انجمن


طراحي صفحه اول وبلاگ  (۲۰ نوشته)

 • atkrad

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۰
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۸ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۳:۰۷

  سلام
  من مي خواستم وبلاگي درست كنم كه صفحه اول فقط عكس هاي هر پست به اضافه يك يا دو لينك در زير آن در كنار هم قرار بگيرند.
  و با كليك بر روي هر عكس، صفحه ي آن پست باز شده و اطلاعات كامل تري را نمايش بدهد (چيزي شبيه بخش پوسته هاي وردپرس).
  لطفا راهنمايي كنيد.

  يا علي

 • Morteza

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴۰۲
  تشکر شده: ۳۱۲۸ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۸ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۳:۱۸

  باید با زمینه های دلخواه (custom fields) کار کنید.
  توی این انجمن اطلاعات زیادی در این مورد هست.

 • atkrad

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۰
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۸ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۷:۳۸

  بخشي از كار من از همان روشي كه شما گفتيد انجام مي شود. ولي صفحه اول را چه كار كنن، در صفحه اول بايد 3 ستون عكس با دو لينك در زير آن بدون هيچ title و متني در چند رديف قرار بگيرند. و هر عكس معرف يك پست است.
  لطفا راهنمايي كنيد. ;-)

  يا علي

 • Morteza

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴۰۲
  تشکر شده: ۳۱۲۸ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۸ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۸:۲۱

  مثلا با تیبل ها، شما باید با php مقدار بر اساس درصد به تیبل بدید. که بر اساس هر تیبل جدید مثلا سه ستون هر کدوم 33% ایجاد بشه.

 • atkrad

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۰
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۸ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۸:۵۲

  ببخشيد مي شه بيشتر توضيح دهيد من زياد وارد نيستم. @},-
  در ضمن من از پوسته Simpla استفاده مي كنم.

  يا علي

 • Morteza

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴۰۲
  تشکر شده: ۳۱۲۸ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۸ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۹:۰۶

  من قبلا برای یکی از کارهام از این کد نمونه الهام گرفتم :

  <?php
  if (!defined('WEB_ROOT')) {
  	exit;
  }
  
  $cartContent = getCartContent();
  
  $numItem = count($cartContent);
  ?>
  <table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" id="minicart">
   <?php
  if ($numItem > 0) {
  ?>
   <tr>
   <td colspan="2">Cart Content</td>
   </tr>
  <?php
  	$subTotal = 0;
  	for ($i = 0; $i < $numItem; $i++) {
  		extract($cartContent[$i]);
  		$pd_name = "$ct_qty x $pd_name";
  		$url = "index.php?c=$cat_id&p=$pd_id";
  
  		$subTotal += $pd_price * $ct_qty;
  ?>
   <tr>
    <td><a href="<?php echo $url; ?>"><?php echo $pd_name; ?></a></td>
  
   <td width="30%" align="right"><?php echo displayAmount($ct_qty * $pd_price); ?></td>
   </tr>
  <?php
  	} // end while
  ?>
   <tr><td align="right">Sub-total</td>
   <td width="30%" align="right"><?php echo displayAmount($subTotal); ?></td>
   </tr>
   <tr><td align="right">Shipping</td>
   <td width="30%" align="right"><?php echo displayAmount($shopConfig['shippingCost']); ?></td>
   </tr>
   <tr><td align="right">Total</td>
   <td width="30%" align="right"><?php echo displayAmount($subTotal + $shopConfig['shippingCost']); ?></td>
   </tr>
   <tr><td colspan="2">&nbsp;</td></tr>
   <tr>
   <td colspan="2" align="center"><a href="cart.php?action=view"> Go To Shopping
    Cart</a></td>
   </tr>
  <?php
  } else {
  ?>
   <tr><td colspan="2" align="center" valign="middle">Shopping Cart Is Empty</td></tr>
  <?php
  }
  ?>
  </table>

  البته این یه کد php برای یه سیستم فروشگاهی هست ولی خوب هدف شما توی این کد نشون داده دشه. ;-)

 • atkrad

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۰
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۸ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۹:۱۶

  خيلي لطف كرديد گذاشتيد، مي شه يك مقدار خلوت ترش كنيد و بگيد كه من متغير هايم را كجا قرار بدهم. ;-)
  خيلي گيج كننده بود. :O

  يا علي

 • Morteza

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴۰۲
  تشکر شده: ۳۱۲۸ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۸ خرداد ۱۳۸۸ - ۲۰:۲۱

  امان از بی حواسی :P

  کد اینه :

  <?php
  if (!defined('WEB_ROOT')) {
  	exit;
  }
  
  $productsPerRow = 2;
  $productsPerPage = 4;
  
  //$productList  = getProductList($catId);
  $children = array_merge(array($catId), getChildCategories(NULL, $catId));
  $children = ' (' . implode(', ', $children) . ')';
  
  $sql = "SELECT pd_id, pd_name, pd_price, pd_thumbnail, pd_qty, c.cat_id
  		FROM tbl_product pd, tbl_category c
  		WHERE pd.cat_id = c.cat_id AND pd.cat_id IN $children
  		ORDER BY pd_name";
  $result   = dbQuery(getPagingQuery($sql, $productsPerPage));
  $pagingLink = getPagingLink($sql, $productsPerPage, "c=$catId");
  $numProduct = dbNumRows($result);
  
  // the product images are arranged in a table. to make sure
  // each image gets equal space set the cell width here
  $columnWidth = (int)(100 / $productsPerRow);
  ?>
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="20">
  <?php
  if ($numProduct > 0 ) {
  
