغات تصویری با اندازه 468*60 در آن قرار می گیری،برای نمایش تصویر از ابزارک متن برای وارد کردن کد های html و قرار دادن تگ تصویر استفاده کنید.', '' ),
     'before_widget' => '',
      'after_widget' => '',
      'before_title' => '',
      'after_title' => ''
    ));
  
  register_sidebar(array(
  
  		'name' => 'Ads Top Single',
  		'description' => __( 'ستون تبلیغاتی بالای هر مطلب که تبلیغات تصویری با اندازه 620*60 در آن قرار میگیری،برای نمایش تصویر از ابزارک متن برای وارد کردن کد های html و قرار دادن تگ تصویر استفاده کنید.', '' ),
     'before_widget' => '',
      'after_widget' => '',
      'before_title' => '',
      'after_title' => ''
    ));
  
  register_sidebar(array(
  
  		'name' => 'Ads Bottom Single',
  		'description' => __( 'ستون تبلیغاتی پایین هر مطلب که تبلیغات تصویری با اندازه 620*60 در آن قرار میگیری،برای نمایش تصویر از ابزارک متن برای وارد کردن کد های html و قرار دادن تگ تصویر استفاده کنید.', '' ),
     'before_widget' => '',
      'after_widget' => '',
      'before_title' => '',
      'after_title' => ''
    ));
  
  register_sidebar(array(
  
  		'name' => 'News Ticker Top',
  		'description' => __( 'بخش نوار خبر سطری بالای سایت که برای نمایش اخبار در این قسمت از ابزارک اختصاصی خود قالب با نام نوار ابزار خبری استفاده می شود.', '' ),
     'before_widget' => '',
      'after_widget' => '',
      'before_title' => '',
      'after_title' => ''
    ));
  
  register_sidebar(array(
  
  		'name' => 'News Ticker Bottom',
  		'description' => __( 'بخش نوار خبر سطری پایین سایت که برای نمایش اخبار در این قسمت از ابزارک اختصاصی خود قالب با نام نوار ابزار خبری استفاده می شود.', '' ),
     'before_widget' => '',
      'after_widget' => '',
      'before_title' => '',
      'after_title' => ''
    ));
  
  register_sidebar(array(
  
  		'name' => 'News Text 1Col',
  		'description' => __( 'ستون اصلی اخبار سایت', '' ),
     'before_widget' => '<div class="widg">',
      'after_widget' => '</div>',
      'before_title' => '<div class="title_bg"><h3 class="title">',
      'after_title' => '</h3></div>'
    ));
  
  register_sidebar(array(
  
  		'name' => 'News Text 2Col',
  		'description' => __( 'ستون خبری سمت چپ اسلاید شو پایین صفحه، برای این ستون از ابزارک اختصاصی خود قالب بنام لیست اخبار بصورت متنی استفاده می شود.', '' ),
     'before_widget' => '',
      'after_widget' => '',
      'before_title' => '',
      'after_title' => ''
    ));
  
  register_sidebar(array(
  
  		'name' => 'Tab Box',
  		'description' => __( 'بخش خبری صفحه اصلی، از ابزارک تب اخبار استفاده شود', '' ),
     'before_widget' => '<div class="tabb_box">',
      'after_widget' => '</div>',
      'before_title' => '',
      'after_title' => ''
    ));
  
  register_sidebar(array(
  
  		'name' => 'Half Grid',
  		'description' => __( 'بخش خبر صفحه اصلی،از ابزارک خبر تصویری نیم ستون استفاده شود', '' ),
     'before_widget' => '<div class="halfgrid">',
      'after_widget' => '</div>',
      'before_title' => '',
      'after_title' => ''
    ));
  
  register_sidebar(array(
  
  		'name' => 'Sidebar 3 Col',
  		'description' => __( 'بخش خبری صفحه اصلی، از ابزارک خبری 1ستون استفاده شود.', '' ),
     'before_widget' => '<div class="user">',
      'after_widget' => '</div>',
      'before_title' => '',
      'after_title' => ''
    ));
  
  register_sidebar(array(
  
  		'name' => 'Slider Footer',
  		'description' => __( 'در این قسمت اسلاید شو پایین صفحه قرار داده می شود، جهت نمایش اسلاید شو از ابزارک اسلایدر تصویر استفاده نمایید', '' ),
     'before_widget' => '',
      'after_widget' => '',
      'before_title' => '',
      'after_title' => ''
    ));
  
  register_sidebar(array(
  
  		'name' => 'Footer Sidebar',
  		'description' => __( 'در این قسمت ابزارک های مورد نظر شما برای نمایش در قسمت فودر سایت قرار می گیرد.', '' ),
     'before_widget' => '<div class="user">',
      'after_widget' => '</div>',
      'before_title' => '<h3 class="title">',
      'after_title' => '</h3>'
    ));
  
  }
  
  if ( function_exists( 'add_theme_support' ) ){
  	add_theme_support( 'post-thumbnails' );
  }
  
  if ( function_exists( 'add_image_size' ) ) {
  	add_image_size( 'attachment-hmcat-thumb', 145, 120, true );
  	add_image_size( 'srchcat-thumb', 110, 78, true );
  	add_image_size( 'halfgriditem-thumb', 80);
  	add_image_size( 'user-thumb', 314 );
  	add_image_size( 'slider-thumb', 478 );
  }
  	register_nav_menus( array(
  		'menutop' => __( 'منوی بالا صفحه', 'test' ),
  		'menumid1' => __( 'منوی میانی یک', 'test' ),
  		'menumid2' => __( 'منو میانی دو', 'test' ),
  		'menufoo1' => __( 'منو پایین صفحه یک', 'test' ),
  		'menufoo2' => __( 'منو پایین صفحه دو', 'test' ),
  	) );
  
  ?>
 • جعبه سازی

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۹۴
  تشکر شده: ۳ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۲۹ خرداد ۱۳۹۳ - ۰۱:۰۸

  جسارتاً چرت گفتن ایشون، تو فانکشن شما تنها، ابزارکها، فهرست و تصویر شاخص تعریف شده
  البته تو خطهای اول فایلهایی که اینکلود شدن رو هم مورد بررسی قرار بدید

 • فروشگاه 4شما

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۳۲
  تشکر شده: ۱۵ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۲۹ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۸

  درود .

  داخل فانکشن قالب که توابع زمان و نویسنده و اینا رو نمیزان داداش ! این کدها رو داخل حلقه ی مطالب در فایل هایی مثل index.php و single.php و page.php میزارن . شما این فایل ها رو بررسی کن .

 • ricardo

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۸
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۳۰ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۷:۱۰

  box گفت:
  جسارتاً چرت گفتن ایشون، تو فانکشن شما تنها، ابزارکها، فهرست و تصویر شاخص تعریف شده
  البته تو خطهای اول فایلهایی که اینکلود شدن رو هم مورد بررسی قرار بدید

  منم هر چی گشتم کلمه ای به اسم author پیدا نکردم فکر کنم فقط قالب میفروشه ، از هیچ چیزش سردرنمیاره !!!

 • جعبه سازی

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۹۴
  تشکر شده: ۳ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۳۰ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۷:۳۵

  البته از طریق فانشکن هم میشه تو پوسته نام نویسنده، تاریخ و سایر موارد رو آورد
  شما تو فایلهای اصلی مثله ایندکس، سینگل، آرشیو و... دنبال کلمه ی مورد نظرتون بگردید

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.