  	$i = 0;
  	while ($row = dbFetchAssoc($result)) {
  
  		extract($row);
  		if ($pd_thumbnail) {
  			$pd_thumbnail = WEB_ROOT . 'images/product/' . $pd_thumbnail;
  		} else {
  			$pd_thumbnail = WEB_ROOT . 'images/no-image-small.png';
  		}
  
  		if ($i % $productsPerRow == 0) {
  			echo '<tr>';
  		}
  
  		// format how we display the price
  		$pd_price = displayAmount($pd_price);
  
  		echo "<td width=\"$columnWidth%\" align=\"center\"><a href=\"" . $_SERVER['PHP_SELF'] . "?c=$catId&p=$pd_id" . "\"><img src=\"$pd_thumbnail\" border=\"0\"><br>$pd_name</a><br>Price : $pd_price";
  
  		// if the product is no longer in stock, tell the customer
  		if ($pd_qty <= 0) {
  			echo "<br>Out Of Stock";
  		}
  
  		echo "</td>\r\n";
  
  		if ($i % $productsPerRow == $productsPerRow - 1) {
  			echo '</tr>';
  		}
  
  		$i += 1;
  	}
  
  	if ($i % $productsPerRow > 0) {
  		echo '<td colspan="' . ($productsPerRow - ($i % $productsPerRow)) . '">&nbsp;</td>';
  	}
  
  } else {
  ?>
  	<tr><td width="100%" align="center" valign="center">No products in this category</td></tr>
  <?php
  }
  ?>
  </table>
 • atkrad

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۰
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۸ خرداد ۱۳۸۸ - ۲۰:۳۳

  خيلي متشكرم، اگر امكان اش است حالا بگيد اين كد را چه كار كنم؟ @},-

  يا علي

 • Morteza

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴۰۲
  تشکر شده: ۳۱۲۸ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۸ خرداد ۱۳۸۸ - ۲۳:۱۹

  اول یکی از مدیرا لطف کنه پست تکراری رو حذف کنه ~O)
  باید یه حلقه ایجاد کنی و بر اساس تعداد سطر و ستون تیبل رو تقسیم کنی.
  شما اگه از کد سر در نمیاری برات سخته که بتونی اون چیزی که میخوای رو از توش دربیاری. :-?

 • atkrad

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۰
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۸ خرداد ۱۳۸۸ - ۲۳:۴۳

  خيلي ممنون man4toman به خاطر زحماتي كه كشيديد. @},-
  از دوستاني به اين كار آشنايي دارند خواهش مي كنم يك كمكي بكنند. هم يك آموزش است و هم اين كه كار ما راه مي افتد. :|

  يا علي

 • سزار

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۷۸
  تشکر شده: ۱۱۸ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ - ۰۶:۵۳

  ممنونم .... ;-]
  کد واقعا به دردم خورد . البته یک سری تغییرات رو هم اعمال کردم .

  شادی از آن لحظه های شما. @},- ~O)

 • Morteza

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴۰۲
  تشکر شده: ۳۱۲۸ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۰:۵۳

  atkrad گفت:
  خيلي ممنون man4toman به خاطر زحماتي كه كشيديد. @},-
  از دوستاني به اين كار آشنايي دارند خواهش مي كنم يك كمكي بكنند. هم يك آموزش است و هم اين كه كار ما راه مي افتد. :|
  يا علي

  سلام
  متاسفانه بنده زمان کافی ندارم.
  بهترین مثال قالب Mraket3 هست که دقیقا بر این اساس طراحی شده.
  قالب کپی رایت دار و فروشی هست و نمیتونم کدهاش رو ارائه کنم. (قالب من نیست :-))

 • atkrad

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۰
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۵:۱۳

  man4toman گفت:

  atkrad گفت:
  خيلي ممنون man4toman به خاطر زحماتي كه كشيديد. @},-
  از دوستاني به اين كار آشنايي دارند خواهش مي كنم يك كمكي بكنند. هم يك آموزش است و هم اين كه كار ما راه مي افتد. :|
  يا علي

  سلام
  متاسفانه بنده زمان کافی ندارم.
  بهترین مثال قالب Mraket3 هست که دقیقا بر این اساس طراحی شده.
  قالب کپی رایت دار و فروشی هست و نمیتونم کدهاش رو ارائه کنم. (قالب من نیست :-))

  خيلي متشكرم از توجه شما
  دارم به يك نتايجي مي رسم كه خيلي راحت تر از كد بالايي است به محض اينكه كار تمام شد، كد ها را در اينجا قرار مي دهم.

  يا علي

 • atkrad

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۰
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ - ۲۱:۰۶

  سلام
  من تونستم زمينه هاي دلخواه را ايجاد كنم. حال مي خواهم كه اين زمينه هاي دلخواه در صفحه اول نمايش داده نشود و فقط وقتي كه بر روي لينك پست كليك كردم، در صفحه بعدي نمايش داده بشود. بايد چه كار كنم؟

  يا علي

 • Morteza

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴۰۲
  تشکر شده: ۳۱۲۸ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ - ۲۱:۱۴

  خوب از زمینه های دلخواه در single.php استفاده کنید.

 • atkrad

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۰
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ - ۲۱:۳۰

  قالب من فايل single.php ندارد. :-(

  يا علي

 • Morteza

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴۰۲
  تشکر شده: ۳۱۲۸ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ - ۲۳:۰۱

  خوب کاری نداره
  یک فایل به این نام ایجاد و کدهای نمایش تکی پست رو توی اون قرار بدید.

 • atkrad

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۰
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ - ۲۳:۰۴

  در واقع بايد چيزي شبيه به index.php درست كنم؟

 • Morteza

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴۰۲
  تشکر شده: ۳۱۲۸ بار
  # نوشته شده: ۱۴ سال پیش
  ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ - ۰۰:۴۵

  بله

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.